Finne riktig balanse i porteføljen

Vår investeringsrådgivning bygger på et solid teoretisk grunnlag og mange års erfaring, der vi som storbank har tilgang til et bredt nettverk av de aller fremste ekspertene når vi gjør analyser av fremtidig utvikling. 

I tillegg er det ditt syn på risiko og avkastning som styrer hvordan porteføljen til slutt blir satt sammen – hvordan rentepapirer, aksjer, alternative investeringer, kontanter og andre aktivaklasser kombineres. 

Du finner balansen i porteføljen sammen med rådgiveren din. Ulike aktivaklasser har nemlig ulike avkastnings- og risikonivåer og har ulik utvikling avhengig av tilstanden i markedet. Hvis porteføljen inneholder flere typer aktiva, bidrar det til å redusere risikoen og stabilisere avkastningen, en såkalt strategisk allokering. Målet er så klart å få høyest avkastning med lavest risiko. Det er imidlertid slik at man ikke kan unngå å ta noe risiko for å få avkastning, men man skal selvsagt unngå unødvendig risiko. 

Grunnlaget for alt: Finansplanen 

Vi utarbeider en finansplan med utgangspunkt i investeringsstrategien du kommer frem til sammen med rådgiveren. Denne planen danner grunnlaget for alt. Finansplanen er grunnlaget for rådgivningen vår og utgangspunktet når vi diskuterer nye investeringsmuligheter eller anbefaler endringer i porteføljen. Hvis du bestemmer deg for å justere på investeringsprofilen, oppdateres planen deretter, slik at den speiler den nye strategien og risikoviljen din. 

Aktivt valg: Investeringsmuligheter basert på vårt markedssyn

Hvis du foretrekker å jobbe mer aktivt med investeringene dine, kan vi også tilby kortsiktige taktiske anbefalinger som supplerer den strategiske allokeringen. Formålet er å øke avkastningen ytterligere. 

Da ser vi på markedssituasjonen globalt og bruker analyser og anbefalinger fra Nordeas kunnskapsrike eksperter innen makroøkonomi, aksjer, valuta og renter. 

Vil du vite mer om hva dette kan innebære for deg?

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.