Hvordan vi gir råd

Du kan stole på at vi vil være der for deg gjennom hele investeringsprosessen. Sammen fastsetter vi strategien din og bygger opp en portefølje som støtter den.

Aktivasammensetningen er avgjørende

Investeringsrådene vi gir, er basert på solid teoretisk kompetanse og mange års erfaring. Din holdning til risiko og avkastning bestemmer porteføljens sammensetning av rente- og aksjeprodukter, alternative investeringer, kontanter og andre typer aktiva. 

Avkastning og risiko er ulik for de forskjellige aktivatypene og utvikler seg forskjellig avhengig av markedssituasjonen. En portefølje med investeringer i forskjellige aktivaklasser bidrar til å redusere den samlede risikoen og kan gi en mer stabil avkastning. Målet vårt er høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko. For å oppnå avkastning må man ta risiko, men ikke unødvendig risiko.

Din finansplan

Vi starter alltid med å utarbeide din finansplan. Den inneholder en detaljert oversikt over investeringsstrategien du har valgt etter å ha rådført deg med Private Banking-rådgiveren din. Finansplanen danner grunnlaget for rådene våre og er utgangspunktet når vi snakker med deg om nye investeringsmuligheter eller anbefaler endringer i porteføljen. Hvis du bestemmer deg for å endre investeringsprofil, oppdaterer vi finansplanen tilsvarende for å gjenspeile din nåværende strategi og risikovilje.

Investeringsmuligheter basert på vårt markedssyn

Hvis du ønsker en mer aktiv tilnærming til investeringene dine, kan vi tilby kortsiktige taktiske anbefalinger som et supplement til den strategiske allokeringen, der målet er å øke avkastningen på porteføljen ytterligere. De taktiske anbefalingene er basert på vårt gjeldende syn på det globale markedet og på analyser og anbefalinger fra Nordeas eksperter innen makroøkonomi, aksjer, valuta- og renteinstrumenter.