Informasjon om bærekraft – SFDR

Her finner du informasjon om hvordan vi i Nordea tar hensyn til og håndterer risiko knyttet til bærekraft i investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning og hvordan vi identifiserer og håndterer negative effekter på bærekraft.

I Nordea er bærekraft veldig viktig, noe som gjenspeiler alt vi gjør. Ved å bruke vår ekspertise, produkter, tjenester og relasjoner muliggjør vi overgangen til en mer bærekraftig fremtid sammen med våre kunder. 

Nesten all økonomisk aktivitet påvirker ulike bærekraftsfaktorer, både positivt og negativt. Her finner du informasjon om hvordan vi i Nordea integrerer risiko knyttet til bærekraft i våre investeringsbeslutninger og hvordan vi identifiserer og håndterer de negative effektene. 

Informasjon er tilgjengelig for alle våre juridiske enheter i Nordea: Nordea Bank Abp, Nordea Funds Limited og Nordea Liv & Pensjon. 

Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp

Her kan du lese informasjon relatert til bærekraftsspørsmål for Nordea Bank Abp.

Informasjon om retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

Hvordan risiko knyttet til bærekraft integreres i Nordea Bank Abp's investeringsbeslutninger og hvordan det integreres i investerings- og forsikringsrådgivningen. Les her (pdf, 588 KB)Åpnes i nytt vindu

Negative effekter på bærekraft knyttet til investeringsbeslutninger

Hvordan Nordea Bank Abp identifiserer negative effekter på bærekraft knyttet til  investeringsbeslutninger og hvordan disse utbedres, og hvordan risiko knyttet til bærekraft integreres i investerings- og forsikringsrådgivningen. Les her (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu

Nordea Funds Limited
Nordea Liv & Pensjon

Nordea Bank Abp

Her kan du lese informasjon relatert til bærekraftsspørsmål for Nordea Bank Abp.

Informasjon om retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

Hvordan risiko knyttet til bærekraft integreres i Nordea Bank Abp's investeringsbeslutninger og hvordan det integreres i investerings- og forsikringsrådgivningen. Les her (pdf, 588 KB)Åpnes i nytt vindu

Negative effekter på bærekraft knyttet til investeringsbeslutninger

Hvordan Nordea Bank Abp identifiserer negative effekter på bærekraft knyttet til  investeringsbeslutninger og hvordan disse utbedres, og hvordan risiko knyttet til bærekraft integreres i investerings- og forsikringsrådgivningen. Les her (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu

Nordea Funds Limited

Her kan du ta del i informasjon relatert til bærekraft som gjelder for Nordea Funds Limited. 

Integrering av risiko knyttet til bærekraft

Hvordan risiko knyttet til bærekraft integreres i Nordea Funds Limited's investeringsbeslutninger. Les her (pdf, 47 KB)Åpnes i nytt vindu

Negative bærekraftseffekter av investeringsbeslutninger

Hvordan Nordea Fund Limited identifiserer negative bærekraftseffekter av investeringsbeslutningen og hvordan disse utbedres. Les her (pdf, 86 KB)Åpnes i nytt vindu

Metodebeskrivelse for analyse

Nordea Fund Limited's analysemetode ved investeringsbeslutninger. Les her 

Nordea Liv & Pensjon

Her kan du ta del i informasjon knyttet til bærekraft som gjelder for for Nordea Liv & Pensjon. 

Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

Informasjon om hvordan risiko knyttet til bærekraft integreres Nordea Liv & Pensjons investeringsbeslutninger, og hvordan bærekraftsetikk integreres i investerings- og forsikringsrådgivningen. Les her (pdf, 226 KB)Åpnes i nytt vindu

Negative bærekraftseffekter av investeringsbeslutninger

Informasjon om hvordan Nordea Liv & Pension identifiserer negative bærekraftseffekter av investeringsbeslutninger, og hvordan disse utbedres. Les her (pdf, 443 KB)Åpnes i nytt vindu

Kompensasjonspolicy

Kompensasjonspolicy i sammenheng med integrering av risiko knyttet til bærekraft. Les her (pdf, 41 KB)Åpnes i nytt vindu

Metode for å måle og bedømme ESG-kriterier

Informasjon om Nordea Liv & Pensions metoder for å måle og bedømme ESG-kriterier ved investeringsbeslutninger. Les her (pdf, 77 KB)Åpnes i nytt vindu