Uttak av pensjon – hva er reglene?

Du kan jobbe samtidig som du tar ut pensjon fra folketrygden. Enten fulle dager – eller en bestemt prosentandel i uken. 

Uavhengig av arbeidstiden din kan du ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent i alderspensjon. Du bestemmer selv hvor mye og kan når som helst endre uttaket eller stoppe det helt. Det er likevel noen regler som gjelder for deg mellom 62-67 år. Uttaket bestemmes nemlig ut fra hvor mye pensjonsopptjening du har. Hos NAV finner du reglene som gjelder for deg.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Hvis du har AFP vil den utbetales som et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Du kan ta ut AFP fra fylte 62 år og ordningen kan kombineres med arbeidsinntekt.

Uttak av APF forutsetter uttak av alderspensjon fra NAV.  Har du ikke høy nok opptjening til å kunne  ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil ikke AFP kunne tas ut før 67 år 

Les om avtalefestet pensjon (AFP) Åpnes i nytt vindu

Hva skjer med pensjonen fra arbeidsgiver når du fyller 77 år?

Vanligvis utbetales pensjonen fra en innskuddsavtale frem til du fyller 77 år. Når utbetalingen opphører får du kun utbetaling fra folketrygden, eventuelle fripoliser og egen sparing. Dersom du har stor nok pensjonsopptjening, kan du velge at pensjonen fra arbeidsgiver skal utbetales lenger enn 77 år. Da må pensjonen utgjøre årlig 20 % av G for at dette skal kunne velges. Har du pensjon i Nordea Liv, kan du logge inn i Persondialogen og endre.Åpnes i nytt vindu

Hvordan kan jeg øke pensjonen?

Mange fond som tilbys for pensjonssparing har såkalt nedtrapping. Det betyr at den oppsparte pensjonen gradvis flyttes over i mer forsiktige investeringer fra du fyller 55 år. Dette vil påvirke avkastningsmulighetene. Dersom dette er aktuelt for deg er det spesielt tre ting du bør tenke på for å påvirke pensjonen din:

 1. Vurder å utsette nedtrappingen
  Du kan selv bestemme når nedtrappingen skal starte, slik at du har den nedtrappingen som passer for deg. Tenker du å stå i arbeid lengre enn til 62 år er kanskje ikke nedtrapping fra 55 år riktig for deg? Vi anbefaler at nedtrappingen starter 7 år før du vil starte uttak av pensjon. Har du pensjonssparingen din i Nordea Liv, endrer du dette enkelt i PersondialogenÅpnes i nytt vindu. Uansett når nedtrappingen starter vil den skje gradvis over 15 år.
 2. Snakk med en pensjonsrådgiver
  Få full oversikt over pensjonen din og hvilke regler som gjelder for deg? Våre dyktige pensjonsrådgivere kan hjelpe deg med å beregne og samle pensjonen, i tillegg til å se på gode løsninger for fremtiden din. Rådgivningen er gratis. Avtal et møte med oss her
 3. Spar til pensjon på egenhånd
  For mange kan det være fornuftig å spare selv til pensjon. Du skal være pensjonist lenge, og det å ha nok penger til hele pensjonstilværelsen er viktig. Det er ulike alternativer for egen sparing til pensjon – også for deg som har fylt 62 år. Les mer her om egen pensjonssparing.

Spørsmål om pensjon du kan stille deg selv

 • Har jeg god nok oversikt over pensjonen din?
 • Når ønsker jeg å gå av med pensjon?
 • Hvordan vil en tidlig pensjonsalder ( for eksempel fra 62 år) påvirke økonomien min?
 • Ønsker jeg å starte utbetaling av pensjon fra 62 år og hva betyr det for min fremtidige pensjon?
 • Har jeg nok penger til å dekke de fremtidige utgiftene?
 • Ønsker jeg og kan jeg fortsette å bo der jeg bor?
 • Trenger boligen en oppgradering? Det er lurt å gjøre dette før du starter uttak av pensjonen.
 • Kan jeg frigjøre kapital ved salg av bolig? Selger du en bolig når du er 62 år og får 1 – 1,5 millioner i overskudd, så skal dette antakelig fordeles på minimum 20 år, altså kr 4 500 i måneden

Uføretrygd - dette bør du vite

Dersom du har uføretrygd den dagen du fyller 67 år, omgjøres denne til alderspensjon. NAV sender brev 3 måneder i forveien. Husk at du må melde fra om du ønsker en annen uttaksgrad enn det du har hatt på uføretrygden. Har du hatt ektefelletillegg må du sende egen søknad, ettersom denne opphører.

Dersom du har uførepensjon fra en tjenestepensjonsavtale i Nordea Liv må du selv bestille uttak av alderspensjon via PersondialogenÅpnes i nytt vindu.

Vurder å opprette fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, tar vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Les mer om fremtidsfullmakt her