Det er viktigere enn noen gang å lære barna å spare og disponere penger. Ved å lære verdien av å spare i ung alder vil du legge grunnlaget for gode sparerutiner også senere i livet. Sparing kan fort bli nedprioritert i takt med et økende velstandsnivå. Men når barna en gang skal klare seg selv, er det en fordel at de har lært å utsette behov.

Foreldretips:

  • Begynn å snakke med barna om sparing så tidlig som mulig og innfør spareordninger så fort de får håndtere egne penger.
  • Synliggjør pengene barna sparer på kontoen ved å tegne det de sparer til. La dem fargelegge en større del av tegningen etter hvert som beløpet på kontoen vokser.
  • Hvis barna ønsker seg dyre ting som det vil ta veldig lang tid å spare til selv, kan du innføre skyggesparing. For eksempel: For hver krone de sparer, så spytter foreldrene inn én krone. Det er viktig at barna kjenner på det å ofre noe her og nå, for å oppnå en belønning som ligger lenger frem.
  • Tenk på sparing i flere nivåer som introduseres underveis i oppveksten. På det laveste nivået er det å lære barna å spare noen kroner av lommepengene til lørdagsgodtet i slutten av uka. Et annet nivå er der barna ønsker seg en sykkel og skal spare over lengre tid. Et tredje nivå er den langsiktige sparingen, hvor målet er at du skal spare til den tiden du skal klare seg selv, eller til kjøp av første bolig. Du kan lese mer om sparing her: 

    • Sparekonto UNG: Egner seg for alle under 18 år. Som forelder/foresatt kan du spare til mindreårige barns fremtid. Er barnet mellom 15-18 år kan det spare på egen hånd. 
    • Sparing i fond til barn: Historisk har fondssparing vist seg å ha den høyeste forventede avkastningen når du sparer langsiktig.
    • Boligsparekonto: Har du barn under 18 år som du ønsker å hjelpe? Med Boligsparekonto merkes sparepengene bolig.

Bli kunde på nett for unge 0-18 år

Foreldre/verge som er kunder i Nordea kan opprette kundeforhold og bestille tjenester til barnet/ungdommen ved bruk av BankID.

Gå til registreringsskjema

Sparekonto UNG

Som forelder/foresatt kan du spare til barnets fremtid. Er du mellom 15-18 år kan du spare på egen hånd.

Les mer om Sparekonto UNG

Boligsparekonto

Boligsparekonto er en smart gave til barnet. Hjelp barn/barnebarn til å realisere det fremtidige boligkjøpet.

Les mer om Boligsparekonto

Faste overføringer

Lag en overføring til barnets sparekonto og skriv inn beløp og dato for trekk. Dermed er du i gang med fast sparing.

Les mer om faste overføringer