Fordeler med Boligsparekonto

 • Sparingen øremerkes boligkjøp
 • Du får god innskuddsrente
 • Du kan fortsette lønnsom sparing øremerket boligkjøp etter at BSU-kontoen er fylt opp 
 • Du kan starte sparing til bolig fra barnet er 0 år
 • Du kan gebyrfritt overføre sparingen til BSU-konto når du får skattbar inntekt

Verdt å merke seg om Boligsparekonto

 • I motsetning til sparing på BSU-konto gir ikke Boligsparekonto skattefradrag
 • Boligsparekonto kan opprettes bare én gang
 • Ved uttak utover overførsel til BSU eller boligformål, påløper det et gebyr på 5,00 % av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00
 • Ved uttak kan du ikke spare mer til Boligsparekontoen (gjelder ikke overføring til BSU)
 • Kontoen kan avsluttes uten uttaksgebyr

Hvorfor boligsparing?

For å kunne oppnå boligdrømmen, bør du starte sparingen tidlig hvis du skal nå egenkapitalkravene ved boligkjøp. I likhet med sparing på BSU-konto er midlene på Boligsparekonto øremerket boligformål og du får en god innskuddsrente. Boligsparekonto kan derfor være et smart sparealternativ for deg som har fylt opp BSU-kontoen og som vil spare videre til bolig. Kontoen kan også gis som gave til barnebarn, fadderbarn eller egne barn. Når barnet kommer i skatteposisjon er det mulig å overføre penger fra Boligsparekonto til BSU-konto årlig. Boligsparekonto kan åpnes uavhengig av om man har BSU-konto eller ikke.

Renter
Vilkår
Hva Boligsparekonto-pengene kan brukes til
Nyttig å vite

Renter Boligsparekonto

Innestående beløpGjeldende rente/pris
Kr 0 - kr 300 000,004,75 % per år*
Innskudd over kr 300 000,00Forrentes ikke**


Kontoen kan avsluttes uten uttaksgebyr. Ved uttak til annet enn boligformål eller BSU beregnes et uttaksgebyr på 5% av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00.

*) Renten endres til 3,75 % per år fra den første i måneden du blir 34 år. 

**) Kapitaliserte renter i spareperioden kommer i tillegg til innskutt beløp, og forrentes etter gjeldende rentesats selv om de kommer på toppen av maksimalt sparebeløp.

 • Kontoen kan opprettes bare en gang 
 • Alle mellom 0-33 år kan åpne konto – se åpne konto. Du kan spare inntil kr 300 000 til og med det året du fyller 33 år. Etter dette er det ikke mulig å spare ytterligere
 • Pengene er bundet til boligformål (bindes umiddelbart) 
 • Innskuddet er skattepliktig formue og renter av sparepengene er skattepliktig inntekt 
 • Benyttes pengene til noe annet enn boligformål, blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5,00% (minimum kr 1000). Unntak: ingen uttaksgebyr ved oppgjør av konto i forbindelse med bankbytte
 • Etter uttak kan du ikke spare mer til kontoen (gjelder ikke overføring til BSU)
 • Kjøp av bolig i Norge eller i utlandet
 • Kjøp av tomt
 • Nedbetaling av boliglån/boligkreditt
 • Når du har begynt å bruke sparemidlene stenges kontoen for nye innskudd
 • Uttak fra kontoen kan fordeles over flere inntektsår. Har du skattbar inntekt kan du gebyrfritt overføre penger fra Boligsparekontoen til BSU-konto for å få skattefradrag
 • Kontoen kan benyttes som belastningskonto for boliglån i Nordea
Fylkesmannen
Fylkesmannens oppgave er å ivareta barnas økonomiske interesser. Er barnets samlede formue over 2 G skal fylkesmannen, i henhold til loven, forvalte midlene. Ta kontakt med din rådgiver i banken hvis du har spørsmål rundt fylkesmannen og sparing til barn. 
Lånekassen

Er du student eller har planer om å studere? I så fall vil du kanskje motta studiestøtte/lån der deler av denne støtten etter hvert gjøres om til stipend. Formuen og inntekten din er med på å avgjøre hvor mye lån du får omgjort til stipend. Har du en formue over en viss størrelse vil du få mindre stipend. Formuesgrensen økes hvert år.

Hvordan spare til bolig?

Åpne konto etter fylte 18 år
Er du kunde hos oss kan du enkelt opprette sparing til bolig i nettbanken. Du kan spare kr 300.000 til og med det året du fyller 33 år, enten ved å sette inn enkeltinnskudd eller ha en fast spareavtale til kontoen.

Åpne konto under 18 år
Du kan åpne Boligsparekonto for barnÅpnes i nytt vindu i nettbanken. 

Merk: Begge foresatte må være registrert som kunde i Nordea. Foresatte som ikke er kunder kan enkelt registrere seg i vår online løsning med BankID fra annen bank.  

Når barnet ikke er kunde hos oss
Foreldre/verge som er kunde kan registrere barnet som kunde og bestille de vanligste produktene og tjenestene som konto, kort og nettbank. 

Kan du ikke benytte vår nettløsning? Kontakt Kundeservice på chatÅpnes i nytt vindu eller telefon 232 06001Åpnes i nytt vindu for hjelp. 

Les mer om kundeetablering og gyldig dokumentasjon

Tips fra forbrukerøkonomen

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea

Når du skal spare til bolig kan det være lurt å ha en plan. Nyttige spørsmål å stille seg selv kan være;

 • Hvilken spareform passer meg?
 • Hvor mye trenger jeg?
 • Hvor lenge må jeg spare?
 • Hvor mye må jeg spare hver måned? 

Opprett en spareavtale, da gå sparingen av seg selv. Begynn med det du har råd til og øk etter hvert.

Spørsmål og svar om sparing til bolig

Spar til bolig

For deg som har fylt opp BSU-kontoen og som ønsker å fortsette øremerket sparing til bolig, eller som har barn du ønsker å hjelpe.

Åpne Boligsparekonto Åpnes i nytt vindu