Personer over 18 år

Hovedregelen er at alle nye kunder skal legitimeres med pass. Legitimasjonsdokumentet skal være original og gyldig på dato.

  • Pass (ikke nødpass)
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land
  • Norsk Utlendingspass (Blått Pass)
  • Norsk Reisebevis for flyktninger (Grønt Pass)

For utstedelse av BankID aksepteres kun pass og norsk nasjonalt ID-kort som legitimasjon.

Personer under 18 år og umyndige

Slik går du fram
Gyldig legitimasjon
Om verge

Bli kunde på nett

Foresatte (barnets verger) kan via vår nettløsning opprette kundeforhold og bestille konto, kort og nettbank til barnet/ungdommen. Begge foresatte må være registrert som kunde i Nordea for å benytte denne løsningen. Les mer og bli kunde

Dersom du ikke kan benytte vår nettløsning, kan du kontakte Kundeservice på telefon +47 23206001 for hjelp. 

Spesielt fra fylte 15 år

Ved å kontakte Kundeservice på telefon +47 23206001 kan du fra fylte 15 år opprette konto, bestille bankkort og Nettbank med BankID, uten samtykke fra foreldre/verger. 

Har du allerede Nettbank i Nordea kan du selv opprette konto i nettbanken.

Dokumentasjon

Merk: Legitimasjonsdokumentet skal være original og gyldig på dato. Utenlandske legitimasjonsdokumenter skal være oversatt og attestert.

Når det er den mindreårige (15-, 16- og 17-åringen) selv som åpner kunde-/kontoforhold, må et av følgende legitimasjoner medbringes.

Gyldig legitimasjon for mindreårige:

  • Pass (ikke nødpass)
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land
  • Norsk Utlendingspass (Blått Pass)
  • Norsk Reisebevis for flyktninger (Grønt Pass)

For utstedelse av BankID aksepteres kun pass og norsk nasjonalt ID-kort som legitimasjon.

Barnets verger (som oftest foreldrene) skal legitimere seg ved etablering av kundeforhold for barnet (se "Personer over 18 år").

Barnets verger

I de aller fleste tilfeller er det foreldrene som er verger for barnet. Selv om foreldrene er skilt, separert eller flyttet fra hverandre er begge foreldrene fortsatt verger for barnet. Dette gjelder også i de tilfeller der barnet kun bor hos én av foreldrene (den ene vergen har forsørgeransvaret alene).

Dersom en av foreldrene har foreldreansvar alene (status som eneverge), dokumenteres dette ved å bestille vergeattest fra AltinnÅpnes i nytt vindu. Ved offentlig oppnevnt verge, dokumenteres dette med attest fra Fylkesmannen.

Merk! Ovenfor skiller vi mellom forsørgeransvar og foreldreansvar. Det å ha forsørgeransvar alene er ikke det samme som å ha foreldreansvaret alene.