Dad and son smiling by the sea during summertime.

Bli kunde på nett for unge 0-18 år

Foreldre/verge som er kunder i Nordea kan opprette kundeforhold og bestille tjenester til barnet/ungdommen ved bruk av BankID.

Se nedenfor hvilke produkter/tjenester som kan bestilles, hva du trenger til registreringen og vilkårene for etableringen.

Produktene og tjenestene som kan bestilles på nett

 • Sparekonto og Boligsparekonto, uansett alder
 • Brukskonto og bankkort uten bilde fra 7 år
 • Basistjenesten, en forenklet nettbank fra 7 år
 • Nettbank med BankID fra 15 år

Foreldre/verge som ikke er kunder i dag

For å opprette kundeforhold for barnet ditt, må du selv være kunde hos oss eller bli kunde. Med BankID fra din nåværende bank kan du enkelt registrere deg i vår online-løsning.

Dette trenger du til registreringen

 • Norsk fødselsnummer (11 siffer) til barnet/ungdommen
 • Opplysninger om begge foreldre/verger, inklusiv norsk fødselsnummer (11 siffer)

Generell informasjon:

 • Begge vergene må være kunder i Nordea og ha BankID på grunn av legitimering og elektronisk signering av avtalen. Er dere ikke kunder i Nordea i dag? Les mer og bli kunde ved å registrere deg her på nordea.no.
 • Vergene velger om kontoen(e) skal disponeres av den enkelte hver for seg uten samtykke fra den andre, eller av vergene i fellesskap med samtykke fra den andre vergen. 
 • Fra fylte 18 år får barnet full råderett over kontoer i sitt eget navn.  
 • Adresseopplysninger må samsvare med adresse i Folkeregisteret, da kort og koder sendes våre kunder i henhold til opplysningene i Folkeregisteret.
 • Post fra banken som gjelder barnets konto(er), sendes til Digital postkasse til begge vergene. Postkassen er tilgjengelig i nettbanken og på nordea.no/logginn. Barn mellom 15 og 18 år vil selv motta post som gjelder kontoer de disponerer.

Dette må du gjøre etter fullført registrering

Oversikt over nødvendig dokumentasjon og hvor den skal sendes.

 • Bekreftet rett kopi* av pass for barn mellom 15 og 18 år.
 • Hvis du har foreldreansvar alene trenger vi dokumentasjon på eneansvar for barn. Bestill attest fra Altinn som sendes oss i original. 
 • For ungdom mellom 15 og 18 år som ønsker Nettbank med BankID: Fyll inn nettbankavtale (pdf, 95 KB)Åpnes i nytt vindu og send det inn sammen med dokumentene beskrevet over. Vi legger til Brukskonto når vi har mottatt signert avtale.

Dokumentasjonen sendes til:

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Kundeetablering barn
Postboks 1166 Sentrum
0107 Osl
o

* Med rett kopi menes at legitimasjon/signatur og dokumenter må være stemplet og bekreftet "Rett kopi" av én av følgende instanser: domstoler, politi, lensmann, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forsikringsselskaper, verdipapirregistre, statsautoriserte og registrerte revisorer, statsautoriserte eiendomsmeglere, autoriserte regnskapsførere og advokater.

Bli kunde 0-18 år og bestill det du trenger

Start registrering nå