Chat med Nova Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Bli kunde på nett for unge 0-18 år

Foreldre/verge som er kunder i Nordea kan opprette kundeforhold og bestille tjenester til barnet/ungdommen ved bruk av BankID.

Se nedenfor hvilke produkter/tjenester som kan bestilles, hva du trenger til registreringen og vilkårene for etableringen.

Produktene og tjenestene som kan bestilles på nett

 • Sparekonto og Boligsparekonto, uansett alder
 • Brukskonto og bankkort uten bilde fra 7 år
 • Basistjenesten, en forenklet nettbank fra 7 år
 • Nettbank med BankID fra 15 år

Foreldre/verge som ikke er kunder i dag

For å opprette kundeforhold for barnet ditt, må du selv være kunde hos oss eller bli kunde. Med BankID fra din nåværende bank kan du enkelt registrere deg i vår online-løsning.

Dette trenger du til registreringen

 • Norsk fødselsnummer (11 siffer) til barnet/ungdommen
 • Opplysninger om begge foreldre/verger, inklusiv norsk fødselsnummer (11 siffer)

Generell informasjon:

 • Begge vergene må være kunder i Nordea og ha BankID på grunn av legitimering og elektronisk signering av avtalen. Er dere ikke kunder i Nordea i dag? Les mer og bli kunde ved å registrere deg her på nordea.no.
 • Vergene velger om kontoen(e) skal disponeres av den enkelte hver for seg uten samtykke fra den andre, eller av vergene i fellesskap med samtykke fra den andre vergen. 
 • Fra fylte 18 år får barnet full råderett over kontoer i sitt eget navn.  
 • Adresseopplysninger må samsvare med adresse i Folkeregisteret, da kort og koder sendes våre kunder i henhold til opplysningene i Folkeregisteret.
 • Post fra banken som gjelder barnets konto(er), sendes til Digital postkasse til begge vergene. Postkassen er tilgjengelig i nettbanken og på nordea.no/logginn. Barn mellom 15 og 18 år vil selv motta post som gjelder kontoer de disponerer.

Dette ettersender du i posten

Nødvendig dokumentasjon

 • Bekreftet rett kopi* av pass for barn mellom 15 og 18 år.
 • Hvis du har foreldreansvar alene trenger vi dokumentasjon på eneansvar for barn. Bestill attest fra Altinn som sendes oss i original. 
 • For ungdom mellom 15 og 18 år som ønsker Nettbank med BankID: Fyll inn nettbankavtale (pdf, 95 KB)Åpnes i nytt vindu og send det inn sammen med dokumentene beskrevet over. Vi legger til Brukskonto når vi har mottatt signert avtale.

Du sender dokumentasjonen til:

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Kundeetablering barn
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

* Med rett kopi menes at legitimasjon/signatur og dokumenter må være stemplet og bekreftet "Rett kopi" av én av følgende instanser: domstoler, politi, lensmann, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forsikringsselskaper, verdipapirregistre, statsautoriserte og registrerte revisorer, statsautoriserte eiendomsmeglere, autoriserte regnskapsførere og advokater.

Bli kunde 0-18 år og bestill det du trenger

Start registrering nå