Bli kunde på nett - registreringsskjema for unge 0-18 år

Om barnet

Opplysninger om barnet som skal bli kunde

Merk at fødselsnummeret skrives med 11 siffer og uten mellomrom eller andre tegn. Årstallet i fødselsnummeret er kun to siffer.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.

Produkter

Produkter og tjenester som skal etableres i barnets navn

Velg barnets alder for å velge produkter og tjenester. Flere produkter kan velges.

*Barn 0-6 år

*Barn 7-12 år

*Ungdom 13-14 år

*Ungdom 15-17 år

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.

*Hvordan skal kontoen(e) disponeres?

Du har valgt: Begge vergene kan disponere kontoen(e) uten samtykke fra den andre.
NB! Boligsparekonto disponeres av vergene i fellesskap.
Du har valgt: Begge vergene kan disponere kontoen(e) med samtykke fra den andre.
Du har valgt: Vergen som har foreldreansvar alene, disponerer kontoen(e). Vi må ha dokumentasjon fra Folkeregisteret på at du har eneansvar for barnet.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.

Formål/bruk

Formål/bruk

Hvitvaskingsloven pålegger Nordea å stille spørsmål om barnet, og hvordan kontoen skal brukes.

Dersom barnet har flere statsborgerskap, oppgi alle.

*Hvor kommer midlene fra?

Flere valg er mulig.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.

Foresatte/verger

Foresatte/verger

Begge foresatte/verger må være kunder i Nordea og signere avtalene elektronisk med BankID i nettbanken, i Digital postkasse på nordea.no eller e-Boks.

Ikke kunde i Nordea? Les mer og bli kunde ved å registrere deg.

Foresatt/verge 1

*Er foresatt/verge 1 kunde i Nordea?

For å kunne benytte denne tjenesten må foresatt/verge være registrert som kunde i Nordea.

*Har foresatt/verge 1 BankID?

For å kunne benytte denne løsningen må foresatt/verge ha BankID for å kunne signere digitalt. BankID fra annen bank kan benyttes.

Foresatt/verge 2

*Er foresatt/verge 2 kunde i Nordea?

For å kunne benytte denne tjenesten må foresatt/verge være registrert som kunde i Nordea.

*Har foresatt/verge 2 BankID?

For å kunne benytte denne løsningen må foresatt/verge ha BankID for å kunne signere digitalt. BankID fra annen bank kan benyttes.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.