Bli kunde på nett - registreringsskjema for unge 0-18 år

Takk for at du har lyst til å bli kunde hos oss. Vi behandler søknaden din forløpende. Du hører fra oss innen 5 virkedager.  

 • 1 Om barnet
 • 2 Produkter
 • 3 Formål/bruk
 • 4 Foresatte/verger
 • 5 Send inn
 • 6 Ferdig

Om barnet

Opplysninger om barnet som skal bli kunde

Merk at fødselsnummeret skrives med 11 siffer og uten mellomrom eller andre tegn. Årstallet i fødselsnummeret er kun to siffer.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.

Produkter

Produkter og tjenester som skal etableres i barnets navn

Velg barnets alder for å velge produkter og tjenester. Flere produkter kan velges.

Nettbank med BankID for ungdom kan bestilles separat. Du får mer informasjon på kvitteringssiden når du har sendt inn skjema.

 

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.

Om Boligsparekonto

 • Du kan bare opprette Boligsparekonto én gang.
 • Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål.
 • Hvis uttak fra Boligsparekontoen ikke brukes til boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrlagt, se prisliste.
 • Vergene vil disponere barnets konto i fellesskap til barnet fyller 18 år.
Du har valgt: Begge vergene kan disponere kontoen(e) uten samtykke fra den andre.
NB! Boligsparekonto disponeres av vergene i fellesskap.
Du har valgt: Begge vergene disponerer kontoen(e) i fellesskap, dvs. at begge vergene må signere for ev. uttak på konto.
Du har valgt: Vergen som har foreldreansvar alene, disponerer kontoen(e). Vi må ha dokumentasjon fra Folkeregisteret på at du har eneansvar for barnet.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.

Formål/bruk

Formål/bruk

Hvitvaskingsloven pålegger Nordea å stille spørsmål om barnet, og hvordan kontoen skal brukes.

Dersom barnet har flere statsborgerskap, oppgi alle.

Alle land har en definisjon på når en anser som skattemessig bosatt i landet. Vanligvis er dette basert på hvor lenge man oppholder deg i landet i løpet av et år. Hvis barnet bare bor i Norge, velger du Norge.

Politisk eksponert

- Skjemaet fortsetter nedenfor teksten -

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som

 1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående verv eller stilling i en annen stat enn Norge.
  Med høytstående verv eller stilling menes:
  1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,
  1.2 medlem av nasjonalforsamling,
  1.3 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
  1.4 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
  1.5 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
  1.6 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak,
  1.7 innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1.1 - 1.5 i en internasjonal organisasjon.
 2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1.
  Med nært familiemedlem menes:
  2.1 ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle.
  2.2 barn
  2.3 ektefelle eller partner til barn, og
  2.4 forelder.

Informasjon om USA tilknytting

Med USA-tilknytning menes at du er bosatt i USA, er ansatt ved ambassaden eller vil oppholde deg sammenhengende i USA i minst 6 måneder (3 måneder for amerikanske statsborgere), er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA som følge av bosted, statsborgerskap eller annet.

Midlenes opprinnelse

Flere valg er mulig.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.

Foresatte/verger

Foresatte/verger

Begge foresatte/verger må være kunder i Nordea og signere avtalene elektronisk med BankID i nettbanken, i Kontakt og meldinger på nordea.no eller e-Boks.

Ikke kunde i Nordea? Les mer og bli kunde ved å registrere deg.

Foresatt/verge 1

For å kunne benytte denne tjenesten må foresatt/verge være registrert som kunde i Nordea.
For å kunne benytte denne løsningen må foresatt/verge ha BankID for å kunne signere digitalt. BankID fra annen bank kan benyttes.

Foresatt/verge 2

For å kunne benytte denne tjenesten må foresatt/verge være registrert som kunde i Nordea.
For å kunne benytte denne løsningen må foresatt/verge ha BankID for å kunne signere digitalt. BankID fra annen bank kan benyttes.

Merk: Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du går til neste side.