Innskuddskonto og plasseringer - personkunder

Konto til daglig bruk

Brukskonto
Brukskonto i valuta
Depositumskonto i husleieforhold

Brukskonto

Brukskonto er konti til daglig bruk. Lønn, studielån, trygd mv. kan overføres direkte til disse kontiene, og de er grunnlaget for bruken av de forskjellige betalingstjenestene.

For alle uttak/betalinger gjelder priser oppgitt under priser på betalingstjenester.

For kunder over 18 år kan det bevilges lønnskreditt.

Brukskonto er en del av Min dagligbank. Min dagligbank koster kr 25,-
i måneden som inkluderer ett bankkort. Les mer om Min dagligbank.

Rente og pris for Brukskonto
InneståendeRente
Uansett beløp0,00 % p.a.
Øvrige priserPris
Min dagligbank, inkludert ett bankkortkr 25,00 per mnd.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Rente for Brukskonto i valuta
Innestående
For tiden beregnes det ikke renter på valutakonto.
Rente og priser for Depositumskonto Privat
SpesifikasjonRente/pris 
Innestående  uansett beløp0,00 % p.a.

Etableringsgebyr*
- når utleier er Private Banking-kunde
- når utleier er Premium-kunde
- for alle andre utleiekunder

Egne priser 
kr 800,00
kr 1 200,00  
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00

*I henhold til Husleieloven er det utleier som skal betale etableringsgebyret. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Sparekonto

Bufferspar
Sparekonto Ekstra
Sparekonto 60+
Fastrenteinnskudd
Fastrenteinnskudd med klimafokus
Sparekonto UNG
BSU
Boligsparekonto

Renter Bufferspar

Innestående beløpGjeldende rente
Kr 0 - 100.0003,50 % p.a.
Videre innskudd (utover kr 100.000)1,00 % p.a.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Er du medlem i et fagforbund? Se rente for BufferSpar medlem herÅpnes i nytt vindu.

Renter Sparekonto Ekstra

Det er 4 gratis uttak i året, deretter påløper det et gebyr på kr 250,00 for hvert uttak.

Innestående beløpGjeldende rente
Kr 0 - 99.9993,75 % p.a.
Kr 100.000 - 499.9994,00 % per år for hele beløpet på kontoen
Kr 500.000 - 2.000.000
4,50 % per år for hele beløpet på kontoen
Videre innskudd (utover kr 2.000.000)4,00 % p.a.

Renter Sparekonto 60+

Du får 12 gratis uttak i året. Deretter påløper det et gebyr på kr 250,- for hvert uttak.

Innestående beløpGjeldende rente
Kr 0 - 99.9993,75 % p.a.
Kr 100.000 - 499.9994,00 % per år for hele beløpet på kontoen
Kr 500.000 og oppover
4,50 % per år for hele beløpet på kontoen

Renter Fastrenteinnskudd 12 måneder

Rentetilbudet gjelder fra: 01.12.2023 og inntil videre*
SpesifikasjonBetingelser
Fastrente5,00 % p.a.
Bindingsperiode01.01.2024 - 31.12.2024
Gebyr for uttak i bindingsperioden2,50 %, av uttaket, min. kr 250,00


Minimumsinnskuddet er kr 15 000,00. Maksimumsinnskuddet er kr 20 000 000,00.  

* Gjeldende rente fastsettes for 12 måneder, og gjelder fra du setter inn pengene. Vi tilbyr Fastrenteinnskudd 12 måneder i avgrensede perioder. Før signering av avtalen kan gjeldende tilbud bli stoppet eller endret på kort varsel. 

Før utløpsdato får du tilbud om å fornye avtalen med 12 måneders binding. Hvis du ønsker å fornye avtalen, trenger du ikke å foreta deg noe. Ønsker du å gjøre et uttak eller avslutte må du kontakte Kundeservice, eller logge deg inn i nettbanken.   

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Fastrenteinnskudd 3 måneder (klimafokus)

Rentetilbudet gjelder fra: 01.12.2023 til 22.12.2023 *
SpesifikasjonRente og betingelser
Fastrente5,25 % p.a.
Bindingsperiode01.01.2024 - 31.03.2024
Gebyr for uttak i bindingsperioden2,50 %, av uttaket, min. kr 250,00


Minimumsinnskuddet er kr 5 000,00. Maksimuminnskuddet er kr 2 000 000,00.  

* Gjeldende rente fastsettes for 3 måneder av gangen, og gjelder fra du setter inn pengene. Vi tilbyr Fastrenteinnskudd med klimafokus i avgrensede perioder, og det er maks én konto per tilbud. Før signering av avtalen kan gjeldende tilbud bli stoppet eller endret på kort varsel. 

Før utløpsdato får du tilbud om å fornye avtalen med 3 måneders binding. Hvis du ønsker å fornye avtalen, trenger du ikke å foreta deg noe. Ønsker du å gjøre et uttak eller avslutte kontoen må du kontakte Kundeservice. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Sparekonto UNG

(For deg som er under 18 år.)

Innestående beløpGjeldende rente
Fra første krone4,20 % p.a.
Du får 12 frie uttak per kalenderår. Ved uttak utover de frie uttakene belastes du med et uttaksgebyr på kr 250,00 per uttak.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter BSU (Boligsparing for ungdom)

Innestående beløpGjeldende rente*
Fra første krone6,50 % p.a. 

Uttak av bundet innskudd/renter medfører brudd på BSU-kontrakten.

* Renten endres til 3,50 % p.a. fra den første i måneden du blir 34 år. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Boligsparekonto

Innestående beløpGjeldende rente/pris
Kr 0,00 - kr 300 000,004,50 % p.a.*
Innskudd over kr 300 000,00Forrentes ikke**


Kontoen kan avsluttes uten uttaksgebyr. Ved uttak til annet enn boligformål eller BSU beregnes et uttaksgebyr på 5% av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00.

*) Renten endres til 3,50 % p.a. fra den første i måneden du blir 34 år. 

**) Kapitaliserte renter i spareperioden kommer i tillegg til innskutt beløp, og forrentes etter gjeldende rentesats selv om de kommer på toppen av maksimalt sparebeløp.

Fond

Fondshandel på nett
Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond
Kostnad for Fondshandel på nett
SpesifikasjonPris
Etablering/årsgebyrkr 0,00
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Nordea Bank Abp, filial i Norge (Nordea) formidler sparing og investering i verdipapirfond fra Nordea sitt søsterselskap Nordea Funds Ltd og flere eksterne forvaltningsselskap. Ved formidling mottar banken en provisjon (andel av tegningsprovisjon og forvaltningsprovisjon) fra fondsselskapene. 

Det er gitt regler om at det skal informeres om hvilken provisjon, provisjon eller ikke-monetære ytelser (insentiver) som blir betalt til eller mottatt av Nordea ved formidling av fond. 

Nordea har inngått en distribusjonsavtale med Nordea Funds Ltd, og flere andre eksterne fondsforvaltere om distribusjon av deres fond i det norske markedet. 

Banken får ved salg av verdipapirfond en provisjon fra Nordea Fondene Ltd, og andre eksterne fondsforvaltere. Provisjonen gir Nordea anledning til å gjennomføre analyser rundt og gi informasjon og råd om verdipapirfond. Provisjonen er en prosentandel av forvaltningsprovisjonen som andelseieren betaler og innebærer ingen ekstra kostnad for deg som kunde. 

Provisjonen er 50 prosent av forvaltningsprovisjonen for fond forvaltet av Nordea Funds Ltd og mellom 0 og 88 prosent for fond forvaltet av andre eksterne forvaltere. 

Eksempler på fordeling av provisjonen

Hvis du som kunde kjøper andeler for NOK 10 000 i et verdipapirfond forvaltet av Nordea Funds Ltd. og fondet har en årlig forvaltningsprovisjon på 1,2 prosent blir regnestykket:  

  • Forvaltningsprovisjonen som betales av deg som kunde er i dette tilfellet NOK 120 per år (10 000 x 1,2 prosent = NOK 120). Provisjonen til Nordea er dermed NOK 60 (NOK 120 x 50 prosent = 60).

Dersom du har spørsmål om et spesifikt fond og hva Nordea mottar i returprovisjon, kan du kontakte kundeombudsmannen i Nordea, Richard Jansen, telefon +47 95061317.

Kontoinformasjon

Utskrifter og kopier
Utskrifter, transaksjonshistorikk og kopier
SpesifikasjonPris
Standard kontoutskrift og årsoppgavekr 0,00
Kontoutskrift fra Nordeas minibanker i Norgekr 0,00
Kontoutskrift og transaksjonshistorikk i filial kr 250,00
Kopiering av utskrifter og bilag, minimum per kopi kr 100,00

Renteberegning

Renteberegning for konto

Renten beregnes etterskuddsvis og tilføres konto ved utløpet av hvert kalenderår, eller ved oppgjør av kontoen.

Renteberegningen i Nordea er basert på antall kalenderdager, som gir 365 rentedager i året, dvs. 365/365, i skuddår 366 rentedager, dvs. 366/366.

Ved overtrekk på innskuddskonti beregnes en overtrekksrente på 18,00% p.a.