Innskuddskonto og plasseringer - personkunder

Konto til daglig bruk

Brukskonto

Brukskonto

Brukskonto er konti til daglig bruk. Lønn, studielån, trygd mv. kan overføres direkte til disse kontiene, og de er grunnlaget for bruken av de forskjellige betalingstjenestene.

For alle uttak/betalinger gjelder priser oppgitt under priser på betalingstjenester.

For kunder over 18 år kan det bevilges lønnskreditt.

Brukskonto er en del av Dagligbankpakken. Fra og med 2021 vil Dagligbankpakken koste
kr 25,- i måneden som inkluderer ett bankkort.  Les mer om Dagligbankpakken.

Rente og pris for Brukskonto
InneståendeRente
Uansett beløp0,00 % p.a.
Øvrige priserPris
Dagligbankpakken, inkludert ett bankkortkr 25,00 per mnd.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Brukskonto i valuta
Depositumskonto i husleieforhold

Brukskonto

Brukskonto er konti til daglig bruk. Lønn, studielån, trygd mv. kan overføres direkte til disse kontiene, og de er grunnlaget for bruken av de forskjellige betalingstjenestene.

For alle uttak/betalinger gjelder priser oppgitt under priser på betalingstjenester.

For kunder over 18 år kan det bevilges lønnskreditt.

Brukskonto er en del av Dagligbankpakken. Fra og med 2021 vil Dagligbankpakken koste
kr 25,- i måneden som inkluderer ett bankkort.  Les mer om Dagligbankpakken.

Rente og pris for Brukskonto
InneståendeRente
Uansett beløp0,00 % p.a.
Øvrige priserPris
Dagligbankpakken, inkludert ett bankkortkr 25,00 per mnd.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Rente for Brukskonto i valuta
Innestående
For tiden beregnes det ikke renter på valutakonto.
Rente og priser for Depositumskonto Privat
SpesifikasjonRente/pris 
Innestående  uansett beløp0,00 % p.a.

Etableringsgebyr*
- når utleier er Private Banking-kunde
- når utleier er Premium-kunde
- for alle andre utleiekunder

Egne priser 
kr 800,00
kr 1 200,00  
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00

*I henhold til Husleieloven er det utleier som skal betale etableringsgebyret. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Sparekonto

Sparekonto Ekstra

Renter Sparekonto Ekstra

Det er 4 gratis uttak i året, deretter påløper det et gebyr på kr 250,00 for hvert uttak.

Innestående beløpGjeldende renteNy rente fra 24.04.2023*
Kr 0 - 99.9992,00 % fra første krone
2,25 % p.a. fra første krone
Kr 100.000 - 499.9992,00 % fra første krone2,50 % p.a. fra første krone
Kr 500.000 - 2.000.000
2,85 % fra første krone
3,10 % p.a. fra første krone
Videre innskudd (utover kr 2.000.000)2,60 %
2,60 % p.a.

*) Ny rente  gjelder fra 24.02.2023 for nye kontoer. For eksisterende kontoer gjelder ny rente fra 24.04.2023.

Sparekonto 60+
Sparekonto
Sparekonto UNG
Bufferspar
BSU
Boligsparekonto
Fastrentekonto
Fastrenteinnskudd med klimafokus

Renter Sparekonto Ekstra

Det er 4 gratis uttak i året, deretter påløper det et gebyr på kr 250,00 for hvert uttak.

Innestående beløpGjeldende renteNy rente fra 24.04.2023*
Kr 0 - 99.9992,00 % fra første krone
2,25 % p.a. fra første krone
Kr 100.000 - 499.9992,00 % fra første krone2,50 % p.a. fra første krone
Kr 500.000 - 2.000.000
2,85 % fra første krone
3,10 % p.a. fra første krone
Videre innskudd (utover kr 2.000.000)2,60 %
2,60 % p.a.

*) Ny rente  gjelder fra 24.02.2023 for nye kontoer. For eksisterende kontoer gjelder ny rente fra 24.04.2023.

Renter Sparekonto 60+

Du får 12 gratis uttak i året. Deretter påløper det et gebyr på kr 250,- for hvert uttak.

Innestående beløpGjeldende rente
Kr 0 - 99.9992,25 % fra første krone
Kr 100.000 - 499.9992,50 % fra første krone
Kr 500.000 - 2.000.000
3,10 % fra første krone 
Videre innskudd (utover kr 2.000.000)2,60 %

Renter Sparekonto


Innestående beløpNy rente fra 24.04.2023
Gjeldende rente
Første 100.0002,25 % p.a.
2,00 % p.a.
Videre innskudd ( utover kr 100.000)0,75 % p.a. 
0,50 % p.a.
 

Det er ingen begrensninger på antall uttak. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Sparekonto UNG

(For deg som er under 18 år)


Innestående beløpNy rente fra fra 27.05.2023Gjeldende rente
Fra første krone2,95 %2,70 % p.a.
Du får 12 frie uttak per kalenderår. Ved uttak utover de frie uttakene belastes du med et uttaksgebyr på kr 250,00 per uttak.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Buffersparekonto

Innestående beløpNy rente fra 24.04.2023
Gjeldende rente
Første 100.0002,5 % p.a.2,00 % p.a.
Videre innskudd (utover kr 100.000)0,75 % p.a. 
0,50 % p.a.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter BSU (Boligsparing for ungdom)

Innestående beløpNy rente fra 27.05.2023Gjeldende rente*
Uansett beløp5,25 % p.a.5,00 % p.a. 

Uttak av bundet innskudd/renter medfører brudd på BSU-kontrakten.

* Renten endres til 2,00 % p.a. fra den første i måneden du blir 34 år. Ny rente fra 27.05.2023 er 2,25 % p.a.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Boligsparekonto

Innestående beløpNy rente fra 27.05.2023Gjeldende rente/pris
Kr 0,00 - kr 300 000,003,35 % p.a.3,20 % p.a.*
Innskudd over kr 300 000,00Forrentes ikke**Forrentes ikke**
Gebyr ved uttak utover overførsel til BSU eller til boligformål5,00 % av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00

*) Renten endres til 2,00 % p.a. fra den første i måneden du blir 34 år. Ny rente fra 27.05.2023 er 2,25 %. 

**) Kapitaliserte renter i spareperioden kommer i tillegg til innskutt beløp, og forrentes etter gjeldende rentesats selv om de kommer på toppen av maksimalt sparebeløp.

Renter Fastrentekonto

Salgsperiode for gjeldende tilbud: 28.03.2023 og inntil videre *
SpesifikasjonRente og betingelser
Fastrenterente4,05 % p.a.
Bindingsperiode01.04.2023 - 31.03.2024
Gebyr for uttak i bindingsperioden2,50 %, min. kr 250,00

 Minimumsinnskuddet er 15 000 kroner. Maksimuminnskuddet er 10 millioner kroner.
  
* Gjeldende rente fastsettes for ett år av gangen og oppnås ved å binde pengene i 12 måneder. Vi tilbyr Fastrente i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Fastrenteinnskudd med klimafokus

Salgsperiode for gjeldende tilbud: 30.03.2023 og inntil videre *
SpesifikasjonRente og betingelser
Fastrenterente3,65 % p.a.
Bindingsperiode01.05.2023 - 31.07.2023
Gebyr for uttak i bindingsperioden2,50 %

 Minimumsinnskuddet er kr 5 000,00 kroner. Maksimuminnskuddet er kr 2 000 000,00 kroner.
  
* Gjeldende rente fastsettes for 3 måneder av gangen. Vi tilbyr Fastrenteinnskudd med klimafokus i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Fond

Fondshandel på nett
Kostnad for Fondshandel på nett
SpesifikasjonPris
Etablering/årsgebyrkr 0,00
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond
Kostnad for Fondshandel på nett
SpesifikasjonPris
Etablering/årsgebyrkr 0,00
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Nordea Bank Abp, filial i Norge (Nordea) formidler sparing og investering i verdipapirfond fra Nordea sitt søsterselskap Nordea Funds Ltd og flere eksterne forvaltningsselskap. Ved formidling mottar banken en provisjon (andel av tegningsprovisjon og forvaltningsprovisjon) fra fondsselskapene. 

Det er gitt regler om at det skal informeres om hvilken provisjon, provisjon eller ikke-monetære ytelser (insentiver) som blir betalt til eller mottatt av Nordea ved formidling av fond. 

Nordea har inngått en distribusjonsavtale med Nordea Funds Ltd, og flere andre eksterne fondsforvaltere om distribusjon av deres fond i det norske markedet. 

Banken får ved salg av verdipapirfond en provisjon fra Nordea Fondene Ltd, og andre eksterne fondsforvaltere. Provisjonen gir Nordea anledning til å gjennomføre analyser rundt og gi informasjon og råd om verdipapirfond. Provisjonen er en prosentandel av forvaltningsprovisjonen som andelseieren betaler og innebærer ingen ekstra kostnad for deg som kunde. 

Provisjonen er 50 prosent av forvaltningsprovisjonen for fond forvaltet av Nordea Funds Ltd og mellom 0 og 88 prosent for fond forvaltet av andre eksterne forvaltere. 

Eksempler på fordeling av provisjonen

Hvis du som kunde kjøper andeler for NOK 10 000 i et verdipapirfond forvaltet av Nordea Funds Ltd. og fondet har en årlig forvaltningsprovisjon på 1,2 prosent blir regnestykket:  

  • Forvaltningsprovisjonen som betales av deg som kunde er i dette tilfellet NOK 120 per år (10 000 x 1,2 prosent = NOK 120). Provisjonen til Nordea er dermed NOK 60 (NOK 120 x 50 prosent = 60).

Dersom du har spørsmål om et spesifikt fond og hva Nordea mottar i returprovisjon, kan du kontakte kundeombudsmannen i Nordea, Richard Jansen, telefon +47 95061317.

Kontoinformasjon

SMS-tjenester
Pris for SMS-varsling per mottatt melding
Kundeprogram/nivåPris
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Pris for mottak av meldinger i SMS-bank
SpesifikasjonPris1
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00
Mottak av hjelp- og feilmeldinger er gratis for alle. 

1)I tillegg kommer prisen fra mobiloperatør for å sende SMS.

Utskrifter og kopier
Pris for SMS-varsling per mottatt melding
Kundeprogram/nivåPris
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Pris for mottak av meldinger i SMS-bank
SpesifikasjonPris1
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00
Mottak av hjelp- og feilmeldinger er gratis for alle. 

1)I tillegg kommer prisen fra mobiloperatør for å sende SMS.

Utskrifter, transaksjonshistorikk og kopier
SpesifikasjonPris
Standard kontoutskrift og årsoppgavekr 0,00
Kontoutskrift fra Nordeas minibanker i Norgekr 0,00
Kontoutskrift og transaksjonshistorikk i filial kr 250,00
Kopiering av utskrifter og bilag, minimum per kopi kr 100,00

Renteberegning

Renteberegning for konto

Renten beregnes etterskuddsvis og tilføres konto ved utløpet av hvert kalenderår, eller ved oppgjør av kontoen.

Renteberegningen i Nordea er basert på antall kalenderdager, som gir 365 rentedager i året, dvs. 365/365, i skuddår 366 rentedager, dvs. 366/366.

Ved overtrekk på innskuddskonti beregnes en overtrekksrente på 18,00% p.a.