Innskuddsrenter på private kontoer

På denne siden finner du priser og renter, samt betingelser på åtte ulike sparekontoer, brukskonto og depositumskonto.

Sparekontoer

Bufferspar
Sparekonto Ekstra
Sparekonto 60+
Fastrenteinnskudd
Fastrenteinnskudd med klimafokus
Sparekonto UNG
BSU
Boligsparekonto

Renter Sparekonto Ekstra

Innestående beløpGjeldende rente
Kr 0 - 99.9994,00 % per år
Kr 100.000 - 499.9994,25 % per år for hele beløpet på kontoen
Kr 500.000 - 2.000.000
4,75 % per år for hele beløpet på kontoen
Videre innskudd (utover kr 2.000.000)4,25 % per år 

Det er 4 gratis uttak i året, deretter påløper det et gebyr på kr 250,00 for hvert uttak.

Renter Sparekonto 60+

Du får 12 gratis uttak i året. Deretter påløper det et gebyr på kr 250,- for hvert uttak.

Innestående beløpGjeldende rente
Kr 0 - 99.9994,00 % per år
Kr 100.000 - 499.9994,25 % per år for hele beløpet på kontoen
Kr 500.000 og oppover
4,75 % per år for hele beløpet på kontoen


Renter


3 måneder6 måneder12 måneder
Fastrente4,90 % per år5,10 % per år4,75 % per år
Salgsstart01.06.2024 
01.06.2024 
01.06.2024
Bindingsperiode01.07.2024  - 30.09.2024 01.07.2024  - 31.12.2024 01.07.2024 - 31.06.2025

Betingelser

  • Minsteinnskudd er 15 000 kroner. Maksinnskudd er 20 millioner kroner.
  • Gebyr for uttak i bindingsperioden: 2,50 %, av uttaket, min. 250 kroner.
  • Fra salgsstart og frem til bindingsperioden begynner å løpe kan det gjøres innskudd på kontoen. I bindingsperioden er kontoen sperret for innskudd. 
  • Du får gjeldende rente fra du setter inn innskuddet. Opptjente renter utbetales til fastrentekontoen din etter utløpsdatoen for fastrenteinnskuddet.
  • Før utløpsdato får du tilbud om å fornye fastrenteinnskuddet. Ønsker du å fornye avtalen, trenger du ikke å foreta deg noe. Ønsker du å gjøre et uttak eller avslutte kontoen må du kontakte Kundeservice. 
  • Ønsker du ikke fornyelse vil fastrenteinnskuddet bli konvertert til en BufferSpar
  • Du kan opprette flere fastrenteinnskudd. 
  • Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Fastrenteinnskudd med klimafokus 3 måneder (stoppet for nysalg inntil videre)

Rentetilbudet gjelder fra: 01.06.2024 og inntil videre*

For tiden kan vi dessverre ikke tilby Fastrenteinnskudd med klimafokus (3 måneder). Vi bruker et beløp tilsvarende det du sparer, til å finansiere prosjekter med fokus på klima og bærekraft, og vi har nådd kvoten på prosjekter vi kan finansiere akkurat nå.

Hvis du har Fastrenteinnskudd med klimafokus i dag vil du motta et brev med tilbud om fornyelse. 

SpesifikasjonRente og betingelser
Fastrente4,90 % p.a.
Bindingsperiode01.07.2024 - 30.09.2024
Gebyr for uttak i bindingsperioden2,50 %, av uttaket, min. kr 250,00


Minimumsinnskuddet er kr 5 000,00. Maksimuminnskuddet er kr 2 000 000,00.  

* Gjeldende rente fastsettes for 3 måneder av gangen, og gjelder fra du setter inn pengene. Vi tilbyr Fastrenteinnskudd med klimafokus i avgrensede perioder, og det er maks én konto per kunde. Før signering av avtalen kan gjeldende tilbud bli stoppet eller endret på kort varsel. 

Før utløpsdato får du tilbud om å fornye avtalen med 3 måneders binding. Hvis du ønsker å fornye avtalen, trenger du ikke å foreta deg noe. Ønsker du å gjøre et uttak eller avslutte kontoen må du kontakte Kundeservice. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Sparekonto UNG

(For deg som er under 18 år.)

Innestående beløpGjeldende rente
Fra første krone4,45 % per år
Du får 12 frie uttak per kalenderår. Ved uttak utover de frie uttakene belastes du med et uttaksgebyr på kr 250,00 per uttak.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter BSU (Boligsparing for ungdom)

Innestående beløpGjeldende rente*
Fra første krone6,75 % per år

Uttak av bundet innskudd/renter medfører brudd på BSU-kontrakten.

* Renten endres til 3,75 % per år. fra den første i måneden du blir 34 år. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter Boligsparekonto

Innestående beløpGjeldende rente/pris
Kr 0 - kr 300 000,004,75 % per år*
Innskudd over kr 300 000,00Forrentes ikke**


Kontoen kan avsluttes uten uttaksgebyr. Ved uttak til annet enn boligformål eller BSU beregnes et uttaksgebyr på 5% av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00.

*) Renten endres til 3,75 % per år fra den første i måneden du blir 34 år. 

**) Kapitaliserte renter i spareperioden kommer i tillegg til innskutt beløp, og forrentes etter gjeldende rentesats selv om de kommer på toppen av maksimalt sparebeløp.

Kontoer til daglig bruk

Brukskonto
Brukskonto i valuta
Depositumskonto i husleieforhold

Brukskonto

Brukskonto er konti til daglig bruk. Lønn, studielån, trygd mv. kan overføres direkte til disse kontiene, og de er grunnlaget for bruken av de forskjellige betalingstjenestene.

For alle uttak/betalinger gjelder priser oppgitt under priser på betalingstjenester.

For kunder over 18 år kan det bevilges lønnskreditt.

Brukskonto er en del av Min dagligbank. Min dagligbank koster kr 25,-
i måneden som inkluderer ett bankkort. Les mer om Min dagligbank.

Rente og pris for Brukskonto
InneståendeRente
Uansett beløp0,00 % p.a.
Øvrige priserPris
Min dagligbank, inkludert ett bankkortkr 25,00 per mnd.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Rente for Brukskonto i valuta
Innestående
For tiden beregnes det ikke renter på valutakonto.
Rente og priser for Depositumskonto Privat
SpesifikasjonRente/pris 
Innestående  uansett beløp0,50 % per år

Etableringsgebyr*
- når utleier er Premium-/Private Banking-kunde

- for alle andre utleiekunder

kr 800,00
kr 1 200,00  
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00

*I henhold til Husleieloven er det utleier som skal betale etableringsgebyret. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renter og priser for etablering i selskap? Se her.

Kontoinformasjon og renteberegning

Utskrifter og kopier
Renteberegning for konto
Utskrifter, transaksjonshistorikk og kopier
SpesifikasjonPris
Standard kontoutskrift og årsoppgavekr 0,00
Kontoutskrift fra Nordeas minibanker i Norgekr 0,00
Kontoutskrift og transaksjonshistorikk i filial kr 250,00
Kopiering av utskrifter og bilag, minimum per kopi kr 100,00

Renteberegning for konto

Renten beregnes etterskuddsvis og tilføres konto ved utløpet av hvert kalenderår, eller ved oppgjør av kontoen.

Renteberegningen er basert på antall kalenderdager, som gir 365 rentedager i året, dvs. 365/365, i skuddår 366 rentedager, dvs. 366/366.

Ved overtrekk på innskuddskontoen beregnes en overtrekksrente på 18,00 % per år.