Innskuddskonto og plasseringer - personkunder

Konto til daglig bruk

Brukskonto

Brukskonto

Brukskonto er konti til daglig bruk. Lønn, studielån, trygd mv. kan overføres direkte til disse kontiene, og de er grunnlaget for bruken av de forskjellige betalingstjenestene.

For alle uttak/betalinger gjelder priser oppgitt under priser på betalingstjenester.

For kunder over 18 år kan det bevilges lønnskreditt.

Rente for Brukskonto
InneståendeRente
Uansett beløp0,05 % p.a.
Brukskonto i valuta
Aksjehandelskonto
Depositumskonto i husleieforhold

Sparekonto

Sparekonto

Renter for Sparekonto
Innestående (renten i hvert beløpsintervall beregnes fra første krone)Rente
Innskuddsrente uansett beløp
0,20 % p.a.
Renter for Sparekonto for kontohaver under 18 år
InneståendeRente
Innskuddsrente uansett beløp0,60 % p.a.

Du får 12 frie uttak per kalenderår. Uttak utover de frie uttakene belastes med et uttaksgebyr på kr 250,00 per uttak. For lån i Nordea kan det avtales at renter og avdrag kan belastes Sparekonto uten at antall frie uttak reduseres.

Bufferspar
Boligsparing for ungdom (BSU)
Boligsparekonto
Fastrentekonto med bonus

Fond

Fondshandel på nett
Kostnad for Fondshandel på nett
SpesifikasjonPris
Etablering/årsgebyrkr 0,00
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.
Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Kontoinformasjon

SMS-tjenester
Pris for SMS-varsling per mottatt melding
Kundeprogram/nivåPris
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00
Pris for mottak av meldinger i SMS-bank
SpesifikasjonPris1
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00
Mottak av hjelp- og feilmeldinger er gratis for alle. 

1)I tillegg kommer prisen fra mobiloperatør for å sende SMS.

Utskrifter og kopier

Renteberegning

Renteberegnign for konto

Renten beregnes etterskuddsvis og tilføres konto ved utløpet av hvert kalenderår, eller ved oppgjør av kontoen.

Renteberegningen i Nordea er basert på antall kalenderdager, som gir 365 rentedager i året, dvs. 365/365, i skuddår 366 rentedager, dvs. 366/366.

Ved overtrekk på innskuddskonti beregnes en overtrekksrente på 18,00% p.a.