Dine fordeler med Depositumskonto Bedrift

 • Kontoen er sperret og kan kun benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker
 • Sikkerhet for skyldig husleie, skader på leieobjektet o.l.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven

Kort om betingelsene

 • Depositumskonto Bedrift med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.
 • Det må innbetales et etableringsgebyr som skal innbetales ved åpning av kontoen. Husleieloven legger til  grunn at utleier skal dekke dette gebyret.
 • Kontoen opprettes i leietakers navn.
 • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
 • Ved utleie av bolig kan ikke depositumets størrelse overstige summen av seks måneders husleie.
 • Renten tillegges kontoen ved årets slutt.
 • Renten tilfaller leietaker og inngår ikke som en del av depositumsbeløpet.
 • Begge parter må skriftlig samtykke til utbetaling og/eller oppgjør av konto.

Slik bestiller du Depositumskonto

For å opprette kontoen må utleier ha oss som bankforbindelse og leietaker må være registrert som kunde i Nordea.

Følgende informasjon må oppgis:

 • Navn og organisasjonsnummer (eventuelt fødselsnummer) for utleier og leietaker
 • Mobil og e-post adresse for både utleier og leietaker
 • Utleiers konto i Nordea for belastning av etableringsgebyret
 • Utleiers konto i Nordea som skal benyttes til innbetaling av husleie 
 • Utleieobjektets adresse
 • Depositumsbeløpet størrelse og hvor mange måneders husleie dette tilsvarer (ved utleie av bolig kan ikke beløpet overstige summen av 6 måneders husleie).  

Renter og priser

Renter og priser for Depositumskonto Bedrift
Innestående Rente
Uansett beløp0,80% p.a.
Etableringsgebyrkr 1.200,00
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager