Opprette Depositumskonto bedrift

Her kan både utleier og leietaker sende inn en forespørsel om å opprette depositumskonto. Etter at korrekt utfylt skjema er sendt inn vil relevante personer bli kontaktet i løpet av 3 virkedager for en bekreftelse på at konto skal opprettes. Kontoen vil ikke kunne disponeres før leieforholdet er avsluttet. 

Viktig info: 

Depositumskonto opprettes hos utleiers bankforbindelse. Begge partene må være registrert i Nordeas systemer for at kontoen skal kunne opprettes. Bedrifter kan registrere seg her. Privatpersoner kan registrere seg herÅpnes i nytt vindu. For opprettelse av depositumskonto der utleier og leietaker er privatpersoner, gjøres kontoopprettelsen her

For bedrifter: Det er viktig at korrekte signaturberettigede blir ført inn i skjema. Er det tvil om hvem som signerer på vegne av bedriften, slå opp enhetens firmaattestÅpnes i nytt vindu. Fra bedriften kan daglig leder, prokurist eller ordinære signaturberettigede signere. Dersom signaturretten, daglig leder eller prokura ikke er definert, signerer alle styrets medlemmer i fellesskap.

  

Skriv navnet som står som utleier i leiekontrakten
Skriv inn organisasjonsnummeret til bedriften som står som utleier i leiekontrakten
Skriv inn fødselsnummeret til personen som står utleier i leiekontrakten
Skriv inn navnet som står som leietaker i leiekontrakten.
Skriv inn organisasjonsnummeret til bedriften som står som leietaker i leiekontrakten.
Skriv inn fødselsnummeret til personen som står som leietaker i leiekontrakten.
Skriv inn beløpet som skal innbetales på depositumskontoen i henhold til enigheten i leiekontrakten.
Skriv inn hvor mange måneders leie beløpet for depositumet gjelder. Ofte er det 3 x månedsleie som brukes i leiekontrakten.
Skriv inn gateadresse, husnummer og postnummer.
Skriv inn kontonummeret hvor husleien skal innbetales. Dette er utleiers driftskonto/husleiekonto i Nordea. Dersom kontonummer for husleie er i annen bank vil følgende gjelde: Det følger av avsnitt 7 i "Avtale om opprettelse av Depositumskonto i husleieforhold" at banken etter leieforholdets opphør på visse vilkår kan utbetale skyldig husleie fra depositumskontoen til utleier. Ett av vilkårene for dette er at husleien godskrives en konto i samme bank. Det betyr at ved uenighet om skyldig husleie, må utleier reise søksmål mot leier for ethvert krav i depositumet i hht. Husleielovens §3-5.
Opprettelse av depositumskonto koster 1200,-. Dette belastes etter Husleieloven utleiers driftskonto, som må være i Nordea.
For å kunne sende dokumentene til riktige kontaktpersoner hos partene, er vi avhengige av korrekte opplysninger. Vennligst verifiser disse før innsendelse. Banken holdes ikke ansvarlig for eventuelle feilopplysninger oppgitt av leietaker eller utleier i skjemaet.
Kontaktinformasjon leietaker og utleier
Skriv inn e-postadressen til leietakeren.
Skriv inn telefonnummeret til leietakeren
Skriv inn fullt navn forl kontaktpersonen som står med prokura / signaturrett / daglig hos bedriften
Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her, for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Skriv inn navnet til vedkommende som skal signere på vegne av utleier. Dette kan være daglig leder, prokurist eller signaturberettiget. Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velg "Ja" under.
Denne e-postadressen hos utleier vil også motta bekreftelse på mottatt beløp på depositumskontoen.
Velg om flere skal signere på vegne av utleier. Avtalen kan signeres av daglig leder, prokurist eller signaturberettiget. Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velg "Ja".
Skriv inn navnet til vedkommende som skal signere på vegne av utleier. Dette kan være daglig leder, prokurist eller signaturberettiget. Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velg "Ja" under.
Velg om flere skal signere på vegne av utleier. Avtalen kan signeres av daglig leder, prokurist eller signaturberettiget. Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velg "Ja".
Skriv inn navnet til vedkommende som skal signere på vegne av utleier. Dette kan være daglig leder, prokurist eller signaturberettiget. Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velg "Ja" under.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager