Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Slik oppretter du Depositumskonto Privat

Hvis utleier er kunde i Nordea, kan du som leietaker åpne depositumskonto hos oss.

For deg som allerede er kunde hos oss

Kundeservice kan åpne depositumskonto for deg.

Du må oppgi informasjon om utleier – se informasjon her på siden. Sørg for at du har denne informasjonen før du kontakter oss.

  • Kontakt Kundeservice Privat på chat eller ring 232 06001

For deg som ikke er kunde hos oss

For å kunne opprette depositumskonto, må du først registrere deg som kunde med nettbank og brukskonto.

Registrer deg på nett med BankID

Har du BankID fra en annen bank kan du registrere deg på nett og bli kunde på et øyeblikk. 

Når du har mottatt bekreftelse på at du er registrert som kunde, kan du kontakte oss for opprettelse av depositumskonto.

  • Kontakt Kundeservice Privat på chat eller ring 232 06001

Når du ikke har BankID

Har du ikke BankID registrerer du deg som kunde ved å fylle inn kundeprofilskjemaet. Du bestiller depositumskontoen i dette skjemaet.

Informasjon om utleier

Følgende informasjon må oppgis når du skal åpne depositumskonto

  • Utleiers navn, fødselsdato, mobilnr og e-postadresse
  • Utleiers kontonr i Nordea for belastning av depositumsgebyret
  • Utleiers kontonr i Nordea for mottak av husleie
  • Utleieboligens adresse
  • Depositumsbeløpets størrelse og hvor mange måneders husleie dette tilsvarer (beløpet kan ikke overstige 6 måneders husleie)