AvtaleGiro

Sign document icon - 640x360

AvtaleGiro er en tjeneste som sørger for at regningene automatisk blir betalt i tide og med riktig beløp. Det passer godt for faste utgifter, som for eksempel strøm, forsikring, husleie og liknende. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å sette opp AvtaleGiro.

Telefonbank

Mobile phone icon white - 640x360

Med telefonbanken kan du ringe et telefonnummer for å sjekke saldo på kontoen din og overføre penger mellom egne konti.

Kontakt oss, så hjelper vi deg med å sette opp Telefonbanken.

Brevgiro

Envelope icon white - 640x360

Med brevgiro kan du betale regninger og overføre penger fra egen konto til andre kontoer ved å sende inn giroblankett og følgeseddel i forhåndsadressert konvolutt.

Kontakt oss, så hjelper vi deg med å ta i bruk Brevgiro.

Bankkort

Cards icon - 640x360

Med Nordea bankkort kan du betale gebyrfritt i Norge og utlandet, og du kan ta ut kontanter i alle minibanker. Med bankkortet kan du også ta ut kontanter i kombinasjon med varekjøp i de fleste butikker. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å bestille bankkort. 

Direktenummer

Telephone white background

 Vi har etablert et direktenummer for kunder som ikke bruker våre digitale tjenester og som ønsker ekstra hjelp og veiledning. Nummeret kan også brukes av disponenter. 

Fullmakt til å disponere konto

Har du eldre familiemedlemmer som synes det er vanskelig å bruke nettbank, mobilbank og andre digitale løsninger? Da kan du hjelpe dem ved å bli disponent på kontoen deres. Som disponent får du tilgang til kontoen fra din mobil- og nettbank og du kan betale regninger med din egen BankID.

Les mer om å bli disponent

Ikke lån andres BankID, den er personlig

Det er viktig å forstå at BankID er personlig og at den ikke skal deles med andre, heller ikke med familiemedlemmer. BankID er like juridisk bindende som en personlig signatur og den skal derfor ikke brukes av andre personer enn den BankID er registrert på. 

Hvis vi oppdager at du bruker BankID til en annen person, er vi pålagt å sperre BankID og det kan skape problemer for dere da det tar tid å rydde opp i.