Avslutte Depositumskonto Bedrift

Både utleier og leietaker kan sende inn en forespørsel om å avslutte depositumskonto. Innen 3 virkedager etter at korrekt utfylt skjema er sendt inn, vil relevante personer bli kontaktet for en endelig bekreftelse på at konto skal avsluttes. 

Viktig info:

Det er viktig at korrekte signaturberettigede blir ført inn i skjema. Er det utnevnt prokurist eller daglig leder, kan de signere på avslutningen. Er det tvil om hvem som signerer på vegne av bedriften, slå opp enhetens firmaattestÅpnes i nytt vindu. Ved signatur i fellesskap må alle signaturberettigede må være ført inn i skjema. Dersom signaturretten ikke er definert er det per definisjon signatur i fellesskap. 

For privatpersoner: Velg «Nei» på spørsmål om flere skal signere.

  

Velg om det er enighet mellom utleier og leietaker om hvordan beløpet på depositumskonto skal utbetales
Opplysninger om utleier
Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Opplysninger om leietaker
Inklusive renter iht til Husleieloven
Avslutningen kan signeres av daglig leder eller prokurist på vegne av leietaker. Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her, for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Avslutningen kan signeres av daglig leder eller prokurist på vegne av leietaker. Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her, for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Avslutningen kan signeres av daglig leder eller prokurist på vegne av leietaker. Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her, for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.
Avslutningen kan signeres av daglig leder eller prokurist på vegne av leietaker. Bedrifter med signaturrett i fellesskap velger "Ja" her, for å legge til flere som signerer på vegne av selskapet. Privatpersoner velger "Nei", da de signerer alene.

Når det er uenighet mellom utleier og leietaker om hvordan depositumsbeløpet skal utbetales

Hvis Nordea mottar krav fra enten utleier eller leietaker om utbetaling, vil banken sende et varselbrev til motparten med 5 ukers svarfrist. Varselbrevet sendes både til digital postkasse og per post. Dersom motparten ikke sender inn motkrav innen 5 uker, er banken pliktig til å utbetale depositumsbeløpet.

For utleier:

Krav som gjelder skyldig husleie skal varsles skriftlig til banken av utleier med følgende informasjon: 

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet
  • Skyldig forfalt husleiebeløp og måneder det gjelder for 
  • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie 

Denne informasjonen kan sendes via Digital postkasseÅpnes i nytt vindu / Bedriftens dokumenteÅpnes i nytt vindu

Merk deg at:

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig, skal meldes til: 

  • Husleietvisteutvalget

Hva skjer dersom leietaker kommer med motkrav innen 5 uker?

Leietaker må reise søksmål mot utleier og dokumentere overfor banken at dette er gjort. Saken blir behandlet av. Du vil bli kontaktet av Husleietvisteutvalget, og har du spørsmål må det rettes til aktuell instans.  

For leietaker:

Krever du utbetaling av depositumsbeløpet må dette varsles skriftlig til banken med følgende informasjon:

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet - du må ha flyttet ut
  • Kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet

Denne informasjonen kan sendes viaÅpnes i nytt vinduDigital postkasseÅpnes i nytt vindu / Bedriftens dokumenterÅpnes i nytt vindu

Hva skjer dersom utleier kommer med motkrav innen 5 uker?

Mottar vi krav fra utleier som gjelder skyldig husleie, vil vi sende deg et varselbrev med utleiers krav om dekning av ubetalt husleie. Har utleier reist sak mot deg for andre økonomiske krav utover skyldig husleie, vil saken bli behandlet av Husleietvistutvalget. Du vil bli kontaktet av  Husleietvisteutvalget, og har du spørsmål må det rettes til aktuell instans.