• Identifiser reelle markedsdrivere
  • Følg lokale lover og forskrifter
  • Bruk nettverket ditt og vær til stede i det nye markedet

Harde fakta er ikke nok

Gå bortenfor fakta og tall og identifiser de reelle markedsdriverne. Ditt første steg inn i markedet blir tryggere med grundige i markedsundersøkelser.

Ditt primære verktøy for å finne og samle markedsinformasjon kan være Internett. Demografi er bare grunnleggende, men også avgjørende for din oversikt over volum og målgrupper. Videre må du søke gjennom den enorme mengden markedsdata som gir deg innsikt i land, partnere, leverandører og forbrukere. Du trenger eksakte tall som sier noe om økonomi, forbruk, markedsandeler og kjøpekraft.

  • Analyser harde fakta som demografi, markedsdata , juridiske spørsmål og lokale forskrifter.
  • Finn ut hvordan markedet er når det gjelder kultur, forbrukerforståelse på gatenivå og kartlegging av konkurrenter.
  • Du får også en idé om hvor du skal grave dypere for mer kvalifiserte kundeanalyser.

Lover og forskrifter

En svært viktig del av å entre et nytt marked er juridiske problemstillinger og lokale forskrifter. Hvis din bedrift eller produkt ikke er i samsvar med forskriftene, er du i fare for at nyetableringen vil koste deg en formue - eller i verste fall at du blir stoppet før du får startet opp.

Du må for eksempel undersøke om det er begrensninger for din type virksomhet og produkter, og hvordan lokale skatte- og momssatser kan påvirke din prisstrategi. Hvis du oppretter datterselskaper, er juridiske problemstillinger og lokale forskrifter avgjørende for måten du organiserer virksomheten din på. Samle inn informasjon fra pålitelige kilder og rådgivere. Ta kontakt med eksperter for å få eksakt informasjon.

Vær tilstede

Jo mer tanker og følelser du tillegger fakta og tall, jo mer vellykket vil ekspansjonen din til et nytt marked bli. Søkemotoren vil ikke gi deg alle svarene du trenger. Du trenger kvalitativ forskning også.

Offentlige etater og ditt faglige nettverk vil få deg til å komme langt. Å være til stede, kommunisere og være i kontakt med relevante aktører innenfor samme felt, vil få deg videre. Uansett om du eksporterer, importerer eller satser lokalt, sørg for å dekke alle deler av markedsekspansjonen. Alt fra kundens behov, smerter og atferd, til hvordan dine konkurrenter er til stede i markedet. Så vel som forretnings kulturelle aspekter som oppførsel og etiquette i forhandlinger.

Du blir sannsynligvis nødt til å benytte deg av lokale leverandører - for eksempel for logistikk og transport, markedsføring, innkjøp, og/eller råvarer. Markedsundersøkelser hjelper deg å etablere den rette balansen mellom tillit og solide garantier før samarbeidet. Hvis du trenger å ha lokale butikker, aksjer eller produksjonsanlegg, ta en vurdering på om det er mer lønnsomt å bruke lokale partnere i stedet for å investere i egne fasiliteter.

Nyttige ressurser som baner vei mot nye markeder

Du får gratis hjelp til å utforske nye markeder med Nordea Trade Portal og Nordea Trade Club.

Nordea Trade portal vil være en viktig informasjonsressurs for å hjelpe deg, for å ekspandere og opprettholde internasjonal virksomhet. Nordea Trade Club er et globalt bedriftsnettverk som vil hjelpe deg å komme i kontakt med nye forretningsmuligheter.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager