Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Leasing av utstyr

Leasing gjør at du kan sikre din bedrift topp moderne utstyr til enhver tid, samtidig frigjør leasing kapital i din bedrift som kan benyttes til andre formål. I praksis innebærer leasing at banken kjøper og eier driftsmidlene etter dine spesifikasjoner.

Leasing er en finansieringsform som passer godt ved anskaffelse av produksjonsutstyr, maskiner og IKT-utstyr.

Dine fordeler med leasing

  • Inntil 100% finansiering
  • Frigjør driftskapital
  • Forenkler bytte til nytt utstyr
  • Bedrer likviditeten og gir større økonomisk handlefrihet
  • Objektet utgjør normalt sikkerheten
  • Leien kan tilpasses bedriftens sesongmessige inntektssvingninger

Fakta om leasing

Leasing gjør det enkelt å anskaffe de fleste drifts- og anleggsmidler til bruk i bransjer som transport, bygg- og anlegg, landbruk, kontor og data, industri og annen næringsvirksomhet.

Du får full bruksrett til utstyret mot å betale en månedsleie i en avtalt periode, normalt 3 - 7 år. Leiebeløpet utgiftsføres fortløpende og er fradragsberettiget i skatteregnskapet. Vi avskriver driftsmidlene.

Etter utløpt leieperiode kan du velge:

  • Å fortsette leieforholdet til lavere leie
  • Anmode om å få kjøpe utstyret til en fornuftig pris
  • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake

Last ned produktark

Priser

Pris er avhengig av avtale og oppgis på forespørsel.

Ta gjerne kontakt med oss i Nordea Finans på telefon 22 48 66 00.

Interessert i leasing?

Send e-post til Nordea Finans

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager