Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Skatteregler ved uttak fra Fondskonto

Med Fondskonto får du utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger fra kontoen. Du kan også bytte fond eller risikonivå uten at det påløper skatt. Før 1. januar 2019 ble avkastningen beskattet som alminnelig inntekt. Fra i år er skattereglene endret. Dette fordi myndighetene ønsker at samme type investeringer skal ha lik beskatning, enten det dreier seg om Fondskonto, Aksjesparekonto eller aksjefond.

De nye skattereglene

Fra 2019 deles den skattepliktige avkastningen i to deler:

  • Aksjeavkastning (skattesats 31,68 %)
  • Renteavkastning (skattesats 22 %)

Avkastningen fra aksjedelen av din avkastning får beregnet et skjermingsfradrag, slik at deler av denne avkastningen blir skattefri. I tillegg får andelen av din Fondskonto som er investert i aksjefond en rabatt ved beregning av formuesskatt. Det vil si at kun 75 % av aksjeandelen av din Fondskonto beskattes som formue.  

Hva betyr dette for meg som sparer i Fondskonto?

Ved første øyekast kan dette se ut som en skjerpet beskatning av Fondskonto.

Regner vi på det, ser vi imidlertid at verdien av skjermingsfradraget i mange tilfeller oppveier over tid den høyere skattesatsen ved normal forventet avkastning på aksjefond (ca. 5 % over bankrenten).

Fondskonto vil fortsatt ha utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger, og du kan som tidligere bytte fond eller risikonivå uten kostnader eller skatt. I tillegg kan du fritt kombinere aksjefond og rentefond. Nordea Liv rapporterer årlig nødvendige opplysninger til skattemyndighetene for deg.