Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto er en skattegunstig ordning for deg som vil spare langsiktig i aksjer eller aksjefond. Det er enkelt å opprette en konto i nettbanken. Ønsker du å flytte aksjesparekonto til oss fra en annen bank, må du først opprette Aksjesparekonto og deretter fylle inn skjemaet nedenfor.

Dine fordeler med aksjesparekonto

 • Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt.
 • Du kan ta ut det beløpet du har satt inn på kontoen når som helst, skattefritt.
 • Du får utsatt skatt på gevinst. Først når du tar ut gevinst, betaler du skatt.
 • Det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto. Underliggende produkter koster det samme innenfor aksjesparekonto, som utenfor.

Hvem passer aksjesparekonto for?

Aksjesparekonto (ASK) passer for alle som sparer eller ønsker å spare i aksjer eller aksjefond (med minimum 80 % aksjeandel). Aksjesparekonto er spesielt gunstig for deg som handler enkeltaksjer eller bytter fond ofte. Du kan kjøpe, selge eller bytte aksjer og fond innenfor kontoen uten å utløse skatt. Det betyr at du kan opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel over tid.  

Det vil være en bankkonto i ordningen, men den vil ikke være rentebærende.

Aksjesparekonto og skatt

 • Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av gevinsten. Aksjesparekonto gir deg altså større fleksibilitet enn om du sparer i aksjer utenfor denne type konto.
 • Gevinst blir skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.
 • Du kan skattefritt ta ut beløpet du har investert fra aksjesparekontoen. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt. 
 • Det blir en skatterealisasjon når du flytter aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto. Ønsker du å flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto, les mer om dette her.

Nordea mener i likhet med andre banker at aksjesparekonto er en smart ordning for private investorer som har eller ønsker å gjøre investeringer i aksjer og aksjefond, men som synes det er omfattende å sette opp et eget aksjeselskap.

Aksjesparekonto og utbytte

Du vil kunne motta utbytte på aksjesparekonto. Utbytteutbetalinger vil få utsatt skatt på samme måte som eventuelle gevinster på aksjesparekontoen.

For at du skal få utsatt skatt på utbytte, er det viktig at det er din bankkonto (transaksjonskonto) i aksjesparekontoen som er oppført som konto for utbytte.

Dersom du ønsker å endre bankkonto for utbytter fra aksjer på din aksjesparekonto VPS-konto, kan du sende oss beskjed via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu. Du kan også finne Mine meldinger ved å klikke på "Kontakt og meldinger" under "Logg inn" øverst til høyre på nettsiden. 

Forslag til tekst når du sender beskjeden: "Jeg ønsker at min aksjesparekonto transaksjonskonto registreres for utbytter på min aksjesparekonto VPS-konto." 

Vi gjør oppmerksom på at endringen gjelder for utbetalinger foretatt etter endringen.

Vanlige spørsmål om aksjesparekonto

Hva er bra med Aksjesparekonto?

Fordelen med Aksjesparekonto er at du kan kjøpe, selge og bytte børsnoterte aksjer og aksjefond innenfor denne kontoen uten å utløse skatt. Det betyr at du over tid kan opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel, noe som gjør Aksjesparekonto til en skattegavepakke fra Stortinget.

Hvilke type aksjer kan jeg ha i aksjesparekonto?

Du kan kjøpe børsnoterte aksjer og aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel. I tillegg er det kun selskaper som er registrert i EØS du kan velge med aksjesparekonto.

Blir pengene låst på aksjesparekonto?

Nei, du kan når som helst bytte aksjefond fritt innenfor aksjesparekonto, og du kan ta ut innskuddet ditt, uten at du trenger å realisere skatt av gevinsten. Det er først når du tar gevinsten ut av kontoen at du begynner å skatte. Hvis du hadde innskudd på 5000 kroner, må du skatte når du har tatt ut 5001 kroner.

Bør jeg velge aksjesparekonto eller Fondskonto?
 • Er du interessert i fond med lavere aksjeandel enn 80%, kan fondskonto være et godt alternativ for deg. 
 • I aksjesparekonto kan du spare i børsomsatte aksjer innenfor EU/EØS og i aksjefond, mens du i Fondskonto kan velge kombinasjons- og rentefond i tillegg til aksjefond.
 • Fra 2019 er det lik skatt på aksjedelen i fondskonto som i aksjesparekonto. Bakgrunnen for det er at myndighetene ønsker at samme type investeringer skal ha lik beskatning.
 • Ved utbetaling er avkastning skattepliktig og beskattes etter gjeldende regler for aksje- og renteinntekter.
Får jeg i tillegg renter på innskuddet jeg har på aksjesparekonto?

Nei, du vil ikke motta renter på kontantinnskuddet.

Opprett aksjesparekonto

Kjøp, selg og bytt aksjer og aksjefond uten at dette utløser skatt. Først når du tar ut gevinst betaler du skatt.

Opprett aksjesparekonto - logg inn Åpnes i nytt vindu

Aksjesparekonto - kostnader

 • Opprettelse av aksjesparekonto kr 0,-.
 • Fond må være i en aksjesparekonto for å flyttes inn. Om de står utenfor må de selges og flyttes inn som kontanter. 
 • Det kan medføre kostnader å flytte aksjer mellom ulike aksjesparekontotilbydere. 

Merk at det tilkommer ordinære kostnader ved kjøp og salg av aksjer. Se prislisten her
Ved kjøp av fond tilkommer det forvaltningskostnader avhengig av valgte fond. Se priser i Fondslisten her

Viktig informasjon
Informasjonen på denne siden er ment som produktinformasjon og ikke som investeringsrådgivning. Penger som plasseres i fond og aksjer kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. Som investor må du passe på at investeringen passer din økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsmål. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hvis du plasserer pengene dine i fond vil avkastning blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.