Aksjer og verdipapirer - personkunder

Aksjer

Aksjehandel på nett
Priser for aksjehandel utenfor Norden
Kurtasjer for aksjehandel på nett
Spesifikasjon Priser
Etableringkr 0,00
Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis0,04 %, min. kr 39,00 maks kr 149,00 
Kurtasje norske tegningsretter 0,04 %, min. kr 39,00 maks kr 149,00 
Kurtasje svenske aksjer0,04 %, min. SEK 39,00 
Kurtasje svenske tegningsretter0,04 %, min. SEK 39,00 
Kurtasje danske aksjer0,04 %, min. DKK 39,00
Kurtasje danske tegningsretter0,04 %, min. DKK 39,00 
Kurtasje finske aksjer0,04 %, min. 3.9 EURO
Kurtasje finske tegningsretter0,04 %, min. 3.9 EURO
VPS årsavgiftGratis for snittverdier under kr 100.000 desember hver år. For verdier fra kr 100.000, se prisliste 
VPU forvaltningsgebyrInntil videre: kr 0,00. Mulig gebyr innføres i 2024.
Kurtasje over telefon for aksjehandel på nett kunder0,20 %, min. kr 250,00
Kurtasje manuelle kunder0,50 %, min. kr 500,00
Priser for kursinformasjon
Spesifikasjon Priser per måned
Nordiske realtidskurser kr 0,00

Verdipapirer

Omsetning av verdipapirer

Omsetning av verdipapirer

Priser for omsetning av verdipapirer
SpesifikasjonPris
Aksjer og grunnfondsbevis, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 500,00
Tegningsretter, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 50,00
Obligasjoner, av pålydende beløp0,20 %, min. kr 350,00
Statsobligasjoner, av pålydende beløpEtter avtale.
Konvertible obligasjoner, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 350,00
Aksjeindeksobligasjoner, av pålydende beløp0,50 %, min. kr 250,00
Sertifikater, poster min. kr 1 mill.Fastsettes for hvert lån.
Utenlandske aksjer, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 400,00
Utenlandske obligasjoner, av pålydende beløp0,25 %, min. kr 400,00
Utenlandske konvertible obligasjoner0,50 %, min. kr 400,00

Kurtasjen kan være gjenstand for forhandlinger, avhengig av kunden og ordrens størrelse.

VPS

VPS-konto (Verdipapirkonto)
Investortjenester

Hva koster en VPS-konto?

Det er ingen kostnader knyttet til å opprette VPS-konto eller aksjehandel. Det er heller ingen årsgebyr på beløp inntil kr 100.000. Etter dette vil det være et årsgebyr avhengig av verdi på beholdning. Se tabellene under. 

Pengekontoen som er registrert på VPS-kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre bankkonto for belastning av gebyrer og kreditering av utbytter, kan du sende en melding til Nordea via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu i nettbanken.

Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Årsavgift 
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr faktureres en gang pr. år og beregnes av gjennomsnittlig markedsverdi i desember hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, vil du få en faktura per VPS-konto. Du faktureres ut ifra hva som er totalbeholdningen per VPS-konto.
Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konti til VPS-konto i annen bankkr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av Investormeldinger (inklusive transaksjonshistorikk) 3)kr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes hvert kvartal 
3) Investormeldinger og transaksjonshistorikk kan du hente ut via www.euronext.com
Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Priser for VPS Investortjenester
SpesifikasjonPris
Etablering og brukFor tiden gratis.

Verdipapirkonto utenlandske verdipapirer

Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)

Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)


Forvaltningspris (Gjelder ikke for aksjehandels- og aksjesparekonto VPU)1)
Verdi på beholdningPris
Kr 0 inntil kr 500.0000,40 %
Kr 500.001 inntil kr 2.000.000 0,30 %
Kr 2.000.001 og over
0,10 %
1) Beregnes av beholdning i NOK, min. kr 500 per år. Minimumsgebyret vil påløpe dersom det har vært beholdning/transaksjoner på kontoen i løpet av året. Dette gjelder selv om VPU-konto i deler av året har stått passivt. Beregningen foretas per marked og starter alltid med sats 0,4 % selv om verdien er større enn kr 500.000 per marked.
Transaksjonspriser (Gjelder ikke for Aksjehandels- og Aksjesparekonto VPU)
Marked
Pris 
Norden:
Danmark, Finland, Sverige
kr 300,00
Euroclearkr 400,00
USA og Canada
kr 300,00
Europa 1:
Frankrike, Holland, Belgia, Sveits, Tyskland, Spania, Østerrike
kr 500,00
Europa 2:
England, Irland, Portugal, Island
kr 400,00
Europa 3:
Estland, Latvia, Litauen
kr 450,00
Japankr 600,00
Australia og New Zealand
kr 600,00

Asia:
Hong Kong, Singapore

kr 700,00
Sør Afrikakr 500,00
Øvrige tjenester
Spesifikasjon Pris 1)
Aksje-/kapitalendringer i selskapene, f.eks. emisjoner og fusjoner e.l.
kr 125,00 per utført oppdrag
Refusjon og kildeskatt
Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn kr 2 000,00
kr 1 000,00 per utbytte
Overføring av utbytte til kunder per bankgirokr 50,00 per transaksjon
Ved konvertering til/fra fysiske aksjerkr 2 000,00
Spesielle forespørsler og oppdragkr 800,00 per påbegynt time
Kanselleringer og manuelle korreksjonerkr 100,00
GeneralforsamlingstjenesterEtter avtale

1) I tillegg påløper eventuelle andre direkte kostnader som påløper hos utenlandsk forvalterbank.