Aksjer og verdipapirer - personkunder

Aksjer

Aksjehandel på nett
Kurtasjer for aksjehandel på nett
Spesifikasjon Priser
Etablering/årspriskr 0,00
Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje norske tegningsretter 0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje svenske aksjer0,04 %, min. SEK 1,00 
Kurtasje svenske tegningsretter0,04 %, min. SEK 1, 00 
Kurtasje danske aksjer0,04 %, min. DKK 1,00
Kurtasje danske tegningsretter0,04 %, min. DKK 1, 00 
Kurtasje finske aksjer0,04 %, min. 0.20 EURO
Kurtasje finske tegningsretter0,04 %, min. 0.20 EURO
Årsavgift VPS-konto og VPU-kontokr 0,00 
Priser for kursinformasjon
Spesifikasjon Priser per måned
Nordiske realtidskurser kr 0,00
Priser for aksjehandel utenfor Norden
Kurtasjer for aksjehandel på nett
Spesifikasjon Priser
Etablering/årspriskr 0,00
Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje norske tegningsretter 0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje svenske aksjer0,04 %, min. SEK 1,00 
Kurtasje svenske tegningsretter0,04 %, min. SEK 1, 00 
Kurtasje danske aksjer0,04 %, min. DKK 1,00
Kurtasje danske tegningsretter0,04 %, min. DKK 1, 00 
Kurtasje finske aksjer0,04 %, min. 0.20 EURO
Kurtasje finske tegningsretter0,04 %, min. 0.20 EURO
Årsavgift VPS-konto og VPU-kontokr 0,00 
Priser for kursinformasjon
Spesifikasjon Priser per måned
Nordiske realtidskurser kr 0,00

Verdipapirer

Omsetning av verdipapirer

Omsetning av verdipapirer

Priser for omsetning av verdipapirer
SpesifikasjonPris
Aksjer og grunnfondsbevis, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 500,00
Tegningsretter, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 50,00
Obligasjoner, av pålydende beløp0,20 %, min. kr 350,00
Statsobligasjoner, av pålydende beløpEtter avtale.
Konvertible obligasjoner, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 350,00
Aksjeindeksobligasjoner, av pålydende beløp0,50 %, min. kr 250,00
Sertifikater, poster min. kr 1 mill.Fastsettes for hvert lån.
Utenlandske aksjer, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 400,00
Utenlandske obligasjoner, av pålydende beløp0,25 %, min. kr 400,00
Utenlandske konvertible obligasjoner0,50 %, min. kr 400,00

Kurtasjen kan være gjenstand for forhandlinger, avhengig av kunden og ordrens størrelse.

Omsetning av verdipapirer

Priser for omsetning av verdipapirer
SpesifikasjonPris
Aksjer og grunnfondsbevis, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 500,00
Tegningsretter, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 50,00
Obligasjoner, av pålydende beløp0,20 %, min. kr 350,00
Statsobligasjoner, av pålydende beløpEtter avtale.
Konvertible obligasjoner, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 350,00
Aksjeindeksobligasjoner, av pålydende beløp0,50 %, min. kr 250,00
Sertifikater, poster min. kr 1 mill.Fastsettes for hvert lån.
Utenlandske aksjer, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 400,00
Utenlandske obligasjoner, av pålydende beløp0,25 %, min. kr 400,00
Utenlandske konvertible obligasjoner0,50 %, min. kr 400,00

Kurtasjen kan være gjenstand for forhandlinger, avhengig av kunden og ordrens størrelse.

VPS

VPS-konto (Verdipapirkonto)

Pris på VPS-konto

Det er ingen kostnader knyttet til å opprette VPS-konto eller aksjehandel, og det er ingen årsgebyr på beløp inntil kr 100.000. Etter dette vil det være et årsgebyr avhengig av verdi på beholdning. Se tabellene under. Det er ikke årsgebyr for Aksjehandel- og Aksjesparekonto VPS.

Pengekontoen som er registrert på VPS kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, må du ta kontakt med VPS-støtte på e-postÅpnes i nytt vindu

Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Årsavgift (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr belastes en gang per år og beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.
Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konti til VPS-konto i samme bankkr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Egen overføring til egen VPS-konto i annen bank, utført i Investortjenester
kr 60,00 per vp nr
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontoførerkr 100,00 per vp nr
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes to ganger per år
Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Investortjenester

Pris på VPS-konto

Det er ingen kostnader knyttet til å opprette VPS-konto eller aksjehandel, og det er ingen årsgebyr på beløp inntil kr 100.000. Etter dette vil det være et årsgebyr avhengig av verdi på beholdning. Se tabellene under. Det er ikke årsgebyr for Aksjehandel- og Aksjesparekonto VPS.

Pengekontoen som er registrert på VPS kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, må du ta kontakt med VPS-støtte på e-postÅpnes i nytt vindu

Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Årsavgift (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr belastes en gang per år og beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.
Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konti til VPS-konto i samme bankkr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Egen overføring til egen VPS-konto i annen bank, utført i Investortjenester
kr 60,00 per vp nr
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontoførerkr 100,00 per vp nr
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes to ganger per år
Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Priser for Investortjenester
SpesifikasjonPris
Etablering og brukFor tiden gratis.

Verdipapirkonto utenlandske verdipapirer

Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)

Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)


Forvaltningspris (Gjelder ikke for aksjehandels- og aksjesparekonto VPU)1)
Verdi på beholdningPris
Kr 0 inntil kr 500.0000,40 %
Kr 500.001 inntil kr 2.000.000 0,30 %
Kr 2.000.001 og over
0,10 %
1) Beregnes av beholdning i NOK, min. kr 500 per år. Minimumsgebyret vil påløpe dersom det har vært beholdning/transaksjoner på kontoen i løpet av året. Dette gjelder selv om VPU-konto i deler av året har stått passivt. Beregningen foretas per marked og starter alltid med sats 0,4 % selv om verdien er større enn kr 500.000 per marked.
Transaksjonspriser (Gjelder ikke for Aksjehandels- og Aksjesparekonto VPU)
Marked
Pris 
Norden:
Danmark, Finland, Sverige
kr 300,00
Euroclearkr 400,00
USA og Canada
kr 300,00
Europa 1:
Frankrike, Holland, Belgia, Sveits, Tyskland, Spania, Østerrike
kr 500,00
Europa 2:
England, Irland, Portugal, Island
kr 400,00
Europa 3:
Estland, Latvia, Litauen
kr 450,00
Japankr 600,00
Australia og New Zealand
kr 600,00

Asia:
Hong Kong, Singapore

kr 700,00
Sør Afrikakr 500,00
Øvrige tjenester
Spesifikasjon Pris 1)
Aksje-/kapitalendringer i selskapene, f.eks. emisjoner og fusjoner e.l.
kr 125,00 per utført oppdrag
Refusjon og kildeskatt
Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn kr 1 600,00
kr 800,00 per utbytte
Overføring av utbytte til kunder per bankgirokr 50,00 per transaksjon
Ved konvertering til/fra fysiske aksjerkr 2 000,00
Spesielle forespørsler og oppdragkr 800,00 per påbegynt time
Kanselleringer og manuelle korreksjonerkr 100,00
GeneralforsamlingstjenesterEtter avtale

1) I tillegg påløper eventuelle andre direkte kostnader som påløper hos utenlandsk forvalterbank.

Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)


Forvaltningspris (Gjelder ikke for aksjehandels- og aksjesparekonto VPU)1)
Verdi på beholdningPris
Kr 0 inntil kr 500.0000,40 %
Kr 500.001 inntil kr 2.000.000 0,30 %
Kr 2.000.001 og over
0,10 %
1) Beregnes av beholdning i NOK, min. kr 500 per år. Minimumsgebyret vil påløpe dersom det har vært beholdning/transaksjoner på kontoen i løpet av året. Dette gjelder selv om VPU-konto i deler av året har stått passivt. Beregningen foretas per marked og starter alltid med sats 0,4 % selv om verdien er større enn kr 500.000 per marked.
Transaksjonspriser (Gjelder ikke for Aksjehandels- og Aksjesparekonto VPU)
Marked
Pris 
Norden:
Danmark, Finland, Sverige
kr 300,00
Euroclearkr 400,00
USA og Canada
kr 300,00
Europa 1:
Frankrike, Holland, Belgia, Sveits, Tyskland, Spania, Østerrike
kr 500,00
Europa 2:
England, Irland, Portugal, Island
kr 400,00
Europa 3:
Estland, Latvia, Litauen
kr 450,00
Japankr 600,00
Australia og New Zealand
kr 600,00

Asia:
Hong Kong, Singapore

kr 700,00
Sør Afrikakr 500,00
Øvrige tjenester
Spesifikasjon Pris 1)
Aksje-/kapitalendringer i selskapene, f.eks. emisjoner og fusjoner e.l.
kr 125,00 per utført oppdrag
Refusjon og kildeskatt
Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn kr 1 600,00
kr 800,00 per utbytte
Overføring av utbytte til kunder per bankgirokr 50,00 per transaksjon
Ved konvertering til/fra fysiske aksjerkr 2 000,00
Spesielle forespørsler og oppdragkr 800,00 per påbegynt time
Kanselleringer og manuelle korreksjonerkr 100,00
GeneralforsamlingstjenesterEtter avtale

1) I tillegg påløper eventuelle andre direkte kostnader som påløper hos utenlandsk forvalterbank.