VPS-konto

En VPS-konto er for oppbevaring av dine verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Du får automatisk VPS-konto når du bestiller tjenesten Aksjehandel i nettbanken.

Fordeler med VPS-konto

  • Du mottar årsoppgave, meldinger om endringer og utbytte i postkassen i Investortjenester. 
  • Utbetaling av utbytte skjer til din bankkonto som er registrert på VPS-kontoen din. Bankkontoen må være aktiv. 
  • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse. Gjelder ikke unoterte, utenlandske og egenhandlede aksjer samt obligasjoner.

Har VPS-kontoen din blitt sperret?

Har du fått melding fra Verdipapirsentralen (VPS) om at verdipapirkontoen din i Nordea er sperret, betyr det at du ikke lenger har tilgang til din registrerte beholdning på denne kontoen. Alle banker er nå lovpålagt å kunne dokumentere gyldig legitimasjon på samtlige kunder.

Les merÅpnes i nytt vindu

Hvordan opprette, avslutte og flytte aksjer mellom VPS- konti?

Enten du skal opprette verdipapirkonto, avslutte den eller overføre verdipapirer fra en konto til en annen, så er det enkelt når du vet hvordan det skal gjøres. 

Slik oppretter, avslutter og flytter du mellom VPS-konti

Hva koster VPS-konto?

Det er ingen kostnader knyttet til å opprette VPS-konto eller aksjehandel. Det er heller ingen årsgebyr på beløp inntil kr 100.000. Etter dette vil det være et årsgebyr avhengig av verdi på beholdning. Se tabellene under. Det er ikke årsgebyr for Aksjehandel- og Aksjesparekonto VPS.

Pengekontoen som er registrert på VPS-kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre bankkonto for belastning av gebyrer og kreditering av utbytter, kan du sende en melding til Nordea via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu i nettbanken.

Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Årsavgift
Årsavgift (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr faktureres en gang pr. år og beregnes av gjennomsnittlig markedsverdi i desember hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.
Månedsgebyr sertifikater
Øvrige gebyrer
Transaksjonsgebyr
Årsavgift (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr faktureres en gang pr. år og beregnes av gjennomsnittlig markedsverdi i desember hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.
Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konti til VPS-konto i annen bankkr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes to ganger per år

Vanlige spørsmål om VPS-konto

Bestill Aksjehandel og få VPS-konto

Bestill Aksjehandel Åpnes i nytt vindu

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.