Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

VPS-konto - Verdipapirkonto

VPS-kontoen er for oppbevaring av dine verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen. Som Nordea-kunde kan du opprette VPS-konto hos oss. Når du oppretter tjenesten Aksjehandel på nett i Nettbanken, får du automatisk opprettet en VPS-konto. Kontakt VPS-støtte på 24 01 50 00 om du trenger hjelp.

  • Du kan følge med på kontoen via Investortjenester i Nettbanken eller på Investortjenester på vps.no. 
  • Du mottar årsoppgave, meldinger om endringer og utbytte i postkassen i Investortjenester. 
  • Utbetaling av utbytte skjer til din bankkonto, når aktiv konto er registrert. 
  • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse. Gjelder ikke unoterte, utenlandske og egenhandlede aksjer samt obligasjoner.

Opprett VPS-konto

For å eie verdipapirer som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS), må du ha en VPS-konto. Kontoen føres hos VPS, og forvaltes av Nordea.

Når du er kunde i Nordea

Bestill Aksjehandel på nett, og du får automatisk opprettet VPS-konto. Hvis du skal investere i andre verdipapirer enn børsnoterte aksjer eller at kontoen skal pantsettes, anbefales en ordinær VPS-konto. En avtale om føring av VPS-konto kan du opprette hos et Nordea-kontor.
Kontakt Kundeservice på telefon 232 06001 eller på chat for å avtale tid med en rådgiver. 

Når du ikke kunde, men har BankID fra annen bank

Da registrerer du deg som kunde her: Bli kunde i Nordea med BankID. Du får opprettet Nettbank. Logg deg inn i Nettbanken og bestill Aksjehandel på nett under fanen "Sparing/Investering".

Om du ikke er kunde, og ikke har BankID fra annen bank

Da oppsøker du et Nordea-kontor. Kontakt Kundeservice på telefon 232 06001 eller på chat for å avtale tid med en rådgiver.

Flytte beholdning fra annen bank

En kunderådgiver i Nordea kan hjelpe deg med å fylle ut en overføringsfullmakt. Fullmakten sendes banken du overfører verdipapirene fra.

Priser

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, må du ta kontakt med Wholesale Banking Operations/Customer Services NO på e-postÅpnes i nytt vindu. Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Årsavgift (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr belastes en gang per år og beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.
Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konti til VPS-konto i samme bankkr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Egen overføring til egen VPS-konto i annen bank, utført i Investortjenester
kr 60,00 per vp nr
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontoførerkr 100,00 per vp nr
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes to ganger per år

Du får VPS-konto når du bestiller Akjsehandel på nett

Bestill Akjsehandel på nett Åpnes i nytt vindu