Isfjell i havet

VPS-konto - Verdipapirkonto

En VPS-konto er for oppbevaring av dine verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen. Når du oppretter tjenesten Aksjehandel på nett i nettbanken, får du automatisk opprettet en VPS-konto.

  • Du kan følge med på kontoen via Investortjenester i nettbankenÅpnes i nytt vindu eller på VPS Investortjenester. 
  • Du mottar årsoppgave, meldinger om endringer og utbytte i postkassen i Investortjenester. 
  • Utbetaling av utbytte skjer til din bankkonto som er registrert på din VPS-konto. Bankkontoen må være aktiv. 
  • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse. Gjelder ikke unoterte, utenlandske og egenhandlede aksjer samt obligasjoner.

VPS-konto - sikker oppbevaring av verdipapirer

For å eie verdipapir som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS), må du ha en VPS-konto.

Du får VPS-konto automatisk når du starter Aksjehandel på nett i nettbanken. 

Verdipapirkontoen gir deg som investor sikker oppbevaring av verdipapirene dine, sammen med en rekke andre fordeler.

Hvordan opprette, avslutte og flytte VPS-konto?

Skal du opprette og avlutte VPS-konto, eller overføre verdipapirer mellom kontiene?

Enten du skal opprette verdipapirkonto, avslutte den eller overføre verdipapirer fra en konto til en annen, så er det enkelt bare man vet hvordan det skal gjøres. 

Slik gjør du det

Pris på VPS-konto

Det er ingen kostnader knyttet til å opprette VPS-konto eller aksjehandel, og det er ingen årsgebyr på beløp inntil kr 100.000. Etter dette vil det være et årsgebyr avhengig av verdi på beholdning. Se tabellene under. Det er ikke årsgebyr for Aksjehandel- og Aksjesparekonto VPS.

Pengekontoen som er registrert på VPS kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, må du ta kontakt med VPS-støtte på e-postÅpnes i nytt vindu

Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Årsavgift (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr belastes en gang per år og beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.
Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konti til VPS-konto i samme bankkr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Egen overføring til egen VPS-konto i annen bank, utført i Investortjenester
kr 60,00 per vp nr
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontoførerkr 100,00 per vp nr
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes to ganger per år

Du får VPS-konto når du bestiller Aksjehandel på nett

Bestill Aksjehandel på nett Åpnes i nytt vindu

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.