VPS-konto (Verdipapirkonto)

For å eie verdipapirer som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS), oppretter du først VPS-konto.

Les mer om VPS-konto

Investortjenester - følg verdien på porteføljen din

Investortjenester er en nettjeneste for deg med VPS-konto hos oss. Tjenesten gir deg oversikt over dine verdipapirer.

Les mer om Investortjenester

VPU-konto (Utenlandske verdipapirer)

For å kjøpe, selge og oppbevare utenlandske verdipapirer i Norge, oppretter du først en VPU-konto.

Les mer om VPU-konto