Slik oppretter og avslutter du VPS-konto

Finn ut hvordan du oppretter og avslutter VPS-konto, samt flytter verdipapirer.

Opprette VPS-konto

Når du oppretter en VPS-konto føres kontoen hos Verdipapirsentralen, men administreres av Nordea.

Jeg er kunde i Nordea 

Som kunde i Nordea kan du bestille Aksjehandel på nett i Nettbanken og automatisk få opprettet VPS-konto. Dersom du skal investere i andre verdipapirer enn børsnoterte aksjer, eller du ønsker å pantsette kontoen, anbefaler vi en ordinær VPS-konto. Umyndige og personer under 18 år kan ikke åpne Aksjehandel. I slike tilfeller må VPS-konto åpnes via verge/foresatte. Avtale om føring av verdipapirkonto kan opprettes hos et Nordea-kontor eller ved å sende e-postÅpnes i nytt vindu til oss.

Bestill Aksjehandel på nettÅpnes i nytt vindu

Jeg er ikke kunde, men har BankID

For å opprette VPS-konto i Nordea, må du registrere deg som kunde. Da får du opprettet nettbank. Så snart du er kunde kan du bestille Aksjehandel på nett i Nettbanken under fanen "Sparing og Investering". 

Bli kunde i Nordea med BankID

Ditt VPS-nummer finner du i Nettbanken

  1. Logg inn i Nettbanken og klikk på "Sparing og investering".
  2. Velg "Min spareoversikt"
  3. Velg "Aksjeportefølje" i rullgardinmenyen.
  4. Velg "Mer informasjon".

Flytte verdipapirer (Gjelder ikke Aksjesparekonto VPS)

Flytt verdipapirkonto til eller fra Nordea.

Flytte verdipapirkonto til Nordea

Dersom du ønsker å flytte beholdning fra en annen bank til Nordea, må du fylle ut en overføringsfullmakt som sendes til banken du overfører verdipapirene fra. En kunderådgiver kan også hjelpe deg med dette. 

Avtal møte med en rådgiver

Flytte verdipapirkonto fra Nordea til annen bank

Dersom du ønsker å flytte beholdning fra Nordea til en annen bank (gjelder ikke Aksjesparekonto VPS), må du fylle ut en overføringsfullmakt. Ønsker du hjelp til dette kan du sende oss e-post. Husk å oppgi VPS-konto i annen bank og din VPS-konto i Nordea.

Send e-postÅpnes i nytt vindu

Overføre verdipapirer fra VPS-konto i Nordea til annen eier

Du kan overføre verdipapirer mellom egne VPS-konti i Nordea eller til annen eier.

Last ned overføringsfullmakten, fyll ut og send til oss på e-postÅpnes i nytt vindu. Det er viktig at du huker av for hvilken overføringstype som skal benyttes. Når «Vanlig» benyttes, er det viktig at pris/kurs pr verdipapir oppgis. Kopi av din gyldige legitimasjon må vedlegges.

Når mottagers vps-konto er i annen bank, koster det kr 100 pr post.

Oppgjør av VPS-konto

Hvordan avslutte VPS-konto (gjelder også VPS-konto eid av dødsbo)?

For å gjøre opp en vps-konto må kontoen være uten beholdning. Beholdningen kan enten selges eller overføres til en eller flere mottagere. 

Nordea kan kun selge for kunder som har bankkonto i Nordea. Hvis du ikke har bankkonto, må aksjene overføres til en VPS-konto i egen bank og selges derfra. Ved overføring må du oppgi hvilken VPS-konto det skal overføres til. Når VPS-konto eies av et dødsbo, må uskifteattest / skifteattest og eventuelle fullmakter legges ved i e-posten eller brevet.

Når mottagers vps-konto er i annen bank, koster det kr 100 pr post.

Send e-postÅpnes i nytt vindu og si hva du ønsker. 

Innsyn i andres VPS-konti

Hvordan få innsyn i andre personers VPS-konto?

Du må selv ha en vps-konto i egen bank og bestille «Utvidet innsyn» på denne.

Eier av VPS-konto du skal ha innsyn på, må be om at du legges inn med disposisjonsrett på sin VPS-konto.

Bestillingen må være signert og vedlagt gyldig legitimasjon. Når kontoeier er under 18 år, må begge foresatte signere og deres gyldige ID'er legges ved. Bestilling sendes på e-postÅpnes i nytt vindu til banken der VPS-konto er.