Opprette VPS-konto

Når du oppretter en VPS-konto føres kontoen hos Verdipapirsentralen, men administreres av Nordea.

Jeg er kunde i Nordea 

Som kunde i Nordea kan du bestille Aksjehandel på nett i nettbanken og automatisk få opprettet VPS-konto. Dersom du skal investere i andre verdipapirer enn børsnoterte aksjer, eller du ønsker å pantsette kontoen, anbefaler vi en ordinær VPS-konto. Umyndige og personer under 18 år kan ikke åpne Aksjehandel. I slike tilfeller må VPS-konto åpnes via verge/foresatte. Avtale om føring av verdipapirkonto kan opprettes hos et Nordea-kontor eller ved å sende e-post til oss via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu.

Logg inn i nettbanken og bestill Aksjehandel på nettÅpnes i nytt vindu

Jeg er ikke kunde, men har BankID

For å opprette VPS-konto i Nordea, må du registrere deg som kunde. Da får du opprettet nettbank. Så snart du er kunde kan du logge inn i nettbanken å bestille Aksjehandel på nettÅpnes i nytt vindu

Bli kunde i Nordea med BankID

Ditt VPS-nummer finner du i nettbanken

  1. Logg inn i nettbanken og klikk på "Sparing og investering".
  2. Velg "Min spareoversikt"
  3. Velg "Aksjeportefølje" i rullgardinmenyen.
  4. Velg "Mer informasjon".

Flytte verdipapirer (Gjelder ikke Aksjesparekonto VPS)

Flytte verdipapirer til og fra Nordea.

Dersom du ønsker å flytte beholdning fra en annen bank til Nordea, eller fra Nordea til en annen bank, må du fylle inn en overføringsfullmakt.

Fyll inn fullmaktsskjema 

Overføre verdipapirer fra VPS-konto i Nordea til annen eier

Du kan overføre verdipapirer mellom egne VPS-konti i Nordea eller til annen eier ved å fylle inn en overføringsfullmakt. Når det skal flyttes til en vps-konto som eies av en annen person, må legitimasjon sendes inn via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu.

Skriv at det gjelder en overføring fra din vps-konto.

Fyll inn fullmaktsskjema

Når mottagers vps-konto er i annen bank, koster det kr 100 pr post.

Oppgjør av VPS-konto

Hvordan avslutte VPS-konto (gjelder også VPS-konto eid av dødsbo)?

For å gjøre opp en vps-konto må kontoen være uten beholdning. Beholdningen kan enten selges eller overføres til en eller flere mottagere. 

Nordea kan kun selge for kunder som har bankkonto i Nordea. Hvis du ikke har bankkonto, må aksjene overføres til en VPS-konto i egen bank og selges derfra. Ved overføring må du oppgi hvilken VPS-konto det skal overføres til. Når VPS-konto eies av et dødsbo, må uskifteattest / skifteattest og eventuelle fullmakter legges ved i e-posten eller brevet.

Når mottagers vps-konto er i annen bank, koster det kr 100 pr post.

Send bestilling på sikker måte via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu.

Innsyn i andres VPS-konti

Hvordan få innsyn i andre personers VPS-konto?

Du må selv ha en vps-konto i egen bank og bestille «Utvidet innsyn» på denne.

Eier av VPS-konto du skal ha innsyn på, må be om at du legges inn med disposisjonsrett på sin VPS-konto.

Bestillingen må være signert og vedlagt gyldig legitimasjon. Når kontoeier er under 18 år, må begge foresatte signere og deres gyldige ID'er legges ved. 

Send bestilling sikker måte via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu.