Hvordan fungerer fond?

Når du sparer i fond får du en "pakke" med flere ulike aksjer, også kalt portefølje, som er satt sammen av et fondsselskap. En enkel løsning for deg som ikke vil bruke mye tid på sparing, og heller la andre gjøre jobben for deg. Og ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell på en del av de utfordringer verden står overfor i dag? Isåfall kan fond med fokus å bærekraft være et alternativ.

Fondsselskapet har som mål å oppnå best mulig avkastning i fondet. Forvalterne gjør  investeringer de til enhver tid mener er de beste. Deres overordnede mål er å følge markedet (passiv forvaltning) eller gjøre det bedre (aktiv forvaltning). De sprer altså risikoen for deg så du ikke er avhengig av hvordan én enkelt aksje presterer. For dette betaler du en forvaltningskostnad som varierer fra fond til fond. Du oppnår med andre ord god balanse mellom avkastningsmuligheter, risiko og kostnader.

For å spare i fond trenger du ikke mye forkunnskaper eller holde deg oppdatert på hva som skjer i markedet. 

Sparing i fond kan passe deg som

  • Sparer langsiktig og i minst 3 år. Skal du spare kortere anbefaler vi sparekonto
  • Ønsker å spre risikoen på en enkel måte, og samtidig ha mulighet for god avkastning
  • Vil overlate oppfølgingen av sparingen til forvalterne  
  • Vil bruke tiden på andre ting enn sparing

Hvordan komme i gang med fond?

Det er enkelt å spare i fond. For å komme i gang fyller du ut et enkelt skjema. Når det er opprettet tilgang kan du kjøpe og selge fond i nettbanken og/eller mobilbanken. Ønsker du hjelp til å komme i gang med sparingen, kan du benytte Spareroboten Nora eller Fondsvelgeren.

Hvordan fungerer aksjer?

En aksje er en eierandel i ett enkelt selskap. Investerer du i aksjer, må du velge aksjene selv og sette sammen din egen portefølje hvis du vil spre risikoen. Det krever altså mer kunnskap, interesse og tid fra din side. Du må også selv vite hvilket selskap du vil investere i. 
Lær mer om aksjer her

Fordelene med aksjesparing er et du slipper forvaltningsavgiften for fond. I stedet betaler du en avgift hver gang du kjøper aksjer, som også kalles kurtasje. 

Du har mulighet til å oppnå høyere avkastning når du investerer i aksjer sammenlignet med fond. Det medfører at risikoen vil være høyere, og du må legge ned mer tid på å forvalte sparingen din. I tillegg må du følge med hva som skjer i markedet, og vite når du skal kjøpe og selge. 

Investering i aksjer passer deg som

  • Har kunnskap og interesse for børsen
  • Er villig til å bruke tid på sparingen din
  • Er komfortabel med selv å velge hva du skal investere i
  • Ønsker mulighet for høyere avkasting og er villig til å ta tilsvarende høyere risiko

Hvordan komme i gang med aksjer?

For å kjøpe og selge aksjer trenger du vår tjeneste for aksjehandel. Denne bestiller du i nettbanken. Deretter kan du kjøpe og selge aksjer i nettbanken og/eller mobilbanken.

Viktig informasjon
Informasjonen på denne siden er ment som produktinformasjon og ikke som investeringsrådgivning. Penger som plasseres i fond og aksjer kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. Som investor må du passe på at investeringen passer din økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsmål. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hvis du plasserer pengene dine i fond vil avkastning blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.