Et stort utvalg av ulike fondstyper

Velg hvor mye risiko du vil ta

Aksje- eller rentefond? Du kan få i pose og sekk

Aksjefond

Aksjefond investerer i enkeltaksjer, og er den fondsinvesteringen som gir deg best avkastningspotensiale på lang sikt. Samtidig innebærer sparing i aksjefond større risiko enn andre typer fond. Verdien av fondet kan svinge mye fra år til år. 

Hvem passer aksjefond for?

Denne typen fond kan passe deg som evner å ha is i magen når aksjekursene svinger, og sparebeløpet i visse perioder blir mindre verdt. Aksjefond kan også være aktuelt for deg som skal spare til noe langt frem i tid, for eksempel til barnas/barnebarnas utdannelse, egen pensjon eller oppbygging av formue.  

Du finner alle aksjefond i Fondslisten ved å trykke på knappen "Velg kategori". 

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentepapirer. Du får mulighet for bedre avkastning enn i et rentefond, samtidig som du tar mindre risiko enn ved et aksjefond. Ved å kombinere aksjefond og rentefond vil du kunne finne en balanse mellom forventet avkastning og risiko som passer deg. Jo større aksjeandel det er i fondet, jo lenger bør sparingen i fondet vare. 

Hvem passer kombinasjonsfond for?

Dette er fondstypen for deg som vil spare i et blandingsfond, hvor du kan bestemme størrelsen på aksje- og renteandelen selv, og dermed også sparelengden og risikoen du vil ta.

Du finner alle kombinasjonsfond i Fondslisten ved å trykke på knappen "Velg kategori". 

Rentefond

Et rentefond er en fellesbetegnelse for ulike typer obligasjonsfond, der pengene plasseres i rentebærende obligasjoner. Risikoen og avkastningspotensialet er lavere enn aksjefond, men sparer du lenger enn tre år kan du likevel forvente høyere avkastning enn på bankkonto. Vær klar over at også rentefond kan svinge i verdi, men ofte mindre enn aksjefond og kombinasjonsfond. 

Hvem passer rentefond for?

Rentefond kan passe deg som vil unngå store svingninger, og som synes aksjefond gir for høy risiko. Skal du spare til noe litt lenger frem i tid, for eksempel egenkapital til hytte, bil eller drømmeferien kan du vurdere rentefond. 

Du finner alle rentefond i Fondslisten ved å trykke på knappen "Velg kategori". 

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.