Fordeler med indeksfond

  • Lave forvaltningskostnader
  • Følger en markedsindeks
  • Enkelt å følge med på

Hva er indeksfond?

Et indeksfond følger en markedsindeks, f.eks. Oslo Børs. Det betyr at fondssammensetningen vil ha den samme sammensetningen av aksjer som i indeksen den sammenligner seg med. I tillegg kan du forvente samme avkastning, minus kostnader. 

Et indeksfond har normalt lavere kostnader enn et aktivt forvaltede fond, da det ikke er noen forvaltere som aktivt tar stilling til hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. Dermed kreves det ikke like mye jobb av fondsforvalteren. 

Hvem passer indeksfond for?

Dette kan være et godt sparealternativ for deg som ønsker å spare langsiktig i et aksjefond med lave kostnader. 

Indeksfond og avkastning

Siden et indeksfond direkte reflekterer en indeks, skal ikke indeksfondets avkastning avvike mye fra referanseindeksens avkastning. 

Et aktivt forvaltet fond gir mulighet for bedre avkastning enn referanseindeksens avkastning, men kan også utvikle seg svakere. 

Globalt indeksfond

Et globalt indeksfond gjenspeiler gjerne ulike store internasjonale indekser. Fondene kan for eksempel følge verdensindeksen for aksjer som heter MSCI World. Den gjenspeiler avkastningen fra de mest handlede aksjene i hele verden. Indeksfondet Nordea Global Passive er et globalt aksjefond som følger MSCI Word indeks (verdens indeksen for aksjer). 

Norske indeksfond

For deg som ønsker et norsk indeksfond kan aksjefondet Nordea Norge Passiv være et alternativ. Fondet søker å oppnå en avkastning som tilsvarer avkastningen til referanseindeksene OBX ESG ex Oil and Gas Index.

Du kan kjøpe indeksfondene i mobilbanken og/eller nettbanken.

Enhanced-fond – indeksnære aksjefond

Vi har flere aksjefond med en indeksnær forvaltning, som vi kaller «Enhanced». Man kan si at Enhanced-fondene kombinerer gode egenskaper fra aktive fond og indeksfond. Det innebærer at fondene tar utgangspunkt i en indeks, samtidig som det tas enkelte aktive valg.

Fondene investerer hovedsakelig i selskaper som inngår i indeksen den sammenligner seg med. Samtidig har forvalterne fokus på å ekskludere selskaper hvor de mener verdivurderingen av aksjene er for høye eller av dårlig kvalitet. Det innebærer at Enhanced-fondenes verdiutvikling kan svinge litt mer, enn for indeksfond. 

Kåret til beste globale aksjefond av analyseselskapet Morningstar

Global Enhanced fond

  • Indeksnært fond med innslag av både aktiv og passiv forvaltning
  • Investerer i globale aksjeselskap
  • Høyere avkastning enn referanseindeksen siste 15 år

Våre Enhanced-fond

Du finner oversikt over Enhanced-fondene i Fondslisten. Under hvert fond kan du blant annet se risiko- og avkastningsprofil og kostnader. Søk på «Enhanced» under «Kategori» og «Aksjefond».

Ofte stilte spørsmål om indeksfond

Start sparing i indeks- og/eller indeksnære fond

Du kan starte sparingen i nettbanken.

Start sparing - logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.