Indeksfond

Indeksfond er populært blant mange fondssparere. Nedenfor kan du lese om hva indeksfond er og egenskapene til disse fondene.

Hva er indeksfond?

Et indeksfond følger en markedsindeks og er et prisgunstig alternativ for deg som sparer. Indeksfondene har lavere forvaltningskostnad enn aktivt forvaltede fond. Siden et indeksfond bare følger en spesifikk indeks, kreves det ikke like mye jobb av fondsforvalteren. 

Hvem passer indeksfond for?

Dette er et godt sparealternativ for deg som ønsker et fond med lave kostnader og som følger en bestemt indeks.

Indeksfond og avkastning

Siden et indeksfond direkte reflekterer en indeks, skal ikke indeksfondets avkastning avvike mye fra referanseindeksens avkastning. 

Et aktivt forvaltet fond gir mulighet for bedre avkastning enn referanseindeksens avkastning, men kan også utvikle seg svakere. 

Globale indeksfond

Globale indeksfond gjenspeiler gjerne ulike store internasjonale indekser. Fondene kan for eksempel følge verdensindeksen for aksjer som heter MSCI World. Den gjenspeiler avkastningen fra de mest handlede aksjene i hele verden. Indeksfondet Nordea Global PassiveÅpnes i nytt vindu er et globalt aksjefond som følger MSCI Word indeks (verdens indeksen for aksjer). 

Norske indeksfond

For deg som ønsker et norsk indeksfond kan aksjefondet Nordea Norge PassivÅpnes i nytt vindu være et alternativ. Fondet søker å oppnå en avkastning som tilsvarer avkastningen til referanseindeksene OBX ESG ex Oil and Gas Index.

Du kan kjøpe indeksfondene i mobilbanken og/eller nettbanken.

Enhanced-fond – indeksnære aksjefond

Vi har flere aksjefond med en indeksnær forvaltning, som vi kaller «Enhanced». Man kan si at Enhanced-fondene kombinerer gode egenskaper fra aktive fond og indeksfond. Det innebærer at fondene tar utgangspunkt i en indeks, samtidig som det tas enkelte aktive valg.

Fondene investerer hovedsakelig i selskaper som inngår i indeksen den sammenligner seg med. Samtidig har forvalterne fokus på å ekskludere selskaper hvor de mener verdivurderingen av aksjene er for høye eller av dårlig kvalitet. Det innebærer at Enhanced-fondenes verdiutvikling kan svinge litt mer, enn for indeksfond. 

Våre Enhanced-fond

Du finner oversikt over Enhanced-fondene i Fondslisten. Under hvert fond kan du blant annet se risiko- og avkastningsprofil og kostnader. Søk på «Enhanced» under «Kategori» og «Aksjefond».

Ofte stilte spørsmål om indeksfond

Start sparing i indeks- og/eller indeksnære fond

Du kan starte sparingen i nettbanken.

Start sparing - logg inn Åpnes i nytt vindu

Andre fondstyper

Aksjefond

  • Plasserer i aksjer
  • Mulighet for høyere avkastning
  • Generelt høyere risiko enn kombinasjons- og rentefond

Kombinasjonsfond

  • Plasserer i aksjer og renter  

  • Risiko og forventet avkastning ligger mellom aksjefond og rentefond

  • Tommelfingerregel: Jo mer aksjer det er i fondet, jo høyere risiko og forventet avkastning

Rentefond

  • Plasserer i rentebærende papirer
  • Lavere forventet avkastning
  • Generelt lavere risiko enn aksjefond og kombinasjonsfond

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste