Aktiv forvaltning av fond

Et aktivt forvaltet fond gir mulighet for bedre avkastning enn den gjennomsnittlige markedsavkastningen.

Hva er aktivt forvaltede fond?

Aktiv forvaltning betyr at fondets forvalter vurderer et stort antall selskaper som befinner seg innenfor fondets investeringsunivers (for eksempel "norske aksjer notert på Oslo Børs"), og velger ut de aksjene forvalteren mener er «gode kjøp». Investeringsbeslutninger baseres på grundige analyser, bedriftsbesøk og nøye evalueringer. Ambisjonen er å gi best mulig avkastning til deg som sparer i fond. Til sammenligning følger et indeksfond en definert referanseindeks og kan være et prisgunstig alternativ for deg som sparer, fordi kostnaden er lavere.

Nesten alle Nordeas fond er aktivt forvaltet, samtidig som vi ønsker å investere pengene dine på en ansvarlig måte. Med strukturerte prosesser, grundige analyser og gode analytikere/forvaltere har vi gode forutsetninger for at et aktivt forvaltet fond over tid kan oppnå bedre avkastning enn referanseindeksens avkastning.

Hvorfor velge aktivt forvaltet fond?

Våre forvaltere har bygget opp en unik kompetanse ved å analysere og følge selskaper tett gjennom mange års arbeid. Ambisjonen er å gi best mulig avkastning til deg som sparer i fond. 

Aktiv forvaltning handler også om å ta ansvar for de investeringer fondene gjør, og samtidig være aktive eiere. Som Nordens største fondsforvalter kan vi påvirke selskapene vi investerer i. Vi har mulighet til å gjennomføre en dialog som omhandler hvordan et selskap kan bli mer lønnsomt, og ta større ansvar i miljø-, sosiale- og forretningsetiske spørsmål (ESG). I det lange løp tror vi at selskaper som tar ansvar også vil være mer lønnsomme.

Hvordan måles aktiv forvaltning?

Hva er "tracking error" (aktiv risk)?

"Tracking error", eller aktiv risiko, viser hvor mye fondets avkastning skiller seg fra referanseindeksens avkastning. Denne målingen beregnes som standardavviket i forskjellen mellom fondet og referanseindeksens avkastning. Tallet vises i prosent. Et indeksfond vil ha en tracking error på 0 prosent, og jo høyere tracking error et fond har, desto høyere er den aktive risikoen.

Hva er "active share"?

"Active share" viser hvor mye fondets beholdning er prosentvis forskjellig fra beholdningen i en bred aksjeindeks. Null prosent active share betyr at fondet har nøyaktig samme beholdning og fordeling som referanseindeksen. 100 prosent active share betyr at ingen av fondets beholdninger er representert i indeksen.

Måltallet skal imidlertid brukes med en viss forsiktighet, da det er noen aspekter som ikke alltid fanges opp. For eksempel tar det ikke hensyn til fond som investerer i små markeder, og som domineres av noen store selskaper, som for eksempel det norske markedet. UCITS-direktivet begrenser den aktive fondsforvalteren til å investere kun 10 % av fondets midler i et bestemt selskap, noe som kan begrense forvalterens evne til å foreta aktive valg, og også svekke troverdigheten til målemetoden.

Kjøp fond

Du finner våre fond i nettbanken.

Kjøp fond - logg inn Åpnes i nytt vindu