Hva er obligasjoner?

En obligasjon er et gjeldsbrev. Å investere i obligasjoner regnes normalt som en mer sikker investering enn for eksempel aksjer. Vi tilbyr flere obligasjonsfond og kombinasjonsfond som investerer i obligasjoner.

Fordeler ved å investere i obligasjoner

  • Relativt begrenset risiko, sammenlignet med andre spareprodukter.
  • Investeringen «passer seg selv» – du behøver ikke følge med på aksjekursene eller bekymre deg så mye over svingninger i markedet.
  • Forventet høyere avkastning enn sparing på konto.
  • Tilfører stabilitet i et fond bestående av aksjer og obligasjoner.
  • God sikring mot deflasjon i tilfelle av krisetider.

Hva kjøper du når du kjøper en obligasjon?

Kjøper du en obligasjon er det et bevis på at du har lånt bort penger.

Obligasjonen angir hvilken rente som skal betales på lånet og når lånet forfaller. Å utstede obligasjoner er en effektiv måte for store institusjoner som stater, kommuner eller store selskaper å låne penger av mange ulike kreditorer på én gang. 

Privatpersoner kjøper ofte obligasjoner via et obligasjonsfond.

Statsobligasjoner og andre obligasjoner

Det finnes flere typer obligasjoner med norske eller utenlandske utstedere. De mest vanlige er statsobligasjoner og selskapsobligasjoner.

Selskapsobligasjoner eller kredittobligasjoner er utstedt av et selskap, for eksempel innenfor bank, eiendom og/eller annen industri. Det er selskapet selv som garanterer for obligasjonene. Hvor sikre de er, avhenger derfor av selskapets økonomi og kredittkvalitet.  

Statsobligasjoner er de sikreste fordi de er utstedt og garantert av en stat. Fordi statsobligasjoner er regnet som sikkert, er heller ikke forventet avkastning den høyeste. 

Færre svingninger med obligasjoner

Når du investerer i obligasjoner, kan du som utgangspunkt forvente en mer stabil avkastning enn hvis du investerer i aksjer.

Verdien på obligasjoner kan likevel svinge en del, avhengig av obligasjonens løpetid og kredittkvalitet. Forventet avkastning er høyere for investeringer i selskapsobligasjoner enn for statsobligasjoner, fordi selskapene normalt må tilby en høyere rente på grunn av høyere kredittrisiko. 

Hva er obligasjonsfond?

Et obligasjonsfond er et rentefond som investerer i langsiktige obligasjoner.

Sparer du i obligasjonsfond, er fordelen at du ofte kan få høyere avkastning enn ved sparing på bankkonto. Samtidig er risikoen lavere enn om du sparer i enkeltobligasjoner.

Løpetiden på obligasjonene i et obligasjonsfond kan variere. Obligasjonsfond med kort løpetid vil ha lavere risiko ved renteendringer i forhold til obligasjonsfond med lang løpetid. Derfor har du størst potensiale for avkastning om du investerer i obligasjonsfond med lang løpetid, men dette innebærer også mer risiko enn om du sparer i et obligasjonsfond med kortere løpetid.

Hvem kan utstede obligasjoner?

Obligasjoner utstedes enten av stater, kredittinstitutter eller selskaper.

Stater utsteder obligasjoner med forskjellig løpetid og renter for å finansiere underskuddet på statsfinansene. Et eiendomsselskap utsteder for eksempel obligasjoner for å finansiere kjøp av fast eiendom for private og virksomheter. Selskaper selger obligasjoner for å finansiere virksomheten i selskapet. 

Invester i obligasjoner gjennom et obligasjons- eller kombinasjonsfond

Du kan køpe fond i nettbanken.

Logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.