Automatiser håndteringen av likviditet og frigjør verdifull tid og ressurser

AutoFX Liquidity Management er Nordeas prisvinnende og helautomatiske verktøy for håndtering av likviditet og valutastrømmer. Verktøyet effektiviserer daglige oppgaver knyttet til valuta og gir deg mer tid til det viktigste – kjernevirksomheten.

AutoFX Liquidity Management kombinerer kontosaldo med et regelbasert rammeverk. Verktøyet sørger for at du alltid sitter med ønskede beholdninger ved slutten av dagen eller et gitt tidspunkt. AutoFX kan også handle med utgangspunkt i faste og gjentakende pålydende beløp, som spot, forwards og swaps.

Det er opp til deg hvilke strømmer og hvor mye du ønsker å automatisere. I dag har AutoFX kunder i alle segmenter og hjelper større treasuryfunksjoner med små og tidkrevende strømmer, mens andre velger å automatisere hele valutaprosessen.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Hvordan fungerer AutoFX?
AutoFX funksjoner
Nøkkelfordeler
Hvem er tjenesten beregnet på?

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager