AutoFX Liquidity Management

AutoFX Liquidity Management er en regelbasert robot som automatiserer valutahåndtering. Når du aktiverer autopilotmodusen i AutoFX, slipper du å måtte overvåke valutakontosaldoen og nødvendige valutatransaksjoner.

Automatiser håndteringen av likviditet og frigjør verdifull tid og ressurser

AutoFX Liquidity Management er Nordeas prisvinnende og helautomatiske verktøy for håndtering av likviditet og valutastrømmer. Verktøyet effektiviserer daglige oppgaver knyttet til valuta og gir deg mer tid til det viktigste – kjernevirksomheten.

AutoFX Liquidity Management kombinerer kontosaldo med et regelbasert rammeverk. Verktøyet sørger for at du alltid sitter med ønskede beholdninger ved slutten av dagen eller et gitt tidspunkt. AutoFX kan også handle med utgangspunkt i faste og gjentakende pålydende beløp, som spot, forwards og swaps.

Det er opp til deg hvilke strømmer og hvor mye du ønsker å automatisere. I dag har AutoFX kunder i alle segmenter og hjelper større treasuryfunksjoner med små og tidkrevende strømmer, mens andre velger å automatisere hele valutaprosessen.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Hvordan fungerer AutoFX?

Nordeas AutoFX Liquidity Management er en helautomatisk løsning for håndtering av bedriftens valutastrømmer og likviditet. I stedet for å kontinuerlig måtte overvåke kontoer og manuelt handle spots eller swaps med utgangspunkt i gjeldende likviditetsbehov, kan du la AutoFX Liquidity Management håndtere valutaeksponeringen i henhold til dine egne instrukser. Dette betyr at du kan fokusere på mer verdiskapende oppgaver i stedet. 

AutoFX funksjoner
Nøkkelfordeler
Hvem er tjenesten beregnet på?

Finn ut hvordan AutoFX kan bidra til at du sparer tid og ressurser

Definer reglene og la Nordea ta seg av implementeringen. Valutaspesialistene våre hjelper deg med å komme i gang.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager