Optimaliser likviditet og få full kontroll

Vi har førsteklasses fullautomatiserte løsninger som kan skreddersys for å dekke den enkelte bedrifts behov, om det er bedrifter med datterselskap eller avdelinger i ett eller flere land eller med kontoer i en eller flere valutasorter så har Nordea kontosystemløsninger som utnytter samlet likviditet på tvers og som gir en bedre styring av valutaeksponering.

Lokale kontosystem

Har konsernet virksomhet kun Norge, vil vi anbefale vårt kontosystem, Flerkonto. Det vil gi en optimalisering av utnyttelse av likviditet og vil gi reduserte provisjons-og rentekostnader.  Flerkonto består av en Hovedkonto, og et antall transaksjonskontoer som til hører de ulike selskapene. Alle transaksjoner gjøres på transaksjonskontoene, men søker dekning på Hovedkonto, for felles dekningskontroll. En kredittramme kan kobles til Hovedkonto for felles utnyttelse. I tillegg vil det være en Valutatopp konto for hver valutasort som er i kontosystemet, for nettorenteberegning i den enkelte valuta

Perfekt for bedrifter med internasjonal handel

Flerkonto er også egnet for bedrifter som driver med import og eksport, og har en konto i flere  valutasorter. Ved å sammenstille de enkelte valutakontoene i Flerkonto, kan bedriften utnytte den samlede likviditeten, uavhengig av valutasort. Dette vil gi bedre styring av bedriftens valutaeksponering, reduksjon i valutavekslinger og en samlet likviditetsoversikt. For ytterligere effektivisering av valutahåndtering, anbefaler vi vår unike robotløsning, AutoFX, les mer herÅpnes i nytt vindu

Kontosystem over landegrensene

Har bedriften virksomhet i flere land, er vårt globale kontosystem, Global Cash Pool løsningen for full kontroll over likviditet på tvers av landegrenser, i realtid. Her kan du knytte opp datterselskap med kontoer i våre utenlandske filial i et felles kontosystem, med felles dekningskontroll, kredittramme og nettorenteberegning i den enkelte valuta. Det er også mulighet for å tilknytte kontoer i andre banker. Kontostruktur og oppbygging er tilsvarende oppsett som i Flerkonto. 

Juridiske forhold

Deltakelse i våre kontosystem krever at bedriften er en selvstendig juridisk enhet eller definert som et konsert iht aksjeloven. Eventuelle utenlandske deltakere må tilfredsstille lovgivningen i sitt land. Vi har i dag en rekke land i vår portefølje som er godkjent som deltakere i våre kontosystem. Ta kontakt med Cash Management for oversikt. 

Fordeler 

  • Optimal utnyttelse av likviditet 
  • Redusert behov for kreditt  
  • Forenklet og mer effektiv likviditetsstyring
  • Full oversikt over samlet likviditet i realtid 
  • Optimalisering av rente 
  • Reduksjon av antall vekslinger 

Har du konti og virksomhet i Norge?

For selskap som har konsernstruktur eller valutakonti i Norge.​

Les om Flerkonto​

Har du konti og virksomhet i andre land? Åpnes i nytt vindu

Med Global Cash Pool kan du samle alle bedriftens kontoer på ett sted – uansett land eller valuta dine kontoer befinner seg i.​

Les om Global Cash Pool​ Åpnes i nytt vindu

Verktøy for bedre valutastyring og - handel​

e-Markets er et brukervennlig verktøy for alle dine valutabehov.​

Les om e-Markets

La vår robot håndtere din valutarisiko​

Med AutoFX vil all din valutaveksling gå automatisk til fordelaktige kurser, slik at du slipper å tenke på valutahåndtering​.

Les om AutoFX​

Corporate Netbank - One point of entry​

Corporate Netbank gir deg direkte tilgang til våre fullautomatiserte løsninger uten ekstra pålogging.​

Les om Corporate Netbank​

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager