Bedriftens fordeler med Flerkonto/Cash Pool

  • Optimal utnyttelse av overskuddslikviditet og kredittbevilgninger
  • Forenklet og mer effektiv likviditetsstyring
  • Samlet oversikt over konsernets likviditet
  • Bedre kontroll på datterselskapers bruk av kreditt og/eller innestående midler
  • Bedre kapitalavkastning
  • Ivaretar likviditetsstyring på flere nivå

Om Flerkonto/Cash Pool

Vi tilbyr ulike løsninger avhengig av bedriftens-, konsernets- eller holdingselskapets organisasjon og volum. Løsningen gjør behovet for kreditt mindre og gir bedre muligheter for å plassere overskuddslikviditet på pengemarkedet. Dessuten oppnås en rentenettingseffekt ved at renten på kredit- og debetsaldi innen den enkelte valuta blir beregnet av nettosaldo.

En Flerkontoavtale kan etableres både med og uten kreditt, i én valuta eller som flervalutasystem.

Priser for Flerkonto/Cash Pool

Priser avhenger av avtale og oppgis på forespørsel

Kontakt oss

Du kan chatte med oss med identifisering med BankID. Det spiller ingen rolle hvilken bank den er i fra, så lenge den er tilknyttet BankID.

Chat med oss Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager