Mann og dame på kontor

Tilleggspensjon til dine ansatte

Hvis bedriften din ønsker å spare litt ekstra i pensjon til de ansatte, da kan Tilleggspensjon Bedrift være noe for dere. Tilleggspensjonen gir fleksibel sparing ut over bedriftens ordinære innskuddsordning, men med samme gode betingelser.

Ønsker bedriften din å tilby noe ekstra?

I en innskuddspensjonsordning er det begrenset hvor mye dere kan spare i pensjon til de ansatte. I enkelte tilfeller vil gjerne bedrifter tilby de ansatte ett tilleggsgode.

Etter lønn er pensjon det viktigste å forhandle om i ansettelsesprosesser. Med tilleggspensjon kan bedriften tilby individuelle ordninger ut over innskuddsordningen. Hvem som skal få tilleggspensjon er det opp til bedriften å avgjøre, det samme gjelder hvor mye og ofte det skal spares. Det kan være en prosentandel av lønn eller individuelle faste beløp, men også engangsinnskudd. Denne fleksible spareformen kan være aktuell for:

  • Resultatbasert kompensasjon
  • Kompensasjon for eiere og ledere
  • Kompensasjon ved lønn over 12 G
  • Ekstra sparing som kommer i tillegg til innskuddsordningen

Tilleggspensjon Bedrift

Ordning administreres av bedrift

  • Det spares brutto beløp for de ansatte ved innbetaling til Fondskonto Bedrift
  • En avtale per ansatt, men ordningen registreres en gang per organisasjonsnummer
  • Skatterapportering gjøres automatisk av oss i Nordea Liv
  • Bedriften kan endre investeringsprofil, risikoprofil og trappe ned mot pensjonsalder for den ansatte, uten skatterealisasjon

Dine ansatte får tilgang til Nordea Liv's investeringsprofilerÅpnes i nytt vindu som benyttes i innskuddspensjonsmarkedet:

Dere får også tilgang til Nordea Livs fondsunivers med over 100 fond. 

Når dere vil spare litt ekstra

Vil du vite mer om Tilleggspensjon Bedrift? Ta kontakt med rådgiveren din eller send inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Fyll kontaktskjema