Vil du spare litt ekstra i pensjon til dine ansatte?

Ønsker bedriften din å spare litt ekstra i pensjon til de ansatte? Da kan Tilleggspensjon Bedrift være noe for dere. Tilleggspensjonen gir fleksibel sparing ut over bedriftens ordinære innskuddsordning, med samme gode betingelser som for kunder i innskuddspensjonsmarkedet.

Ønsker bedriften din å kunne tilby noe ekstra?

I en innskuddspensjonsordning er det begrenset hvor mye som kan spares i pensjon for de ansatte. I enkelte tilfeller er det ønskelig å kunne tilby noe mer.

Etter lønn er pensjon det viktigste å forhandle om i ansettelsesprosesser. Med tilleggspensjon kan bedriften tilby individuelle ordninger ut over innskuddsordningen. Hvem som skal få tilleggspensjon er det opp til bedriften å avgjøre, det samme gjelder hvor mye og ofte det kan spares. Det kan være en prosentandel av lønn eller individuelle faste beløp, men også engangsinnskudd. Denne fleksible spareformen kan være aktuell for:

  • Resultatbasert kompensasjon
  • Kompensasjon for eiere og ledere
  • Kompensasjon ved lønn over 12 G
  • Ekstra sparing som kommer i tillegg til innskuddsordningen

Tilleggspensjon Bedrift

Ordning administreres av bedrift

  • Det spares brutto beløp for de ansatte ved innbetaling til Fondskonto Bedrift
  • En avtale per ansatt, men ordningen registreres en gang per organisasjonsnummer
  • Skatterapportering gjøres automatisk av oss i Nordea Liv
  • Bedriften kan endre investeringsprofil, risikoprofil og trappe ned mot pensjonsalder for den ansatte, uten skatterealisasjon

Dine ansatte får tilgang til Nordea Liv sine investeringsprofilerÅpnes i nytt vindu som benyttes i innskuddspensjonsmarkedet:

Dere får også tilgang til Nordea Livs fondsunivers med ca. 150 fond. 

Når dere vil spare litt ekstra

Ønsker du mer informasjon om Tilleggspensjon Bedrift? Ta kontakt med rådgiveren din eller klikk nedenfor. Vi tar kontakt med deg.

Registrer deg her