Ønsker bedriften din å tilby noe ekstra?

I en innskuddspensjonsordning er det begrenset hvor mye dere kan spare i pensjon til de ansatte.

Med tilleggspensjon kan bedriften tilby individuelle ordninger ut over innskuddsordningen. Hvem som skal få tilleggspensjon er det opp til bedriften å avgjøre, det samme gjelder hvor mye og ofte det skal spares. Denne fleksible spareformen kan være aktuell for:

  • Resultatbasert kompensasjon
  • Kompensasjon for eiere og ledere
  • Kompensasjon ved lønn over 12 G

Tilleggspensjon Bedrift

Avtalen administreres av bedrift

  • Det spares brutto beløp for de ansatte ved innbetaling til Fondskonto Bedrift
  • En avtale per ansatt, men ordningen registreres en gang per organisasjonsnummer
  • Skatterapportering gjøres automatisk av oss i Nordea Liv
  • Bedriften kan endre investeringsprofil, risikoprofil og trappe ned mot pensjonsalder for den ansatte, uten skatterealisasjon

Administrator for tilleggspensjonsavtalene får tilgang til Nordea Liv's investeringsprofiler som benyttes i innskuddspensjonsmarkedet. 

Tilleggspensjon Bedrift er 100 % eid av bedriften. Nordea Liv innrapporterer årlig saldo og eventuelt realisert avkastning innen aksjer og renter pr avtale til årsoppgaven. Urealiserte aksje- og rentegevinster er skattefrie. 

Tilleggspensjon Bedrift er et forsikringsspareprodukt. Det vil si at det er et forsikringselementet i spareproduktet. Ved død utbetales hele sparesaldoen (innskudds og avkastning) pluss 1 % av denne til eier. Det vil si til bedriften og ikke den ansatte.

Utbetaling av Tilleggspensjon Bedrift

Utbetalingen kan gjennomføres på tre ulike måter:

  1. Utbetaling ved pensjonsalder: Som regel etter mange år med sparing. Beløpet overføres fra Tilleggspensjon Bedrift til bedriftens bankkonto. Aksjegevinsten er skattefri etter fritaksmetoden, men det skattes av rentegevinsten pt. 22 %. Bedriften trekker fra skattebeløpet og utbetaler restbeløpet som lønn til den ansatte.    
  2. Ved oppsigelse: De fleste bedrifter ønsker da å avslutte avtalen. Da må avtalen utbetales i sin helhet til den ansatte som lønn, som eksempelet ovenfor.
  3. Ved død: 101 % av saldo bli utbetalt til bedriften. De fleste bedrifter ønsker å utbetale saldo fratrukket kostnader (skatt), til de etterlate da dette er den ansattes «midler». 

Avtalen 

Avtalen må utarbeides i kronebeløp, ikke prosent av lønn. Tilleggspensjonen er ikke tilknyttet innskuddspensjonsavtalen. Det er derfor viktig at bedriften etablerer gode rutiner ved endring av sparebeløp, for eksempel i forbindelse med lønnsjusteringer. Administrator for bedriften har tilgang til avtalene med BankID-pålogging via Persondialogen

Når dere vil spare litt ekstra

Vil du vite mer om Tilleggspensjon Bedrift? Ta kontakt med rådgiveren din eller send inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut kontaktskjema