Bestill / Endre Nordea Business/Nettbank Bedrift

  • 1 Firmaopplysninger
  • 2 Nettbankbrukere
  • 3 Signaturberettiget
  • 4 Send inn
  • 5 Ferdig

Firmaopplysninger

Ved endring av rettigheter for eksisterende brukere vil nye opplysninger erstatte tidligere fullmakter. Brukerfullmakten gjelder per organisasjonsnummer. Skal en nettbankbruker ha tilgang til flere bedrifter, må et skjema per bedrift sendes inn. Bestillingen må signeres med BankID av den nye nettbankbrukeren og av signaturberettiget. 

For bedriften må signaturberettiget signere, prokurist kan ikke signere for nettbanktilgang. Hvis ikke bedriften har definert signaturrett, signerer styret i fellesskap. Hvem som kan signere på vegne av bedriften kan slås opp med firmanavn / organisasjonsnummer herÅpnes i nytt vindu. Dette skjemaet brukes til å bestille Nordea Business/Nettbank Bedrift, legge til nye nettbankbrukere i Nettbank Bedrift, endre rettigheter til eksisterende brukere eller bestilling av tilleggstjenester.

Vennligst fyll inn dine kontaktdetaljer og vi kontakter deg innen 3 virkedager.

Dersom signaturberettigede eller brukeren ikke har BankID finner du dokumenter for manuell innsending herÅpnes i nytt vindu

 

"Ny nettbankbruker", velges hvis bedriften allerede har tilgang til Nettbank Bedrift, men ønsker å legge til en ny person i avtalen som ikke har bruker i Nettbank Bedrift fra før.

Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer for bedriften det ønskes tilgang til. 

  

  

Ny nettbankavtale, velges hvis bedriften fra tidligere ikke har tilgang til Nettbank Bedrift, men ønsker å opprette avtale.

Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer for bedriften det ønskes tilgang til

 

Endre tilganger for eksisterende nettbankbruker, velges hvis en nettbankbruker allerede har en bruker i Nettbank Bedrift, og ønsker å endre sin nåværende avtale eller legge til en ny bedrift. 

Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer for bedriften det ønskes tilgang til

 

Standard belastningskonto er den driftskontoen bedriften automatisk får trukket eventuelle månedlige omkostningene fra.
Kontoen må være i Nordea og tilhøre organisasjonsnummeret som inngår avtalen. Hvis annet eller feil kontonummer legges inn, vil standard konto for renter og gebyrer benyttes.

Nettbankbrukere

Skriv inn fødselsnummeret eller d-nummeret for vedkommende som skal ha tilgang.
Skriv inn statsborgerskapet til brukeren det gjelder
Privat gateadresse og gatenummer til nettbankbrukeren.

Innsyn: Bruker vil kun ha innsyn på kontoen. 

Registrere: Bruker kan kun registrere betalinger, som senere må godkjennes av en med rettighet for bekreftelse. 

Bekrefte i fellesskap: Bruker må bekrefte betalingen med en annen nettbankbruker før belastning kan skje.

Bekrefte alene: Bruker kan belaste kontoen. 

Ved å velge Registrere, må det være minimum 1 annen nettbankbruker med bekreftelserettighet alene - for å kunne kjøre betalinger.

Ved Bekrefte i fellesskap, må det være minimum 1 annen nettbankbruker med samme rettighet - for å kunne kjøre betalinger.

Ved å velge Innsyn, må det være minimum 1 annen nettbankbruker med bekreftelserettighet - for å kunne kjøre betalinger.

Legg inn minimum 1 konto, 11 siffer
11 siffer
11 siffer
Legg inn minimum 1 konto, 11 siffer
11 siffer
11 siffer

Betaling utland

 

Skriv inn til hvilket land bedriften forventer overførsel til.
Skriv inn hvor mye bedriften forventer å betale til landet i løpet av 1 måned.
Skriv inn formålet med overførselen. Dette kan for eksempel være "råmaterialer til fremstilling av varer"
Marker for om bedriften forventer innbetalinger fra utlandet.

eFaktura Bedrift (EHF) gjør det mulig for en bedrift eller organisasjon å spare kostnader og forenkle rutiner ved å motta elektroniske fakturaer, uavhengig av system eller bankforbindelse.

Spesifikasjon - eFaktura BedriftPris*
Oppstartskostnadkr 0,00
Månedspriskr 50,00
Enhetspris inngående fakturakr 2,50


*) eFaktura Bedrift i Nettbank Bedrift er p.t. ikke en mva-pliktig tjeneste.

  

Skriv inn kontonummeret som skal benyttes for tjenesten. Hvis gal konto fylles ut, vil standard konto for belastning benyttes.
Spesifikasjon - AksjehandelPriser
Etablering/årspriskr 0,00
Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje norske tegningsretter 0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje svenske aksjer0,04 %, min. SEK 1,00 
Kurtasje svenske tegningsretter0,04 %, min. SEK 1, 00 
Kurtasje danske aksjer0,04 %, min. DKK 1,00
Kurtasje danske tegningsretter0,04 %, min. DKK 1, 00 
Kurtasje finske aksjer0,04 %, min. 0.20 EURO
Kurtasje finske tegningsretter0,04 %, min. 0.20 EURO
Årsavgift VPS-konto og VPU-kontokr 0,00 
  
   
Spesifikasjon - AksjehandelPriser per måned
Nordiske realtidskurser (privatkunder)kr 0,00
Forsinkede kurser (bedriftskunder)kr 0,00

   

Kontoen må tilhøre det samme organisasjonsnummeret. Hvis kontonummer ikke oppgis, benyttes enhetens ordinære konto for renter og gebyrer.
Tast inn enhetens LEI-kode. Hvis ikke du har denne for hånden nå, kan LEI-kode oppgis senere.

Marked - Internasjonale aksjer

Kurtasje %Minimum i valuta
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)0,20 % 
USD 28
Belgia0,20 %EUR 28
Frankrike*0,20 %EUR 28
Tyskland0,20 %EUR 28
Italia*0,20 %EUR 28
Nederland0,20 %EUR 28
Storbritannia**0,20 %GBP 20
Spania0,20 %EUR 28
Sveits0,20 %CHF 40
Canada0,20 %CAD 28
Portugal0,20 %EUR 28
Kjøp av fond
ProvisjonKostnad 
Tegningsprovisjon Avhenger av fond*
Forvaltningsprovisjon Avhenger av fond*
Salg av fond
Provisjon Kostnad 
SalgsprovisjonAvhenger av fond*

*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.Åpnes i nytt vindu

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu.

  

Kontoen må tilhøre det samme organisasjonsnummeret. Hvis kontonummer ikke oppgis, benyttes enhetens ordinære konto for renter og gebyrer.
Bekreftelse på at selskapet ikke omfattes av noen begrensninger av fordeler i skatteavtalen

For det tilfellet at selskapet på noe tidspunkt vil investere i amerikanske aksjer, er vi forpliktet til å innhente en erklæring vedrørende skatteavtalen med USA. 

Undertegnede erklærer herved, at enheten oppfyller alle betingelsene i skatteavtalen med USA for å kreve redusert skattesats på utbytte, at eventuelle begrensninger i overenskomsten ikke gjelder (se nedenfor) og at enheten opparbeider inntektene som den reelle rettighetshaver i henhold til "US Code § 894 – Income affected by treaty", og tilhørende forskrifter (det vil si at enheten ikke er en transparent enhet eller har et fast driftssted i USA).

Det vil si at:

a) Skattesatsen selskapet er underlagt på utbytte i Norge ikke er vesentlig lavere enn skattesatsen selskaper normalt vil være underlagt, og 

b) 25% eller mer av kapitalen i selskapet ikke kontrolleres, direkte eller indirekte, av en eller flere amerikanske statsborgere.  

Ved opprettelse av Aksjehandel på nett for første gang, vil det opprettes en ny VPS-konto som erstatter den tidligere. Dette med mindre det ligger pant i andeler på tidligere konto. Ved pant i andeler på eksisterende VPS-konto, vil begge kontoene løpe videre.

Hvis bedriften allerede har Aksjehandel på nett med VPS-konto, vil det kun utstedes tilgang til den nye nettbankbrukeren.

Ved å velge ja her, vil aksjene som står på nåværende VPS-konto flyttes til den nye i Nordea

Finland har særskilte regler om kildeskatt for ikke-finske investorer i finske aksjer. For korrekt skattebelastning ved utbetaling av utbytte for finske aksjer, trenger vi ytterligere opplysninger. Manglende opplysninger kan medføre at det holdes tilbake høyere kildeskatt ved aksjeutbyttet. Hvis du velger «nei» men enheten på et senere tidspunkt ønsker å handle finske aksjer, må du ta kontakt for å motta skjema.

Egenerklæringsskjemaet kan hentes herÅpnes i nytt vindu og returneres signert til:  Åpnes i nytt vindu

  

NB! Kontoene må inneholde 11 siffer og tilhøre organisasjonsnummeret til den aktuelle bedriften. Kontonummeret skrives i en rekke uten mellomrom, etterfulgt av komma.
NB! Kontoene må inneholde 11 siffer og tilhøre organisasjonsnummeret til den aktuelle bedriften. Kontonummeret skrives i en rekke uten mellomrom, etterfulgt av komma.

Signaturberettiget

Avtalen må signeres signaturberettiget etter firmaattesten i Brønnøysundregistrene. Prokurist kan ikke signere for nettbanktilgang. Hvis ikke bedriften har definert signaturrett, signerer styret i fellesskap. Hvem som kan signere på vegne av bedriften kan slås opp med firmanavn / organisasjonsnummer herÅpnes i nytt vindu

Gal utfylling av signaturberettigete vil medføre at bestillingen avvises. 

  

Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velges Ja her. Avtalen må signeres etter signaturrett og kan ikke signeres av en utnevnt prokurist. Hvis bedriften ikke har definert signatur i firmaattesten, signerer styret i fellesskap. Har bedriften en definert signaturrett, som f.eks "Styrets leder alene" eller et navn, velges Nei.
Fyll inn, ved eventuell kontaktperson

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager