Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Bestill / Endre Nettbank Bedrift

Dette skjemaet brukes til å bestille Nettbank Bedrift, endre brukertilgang eller legge til ny nettbankbruker i Nettbank Bedrift. Ved endring vil nye opplysninger erstatte tidligere fullmakter. Brukerfullmakten gjelder per organisasjonsnummer. Skal en nettbankbruker ha tilgang til flere bedrifter, må et skjema per bedrift sendes inn. Bestillingen må signeres med BankID av den nye nettbankbrukeren og av signaturberettiget. For bedriften må signaturberettiget signere, prokurist kan ikke signere for nettbanktilgang. Hvis ikke bedriften har definert signaturrett, signerer styret i fellesskap. Hvem som kan signere på vegne av bedriften, finner du herÅpnes i nytt vindu

Slette tilgang

For å fjerne en eksisterende nettbankbruker, gjøres det herÅpnes i nytt vindu

Trinn 1: Legitimasjon

Vi trenger kopi av gyldig legitimasjon på nettbankbrukeren og den/de som signerer på vegne av selskapet. 

Dette anser vi som gyldig legitimasjon for alle organisasjonsformer/nettbankbrukere:  

• Pass (norsk og utenlandsk)  

• Norsk førerkort

• Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land  

• Norsk utlendingspass (blått pass)

• Bankkort med bilde fra annen bank (her må vi ha kopi av både for-og bakside av bankkortet)

Signeturberettigede kan laste opp legitimasjon herÅpnes i nytt vindu og nettbankbrukeren kan laste opp legitimasjon herÅpnes i nytt vindu. Det er også mulig å legitimere seg ved et av våre bankkontorer. Avtal tid ved å kontakte oss på chatÅpnes i nytt vindu

Trinn 2: Brukerfullmakten

Når brukerfullmakten er ferdigstilt sendes det ut automatisk varsel og den nye nettbankbrukeren kan logge inn med BankID. 

Kontoen må være i Nordea og tilhøre organisasjonsnummeret som inngår avtalen. Hvis annet eller feil kontonummer legges inn, vil standard konto for renter og gebyrer benyttes.
Skriv inn fødselsnummeret eller d-nummeret for vedkommende som skal ha tilgang.
Skriv inn statsborgerskapet til brukeren det gjelder
Gateadresse og gatenummer

Innsyn: Bruker vil kun ha innsyn på kontoen. 

Registrere: Bruker kan kun registrere betalinger, som senere må godkjennes av en med rettighet for bekreftelse. 

Bekrefte i fellesskap: Bruker må bekrefte betalingen med en annen nettbankbruker før belastning kan skje.

Bekrefte alene: Bruker kan belaste kontoen. 

Ved å velge Innsyn, må det være minimum 1 annen nettbankbruker med bekreftelserettighet - for å kunne kjøre betalinger.

Ved å velge Registrere, må det være minimum 1 annen nettbankbruker med bekreftelserettighet - for å kunne kjøre betalinger.

Ved Bekrefte i fellesskap, må det være minimum 1 annen nettbankbruker med samme rettighet - for å kunne kjøre betalinger.

Legg inn minimum 1 konto, 11 siffer
11 siffer
11 siffer
Legg inn minimum 1 konto, 11 siffer
11 siffer
11 siffer
Skriv inn til hvilket land bedriften forventer overførsel til.
Skriv inn formålet med overførselen. Dette kan for eksempel være "råmaterialer til fremstilling av varer"
Marker for om bedriften forventer innbetalinger fra utlandet.
Spesifikasjon - eFaktura BedriftPris*
Oppstartskostnadkr 0,00
Månedspriskr 50,00
Enhetspris inngående fakturakr 2,50
Enhetspris utgående fakturakr 8,00
Utgående faktura printkr 1,80 **
*) eFaktura Bedrift i Nettbank Bedrift er p.t. ikke en mva-pliktig tjeneste.
**) I tillegg til enhetspris utgående faktura.
Skriv inn kontonummeret som skal benyttes for tjenesten. Hvis gal konto fylles ut, vil standard konto for belastning benyttes.
Skriv inn for- og etternavn for kontaktpersonen for eFaktura Bedrift hos enheten.
Spesifikasjon - AksjehandelPriser
Etablering/årspriskr 0,00
Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje norske tegningsretter 0,04 %, min. NOK 1,00 maks kr 99,00 
Kurtasje svenske aksjer0,04 %, min. SEK 1,00 
Kurtasje svenske tegningsretter0,04 %, min. SEK 1, 00 
Kurtasje danske aksjer0,04 %, min. DKK 1,00
Kurtasje danske tegningsretter0,04 %, min. DKK 1, 00 
Kurtasje finske aksjer0,04 %, min. 0.20 EURO
Kurtasje finske tegningsretter0,04 %, min. 0.20 EURO
Årsavgift VPS-konto og VPU-kontokr 0,00 
Spesifikasjon - AksjehandelPriser per måned
Nordiske realtidskurser (privatkunder)kr 0,00
Forsinkede kurser (bedriftskunder)kr 0,00
Kontoen må tilhøre det samme organisasjonsnummeret. Hvis kontonummer ikke oppgis, benyttes enhetens ordinære konto for renter og gebyrer.

Marked - Internasjonale aksjer

Kurtasje %Minimum i valuta
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)0,20 % 
USD 28
Belgia0,20 %EUR 28
Frankrike*0,20 %EUR 28
Tyskland0,20 %EUR 28
Italia*0,20 %EUR 28
Nederland0,20 %EUR 28
Storbritannia**0,20 %GBP 20
Spania0,20 %EUR 28
Sveits0,20 %CHF 40
Canada0,20 %CAD 28
Portugal0,20 %EUR 28
Kjøp av fond
ProvisjonKostnad 
Tegningsprovisjon Avhenger av fond*
Forvaltningsprovisjon Avhenger av fond*
Salg av fond
Provisjon Kostnad 
SalgsprovisjonAvhenger av fond*

*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vinduÅpnes i nytt vindu

Kontoen må tilhøre det samme organisasjonsnummeret. Hvis kontonummer ikke oppgis, benyttes enhetens ordinære konto for renter og gebyrer.
Spesifikasjon - OCRPris
EtableringsgebyrKr 600,00
Abonnementspris per mndKr 75,00 
Returinformasjon per KIDKr 2,25
Spesifikasjon - TelepayPris per transaksjon
KontoreguleringKr 0,00
Betaling m/meldingKr 4,50
Betaling u/meldingKr 1,50 
Betaling med enkel KID/referanseKr 1,25
Giro utbetalingKr 100,00 
LønnsutbetalingerKr 1,75
Overførsel via SWIFTKr 35,00
Spesifikasjon - AvtaleGiroPris
EtableringsgebyrKr 1 200,00
Abonnementspris per mndKr 60,00
AvtaleGiro Betalingskrav m/ varselKr 4,00
AvtaleGiro Betalingskrav u/ varselKr 2,00
Stopp av Betalingskrav
Kr 10,00
Returinformasjon per KIDKr 2,25
Skriv inn kontonummeret OCR skal tilknyttes
Skriv inn eventuelt kontonummer OCR skal tilknyttes
Skriv inn eventuelt kontonummer OCR skal tilknyttes

Ved opprettelse av Aksjehandel på nett, vil det opprettes en ny VPS-konto som erstatter den tidligere. Dette med mindre det ligger pant i andeler på tidligere konto. Ved pant i andeler på eksisterende VPS-konto, vil begge kontoene løpe videre.

Ved å velge ja her, vil aksjene som står på nåværende VPS-konto flyttes til den nye i Nordea

Gjør deg kjent med vilkårene (pdf, 127 KB)Åpnes i nytt vindu for tjenesten skriv ut eller lagre avtaleteksten.

NB! Kontoene må inneholde 11 siffer og tilhøre organisasjonsnummeret til den aktuelle bedriften. Kontonummeret skrives i en rekke uten mellomrom, etterfulgt av komma.
NB! Kontoene må inneholde 11 siffer og tilhøre organisasjonsnummeret til den aktuelle bedriften. Kontonummeret skrives i en rekke uten mellomrom, etterfulgt av komma.
Signaturberettiget
Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velges Ja her. Avtalen må signeres etter signaturrett og kan ikke signeres av en utnevnt prokurist. Hvis bedriften ikke har definert signatur i firmaattesten, signerer styret i fellesskap. Har bedriften en definert signaturrett, som f.eks "Styrets leder alene" eller et navn, velges Nei.
Fyll inn, ved eventuell kontaktperson

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager