Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret

I investeringsprofilene Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret velger dere aksjeandelen på pensjonssparingen til de ansatte. Investeringsprofilene er indeksforvaltet og har som mål å følge den generelle utviklingen i markedet.

I en innskuddspensjon plasseres innskuddene i en investeringsprofil som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Ved oppstart av pensjonsavtalen i Nordea Liv bestemmer bedriften hvilken investeringsprofil eller fond pensjonen skal plasseres i. Etter at avtalen er etablert har de ansatte mulighet til å endre investeringsprofil ved å logge seg inn på Nordea Liv. 

Hva er Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret?

I Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret kan dere velge mellom investeringsprofiler med forskjellig aksjeandel for pensjonssparingen til de ansatte. Vi tilbyr investeringsprofilene: 

  • Nordea Liv Indeksforvaltning 10 Valutasikret 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 30 Valutasikret 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 50 Valutasikret 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 65 Valutasikret 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 80 Valutasikret 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 100 Valutasikret 

Tallet i navnet angir aksjeandelen i investeringsprofilen. 

Våre indeksforvaltede investeringsprofiler er omfattet av vår policy for ansvarlige investeringer.  Investeringsprofilene er også valutasikret, noe som betyr at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen. 

Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret er passiv forvaltet

I Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret er målet å følge markedet og vil tilsvare den generelle utviklingen i referanseindeks. Denne måten å forvalte på gjøres ofte av roboter, og forventet avkastning er tilsvarende referanseindeks minus kostnader.

Fondskostnaden for Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret er 0,3 %, uavhengig av aksjeandel. 

Investeringsprofilene er alderstilpasset

Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr at renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %.