Kan de ansatte påvirke pensjonen sin?

I en innskuddspensjon plasseres innskuddene i en investeringsprofil som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Ved oppstart av pensjonsavtalen i Nordea Liv bestemmer bedriften hvilken investeringsprofil eller fond pensjonen skal plasseres i. Etter at avtalen er etablert har de ansatte mulighet til å endre investeringsprofil ved å logge seg inn i Persondialogen på Nordea Liv. 

Hva er Nordea Liv Indeksforvaltning?

I Nordea Liv Indeksforvaltning kan dere velge mellom investeringsprofiler med forskjellig aksjeandel for pensjonssparingen til de ansatte. Vi tilbyr investeringsprofilene: 

  • Nordea Liv Indeksforvaltning 10 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 30 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 50 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 65 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 80 
  • Nordea Liv Indeksforvaltning 100 

Tallet i navnet angir aksjeandelen i investeringsprofilen. 

Våre indeksforvaltede investeringsprofiler er omfattet av vår policy for ansvarlige investeringer. 

Dere velge om investeringsprofilen skal være valutasikret eller ikke.  Vi anbefaler ikke å hoppe frem og tilbake mellom valutasikrede og ikke valutasikrede avtaler. Da blir man fort løpende etter markedene, noe som reduser avkastningen over tid. Vi anbefaler heller at man holder seg til den opprinnelige strategien man har valgt for pensjonssparingen sin.

Dersom er investeringsprofilene er valutasikret, betyr det at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen. 

Nordea Liv Indeksforvaltning er passivt forvaltet

I Nordea Liv Indeksforvaltning er målet å følge markedet og vil tilsvare den generelle utviklingen i referanseindeks. Denne måten å forvalte på gjøres ofte av roboter, og forventet avkastning er tilsvarende referanseindeks minus kostnader.

Fondskostnaden for Nordea Liv Indeksforvaltning er 0,3 %, uavhengig av aksjeandel. 

Investeringsprofilene er alderstilpasset

Nordea Liv Indeksforvaltning har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr at renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %. 

Lyst å vite mer om investeringsprofilene våre?

De fleste bedrifter sparer i dag til pensjon for de ansatte gjennom innskuddspensjon. Men vet du hvordan disse pengene egentlig bør plasseres? Sett av 5 minutter og se pensjonsekspert Liven Sandell forklare og gi gode tips.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea