Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros
Mann med nettbrett og kaffekopp ved bord

Aktiva Bedrift

I fondspakkene Aktiva Bedrift velger dere aksjeandelen på pensjonssparingen til de ansatte. Fondene er forvaltet aktivt, det vil si at Nordeas forvaltere følger nøye med på markedet for å oppnå høyest mulig avkastning. Dere velger aksjeandel – Nordea gjør resten.

I en innskuddspensjon plasseres innskuddene i en fondspakke, som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Ved oppstart av pensjonsavtalen i Nordea Liv bestemmer bedriften hvilken fondspakke pensjonen skal plasseres i. Etter at avtalen er etablert har de ansatte mulighet til å endre fondspakke ved å logge seg inn på Nordea Liv. 

Hva er Aktiva Bedrift?

I fondspakkene Aktiva Bedrift kan dere velge mellom fondspakker med forskjellig aksjeandel for pensjonssparingen til de ansatte. Vi tilbyr fondspakkene: 

  • Aktiva Bedrift 10
  • Aktiva Bedrift 30
  • Aktiva Bedrift 50
  • Aktiva Bedrift 65
  • Aktiva Bedrift 80
  • Aktiva Bedrift 100

Tallet bak Aktiva Bedrift angir aksjeandelen i fondspakken. Avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere med pluss/minus 10 % hvis forvalterne ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Fondene følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold. Dissen fondene er også valutasikret, noe som betyr at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen. 

Hvem passer Aktiva Bedrift for?

Aktiva Bedrift passer for bedrifter som ønsker fondspakker der selve oppfølgingsansvaret tas av andre. Dere velger aksjeandel og Nordea jobber for at fondspakken alltid skal være optimalt allokert i henhold til Nordeas gjeldende markedssyn. Forvaltningsprovisjonen øker med stigende aksjeandel, og de årlige fondskostnadene utgjør fra 0,29 % av saldo (Aktiva Bedrift 10) til 0,99 % av saldo (Aktiva Bedrift 100). 

Aktiva Bedrift er aktivt forvaltet

Aktiva Bedrift er aktivt forvaltet. I et aktivt forvaltet fond har forvaltere et mål om å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Forvalterne følger Nordeas markedssyn i sin aktive forvaltning. 

Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før den ansatte får avkastningen. Dette gjelder ikke for ansatte sine innskuddspensjonsavtaler, siden bedriften betaler fondskostnaden i disse avtalene. 

Fondspakkene er alderstilpasset

Aktiva Bedrift fondene har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr av renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %. 

Fondsforvaltere

Våre fond forvaltes av noen av verdens ledende fondsforvaltere, blant annet Nordea, Holberg, Alfred Berg, Black Rock, JPMorgan, Carnegie, PGIM, Wellington, Schroders og T. Rowe Price.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager