Mann med nettbrett og kaffekopp ved bord

Aktiva Bedrift

I investeringsprofilene Aktiva Bedrift velger dere aksjeandelen på pensjonssparingen til de ansatte. Investeringsprofilene er forvaltet aktivt, det vil si at Nordeas forvaltere følger nøye med på markedet for å oppnå høyest mulig avkastning. Dere velger aksjeandel – Nordea gjør resten.

I en innskuddspensjon plasseres innskuddene i en investeringsprofil, som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Ved oppstart av pensjonsavtalen i Nordea Liv bestemmer bedriften hvilken investeringsprofil pensjonen skal plasseres i. Etter at avtalen er etablert har de ansatte mulighet til å endre investeringsprofil ved å logge seg inn på Nordea Liv. 

Hva er Aktiva Bedrift?

I Aktiva Bedrift kan dere velge mellom investeringsprofiler med forskjellig aksjeandel for pensjonssparingen til de ansatte. Vi tilbyr investeringsprofilene: 

  • Aktiva Bedrift 10
  • Aktiva Bedrift 30
  • Aktiva Bedrift 50
  • Aktiva Bedrift 65
  • Aktiva Bedrift 80
  • Aktiva Bedrift 100

Tallet bak Aktiva Bedrift angir aksjeandelen i investeringsprofilen. Avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere med pluss/minus 10 % hvis forvalterne ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Investeringsprofilen følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold. Aktiva Bedrift er også valutasikret, noe som betyr at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen.

Hvem passer Aktiva Bedrift for?

Aktiva Bedrift passer for bedrifter som ønsker investeringsprofiler der selve oppfølgingsansvaret tas av andre. Dere velger aksjeandel og Nordea jobber for at investeringsprofilene alltid skal være optimalt allokert i henhold til Nordeas gjeldende markedssyn. Forvaltningsprovisjonen er 0,59 % av saldo. For eksisterende avtaler kan forvaltningsprovisjonen avvike på grunn av gradvis innfasing av nye priser. Sjekk avtalen i Bedriftsdialogen eller Persondialogen.

Aktiva Bedrift er aktivt forvaltet

Aktiva Bedrift er aktivt forvaltet. I et aktivt forvaltet fond har forvaltere et mål om å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Forvalterne følger Nordeas markedssyn i sin aktive forvaltning. 

Aktiva Bedrift investerer i globale aksjer og renter fra interne og eksterne forvaltere, i tillegg til eiendom.   

Nordea Liv har 27 års historikk med forvaltning av næringseiendom i Norge. Eiendomsforvaltningen er en gjeldfri eiendomsportefølje som har gitt en god og betydelig avkastning til kollektivporteføljen over lang tid, med over 10 % avkastning per år, de siste 5 årene. Gjeldfri eiendom har en god risikodempende effekt i urolige aksjeperioder. Denne porteføljen er nå en del av Aktiva Bedrift, og vil være et godt bidrag til god og stabil avkastning fremover.

Eiendom vil utgjøre fra 3 % - 7 % i Aktiva Bedrift, og gjelder for ansatte som har en aksjeandel mellom 10 % til 80 %.   

Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før den ansatte får avkastningen. Dette gjelder ikke for ansatte sine innskuddspensjonsavtaler, da arbeidsgiver betaler forvaltningskostnaden i disse avtalene. 

Investeringsprofilene er alderstilpasset

Investeringsprofilene Aktiva Bedrift har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr av renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %. 

Fondsforvaltere

Våre fond forvaltes av noen av verdens ledende fondsforvaltere, blant annet Nordea, Holberg, Alfred Berg, Black Rock, JPMorgan, Carnegie, PGIM, Wellington, Schroders og T. Rowe Price.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager