Investeringsprofilene Aktiva Bedrift

Aktiva Bedrift er en av våre spesialtilpassede investeringsprofiler for pensjonssparing. Investeringsprofilene er aktivt forvaltet. Det vil si at Nordeas forvaltere følger nøye med på markedet for å oppnå høyest mulig avkastning. Du velger aksjeandel – Nordea gjør resten.

Påvirk størrelsen på din fremtidige pensjon

Så lenge du er i jobb setter arbeidsgiveren din av penger til pensjonen din. Pensjonssparingen plasseres vanligvis i en investeringsprofil, som er satt sammen av aksje- og rentefond fra interne og eksterne forvaltere. Arbeidsgiveren din velger en investeringsprofil med en gitt andel aksjer. Denne aksjeandelen er normalt den samme for alle ansatte, og derfor ikke nødvendigvis tilpasset deg. Du har selv mulighet til å endre investeringsprofil og aksjeandel. Aktiva Bedrift er en av våre investeringsprofiler for pensjonssparing. 

Hvilken aksjeandel bør du velge?

I Aktiva Bedrift velger du en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Du bestemmer aksjeandel ut ifra din egen risikovilje og tidsperspektiv. Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om høyere avkastning. Dersom du har lenge igjen til pensjonsalder (minst 10-15 år), bør du vurdere en høy aksjeandel. Vi anbefaler 80 %. Historisk sett har fond med høyere aksjeandel over tid gitt bedre avkastning og dermed mer i pensjon, selv om det ikke er noe garanti for at dette også er tilfellet i fremtiden.

Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i dette, slik at pensjonssparingen din blir tilpasset ønskene dine. Har du pensjonen din i Nordea, kan du enkelt i Nordea Boost sjekke hvilken aksjeandel du har og hvordan størrelsen på aksjeandelen påvirker hvor mye du får i forventet pensjon. Her kan du også enkelt justere aksjeandelen din.​

Les mer om Nordea Boost.Åpnes i nytt vindu

Aktiva Bedrift er aktivt forvaltet

Aktiva Bedrift investerer i aktivt forvaltede fond. Det betyr at forvalterne jobber aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene og de følger markedet nøye. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid, ut fra fondets mandat og aksjeandel. Aksjeandelen kan variere for å gjenspeile Nordeas markedssyn.

Aktiva Bedrift investerer i globale aksjer og renter fra interne og eksterne forvaltere, i tillegg til eiendom. 

Investeringsprofilene følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold. 

Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning når forvalterne gjør gode investeringsbeslutninger.  Forvaltningskostnaden er 0,59 % uavhengig av aksjeandel. Har bedriften din innskuddspensjonsavtalen i Nordea, betaler arbeidsgiveren din forvaltningskostanden for denne. Er du YS medlem? Da har YS fremforhandlet en lavere forvaltningskostnad for deg. Se yspensjon.no.  

Aktiva Bedrift er valutasikret. Dette betyr at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondene investerer i, ikke påvirker avkastningen.  

Investeringsprofilen er alderstilpasset

Investeringsprofilene Aktiva Bedrift har automatisk nedtrapping av risiko fra du fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr av renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Du kan velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %. 

Fondsforvaltere

Våre investeringsprofiler forvaltes av noen av verdens ledende fondsforvaltere, blant annet Nordea, Holberg, Alfred Berg, Black Rock, JPMorgan, Carnegie, PGIM, Wellington, Schroders og T. Rowe Price.

Sjekk pensjonsavtalene dine i Nordea Boost

Boost hjelper deg med å få bedre oversikt og forståelse over egen pensjon.

Logg inn i Nordea Boost Åpnes i nytt vindu