Fordeler og ulemper ved sparing til barn i eget navn

Fordeler

  • Foreldrene kan fritt disponere de oppsparte midlene.
  • Muligheten til studiestøtte begrenses ikke. 

Ulemper

  • Ved foreldrenes samlivsbrudd eller død inngår midlene i boet.
  • Det har siden 2014 ikke vært arveavgift ved arv eller gaver til barn, men det kan ikke utelukkes at dette kan bli endret i fremtiden.

Start sparing - velg fond selv eller få hjelp

Når du skal spare i eget navn kan du opprette sparingen selv i nettbanken eller få hjelp av Fondsvelgeren eller spareroboten Nora. Les om de to alternativene nedenfor. Hvis du har spørsmål kan du fylle ut skjemaet lenger ned på siden, så kontakter vi deg i løpet av noen få dager.

Kontakt meg om sparing i fond til barn

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.