Resultatet i sparekalkulatoren oppgis i dagens kroneverdi ved at kalkulatoren trekker fra en inflasjon på 2 %. Skatteeffekt er ikke hensyntatt i utregningen. Sparekalkulatoren er kun ment som et verktøy for å illustrere hvor mye pengene dine kan vokse basert på de parametere du selv skriver inn. 

Renter på sparekonto

Hvilken rente du kan forvente avhenger av sparekontoen du velger og sparebeløp.

Spar på sparekonto

Det finnes ulike sparekontoer du kan velge mellom.

Les mer og start sparing