Ung dame hjemme med laptopen, ser på mulighetene for å spare på konto.

Sparekalkulator for sparing på konto

Sjekk hva som må til for å nå dine kortsiktige og langsiktige mål.

Sparekalkulator

Gjør beregninger som kan hjelpe deg å nå de sparemål du har satt deg - hvor mye du vil spare og hvor lenge.

De ulike innskuddskontiene har forskjellige rentesatser. Under kalkulatoren finner du en oversikt over de vanligste sparekontotypene og rentesatser. Uansett valg er det et risikofritt plasseringsalternativ.

Beregn sluttbeløp basert på månedlig sparing over flere år
Hvor lang tid tar det å spare til ønsket sluttbeløp?
Beregn månedlig sparebeløp for å nå et ønsket sluttbeløp

Modellen er basert på årlig kapitalisering av rentene.

Vær realistisk ved valg av rentesats, se eksempler nedenfor.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til skatt og inflasjon.

Rentesatser for sparekontoer
KontotypeRente
SparekontoInntil 0,60 % p.a.
BufferSparInntil 0,50 % p.a.
BSU-konto3,20 % p.a.
Boligsparekonto3,20 % p.a.

Opprett Sparekonto i Nettbanken

Opprett Sparekonto i Nettbanken