Hva er rentes rente?

Rentes rente betyr at du får rente, eller avkastning, på avkastning du har generert tidligere. 

Første året du investerer får du avkastning på kun det investerte beløpet. Andre året får du avkastning på det investerte beløpet, og avkastningen fra første året. 

Denne effekten vil bli kraftigere og kraftigere etter hvert, akkurat som en snøball som ruller seg større og større. Det er ikke uten grunn at Albert Einstein kalte renters rente verdens åttende underverk.

Hvordan regne renters rente?

Tenk deg at du investerer 10.000 kroner og du får en avkastning på 8 % første år. Det betyr at du får en gevinst på 800 kroner på startkapitalen. Som et resultat av det er pengene nå verdt 10.800 kroner. 

Tenk deg videre at du får den samme avkastningen, altså 8 % på de 10.800 kronene. I stedet for 800 kroner i avkastning, slik du fikk forrige år, får du nå 864 kroner. Du får nemlig også  avkastning på rentene du allerede har opptjent. Det betyr at du nå har 11.664 kroner totalt.

Renters rente-effekt

Renters rente-effekten kan være svært kraftig over tid. Jo tidligere du begynner sparingen jo raskere vil renters rente-effekten skyte fart.

Renters rente-effekt

Grafen viser hvordan et sparebeløp på 100.000 kroner vil kunne vokse til 1 million kroner over 30 år. Tilsvarende vil samme sparebeløp kunne vokse til 215.000 kroner over 10 år. Forventet gjennomsnittlig avkastning er 8 % per år.

Renters rente på fond

Når du sparer i fond får du ikke rente på pengene. Du får likevel effekten av «avkastning på avkastningen» gjennom investeringene fondet gjør, som igjen øker verdien på dine fondsandeler. Dette kalles også rentes rente-effekt, fordi effekten er den samme.

Kom i gang med fond

Sparer du månedlig i fond gir du pengene dine mulighet til å vokse over til med renters rente-effekt. Du kan starte sparingen på 1-2-3, få digital rådgivning eller snakke med en rådgiver.

Les mer og start sparing

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.