Jeg ønsker å søke om lån til å bygge hus eller fritidsbolig

Byggekreditt (byggelån) kan også benyttes ved større renoveringer, tilbygg, påbygg og oppføring av garasje.

  • 1 Mitt lånebehov
  • 2 Min gjeld
  • 3 Om meg
  • 4 Medsøker
  • 5 Send inn
  • 6 Ferdig

Mitt lånebehov

Det tar ca. 9-12 minutter å fullføre søknaden. I søknaden vil vi spørre deg om husholdningens inntekter og eventuell gjeld du har hos andre långivere. Dersom du søker sammen med noen må du også oppgi medsøkers fødselsnummer, inntekt og gjeld. Opplysningene du gir oss i søknaden må være korrekte. Vi kan heve kredittavtalen dersom du bevisst har tilbakeholdt eller forfalsket opplysninger i søknaden din.

For at vi skal kunne innvilge lånet, må du og den du eventuelt søker sammen med være registrert som kunde hos oss. Er du/dere ikke kunde allerede, kan den som ikke er kunde registrere seg her med BankID. Da kan vi raskere gi deg/dere svar.


 

Totale byggekostnader inkl. uforutsette utgifter samt tomt.
Det beløpet som skal konverteres til nedbetalingslån når byggeperioden er ferdig.
Innskudd, tomteverdi samt overskudd fra salg av bolig.

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.

Min gjeld

For at du skal få en god og riktig vurdering av søknaden din må vi gjennomføre en kredittsjekk. Det gjør vi ved å samle inn opplysninger om deg fra tilgjengelige kilder som kreditt- og gjeldsregistre.

Vær oppmerksom på at kredittkort har en direkte innvirkning på hvor mye boliglån du får innvilget, selv om du ikke bruker dem. På gjeldsregisteret.com/innsynÅpnes i nytt vindu (logg inn med BankID) får du oversikt over dine kredittkort. Dersom du ønsker å avslutte noen av disse, kontakter du leverandøren av kredittkortet du ønsker å avslutte.

 

Dersom din ektefelle er medsøker, oppgir du felles gjeld her. Medsøkers egen gjeld oppgis under informasjon om medsøker senere i søknaden.

Du trenger ikke oppgi gjeld du har hos oss.

 

Du trenger ikke opplyse om forbrukslån og kredittkort. Dette henter vi inn fra kreditt- og gjeldsregistre.

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.

Om meg

Husk at du og din ektefelle må begge signere på lånedokumentene selv om kun en av dere tar opp lånet

Fra deg som er selvstendig næringsdrivende trenger vi din seneste næringsoppgave og resultatregnskap hittil i år for å behandle lånesøknaden. Vi ber deg fremskaffe dette, så du har det tilgjengelig når vi kontakter deg.
 

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.

Medsøker

Husk at medlåntaker også kan gi samtykke til deling av lønns- og skatteinformasjon ved å følge linken som finnes på kvitteringssiden etter at søknaden er sendt inn.

 

Fra deg som er selvstendig næringsdrivende trenger vi din seneste næringsoppgave og resultatregnskap hittil i år for å behandle lånesøknaden. Vi ber deg fremskaffe dette, så du har det tilgjengelig når vi kontakter deg.
 

Husk at medlåntaker også kan gi samtykke til deling av lønns- og skatteinformasjon ved å følge linken som finnes på kvitteringssiden etter at søknaden er sendt inn.

 

Fra deg som er selvstendig næringsdrivende trenger vi din seneste næringsoppgave og resultatregnskap hittil i år for å behandle lånesøknaden. Vi ber deg fremskaffe dette, så du har det tilgjengelig når vi kontakter deg.
 

Her kan vi forklare hva vi mener med de forskjellige inntektstypene.

Det er ikke nødvendig å oppgi medsøkers gjeld hos oss.

 

Medsøker trenger ikke opplyse om forbrukslån og kredittkort. Dette henter vi inn fra kreditt- og gjeldsregistre.

Det er ikke nødvendig å oppgi medsøkers gjeld hos oss.

 

Medsøker trenger ikke opplyse om forbrukslån, studielån og kredittkort. Dette henter vi inn fra kreditt- og gjeldsregistre.

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.