Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Mellomfinansiering ved kjøp og salg av bolig

Mellomfinansiering gjør at du kan kjøpe før du selger – ofte uten større bekymringer. Du kan slå til på drømmeboligen når den dukker opp, og hvis du ikke får solgt fort nok sørger mellomfinansieringen for at du har råd til å eie to boliger frem til salg. Les mer om hva mellomfinansiering er, hvordan det fungerer, og se et eksempel på hvordan det fungerer i praksis.

Dine fordeler med mellomfinansiering i Nordea

  • Du kan kjøpe først og selge etterpå, og eie to boliger samtidig i en periode
  • Du kan dermed vente til du finner drømmeboligen før du kjøper
  • Du velger selv om du ønsker å betale avdrag, eller bare renter
  • PrivatMegleren kan hjelpe deg med verdivurdering/e-takst

Hva er mellomfinansiering?

Et mellomfinansieringslån ved kjøp og salg av bolig er i prinsippet det samme som et kortsiktig nedbetalingslån, men du kan velge om du vil ha det avdragsfritt eller ikke. Denne løsningen er aktuell ved boligkjøp dersom du har solgt, men ikke mottatt oppgjør, eller hvis du har kjøpt en ny bolig før du har solgt den du bor i nå.

Hvordan fungerer mellomfinansiering?

Mellomfinansiering innebærer at banken låner ut nok penger for at du skal kunne eie to boliger samtidig i en kortere periode. Under mellomfinansieringsperioden har du to parallelle lån - et mellomfinansieringslån som dekker det nye lånebehovet, og det gamle boliglånet.

Du får litt høyere rente på den delen av lånet som er mellomfinansieringslånet. Hvis du synes at lånekostnadene blir for store mens du eier to boliger, kan du velge avdragsfrihet i denne perioden.

Når du mottar oppgjør for salg av nåværende bolig, innfris det gamle lånet og avtalt beløp av mellomfinansieringslånet. Det beløp som står igjen av mellomfinansieringen gjøres om til et nytt langsiktig lån.

Eksempel på mellomfinansiering

Her illustrerer vi hvordan mellomfinansiering fungerer med et eksempel.

Utgangspunkt

Verdivurdering av gammel bolig3 000 000
Gammelt lån 2 000 000
Egenkapital i gammel bolig 1 000 000
Ny bolig koster 4 000 000

Lån under mellomfinansieringen

Mellomfinansieringslån - Ett nytt lån som dekker totalprisen på den nye boligen
4 000 000
Gammelt lån - Det gamle lånet med sine lånebetingelser står igjen
2 000 000
Totalt lån:
6 000 000

I mellomfinansieringsperioden beholder du betingelsene og størrelsen på ditt gamle lån på
2 000 000 kroner, og tar opp ett nytt mellomfinansieringslån som dekker hele prisen på den nye boligen på 4 000 000 kroner. Når du selger boligen innfris det gamle boliglånet og du bruker egenkapitalen på 1 000 000 kroner til å nedbetale litt av mellomfinansieringslånet.
De 3 000 000 som gjenstår av mellomfinansieringslånet gjøres om til et nytt og langsiktig lån med nye betingelser.

Hva skjer hvis du selger for mindre enn ventet?

Hvis salgsprisen på den gamle boligen blir mindre enn ventet skjer ikke annet enn at du får et litt større langsiktig lån på den nye boligen enn du først trodde. Det er lurt å ikke være for optimistisk i dine forventninger til salgsprisen, slik at du ikke får et større lån enn du ønsker eller kan håndtere.

Hva om du ikke får solgt?

Det er mulig å selge nesten alle boliger – til en riktig pris. Noen ganger går det fort, og andre ganger tar det litt lenger tid. Hos Nordea får du et mellomfinansieringslån på inntil ett år. Hvis du ikke har solgt etter ett år, kan du søke om å utvide perioden. Hvis du bor i et område der du vet at det tar veldig lang tid å selge, bør du vurdere å selge først, før du kjøper deg ny bolig.

Send din søknad nå

Søk om mellomfinansiering