Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Mellomfinansiering ved boligkjøp

Et mellomfinansieringslån er i prinsippet det samme som et kortsiktig nedbetalingslån. Ved salg av gammel bolig skal mellomfinansieringsdelen innfris, mens det resterende løper videre som et langsiktig lån med pant i den nye boligen som det ikke betales avdrag på.

Dine fordeler med mellomfinansiering i Nordea

 • Egenkapital bundet opp i nåværende bolig kan benyttes til kjøp av ny bolig
 • PrivatMegleren kan hjelpe deg med verdivurdering/e-takst 
 • Lånet er normalt avdragsfritt til gammel bolig er solgt

Slik fungerer mellomfinansiering

Dette er et kortsiktig lån som er heftet ved både din gamle og din nye bolig, og som du skal ha i en begrenset periode.

Denne typen lån brukes når du har penger/egenkapital bundet opp i din gamle bolig som ikke er tilgjengelige for deg enda, men som likevel skal brukes i forbindelse med kjøp av ny bolig.

Et mellomfinansieringslån er en måte for banken å legge ut egenkapitalen for deg i perioden fram til du får pengene fra salget av gammel bolig. Du betaler renter på dette lånet, men ikke avdrag. Lånet skal i utgangspunktet slettes av megler et par uker etter overlevering. Har du solgt for mindre enn forventet, så vil du måtte refinansiere eller «bake inn» det gjenstående restlånet fra mellomfinansieringslånet inn i det nye langsiktige lånet. 

Under viser vi et konkret eksempel på et boligbytte med mellomfinansieringslån.

Låneeksempel med mellomfinansiering

Forutsetninger I

 • Du eier en bolig som selges for kr. 3 000 000,-
 • Du har et boliglån på kr. 2 400 000,-
 • Du bruker en eiendomsmegler til å selge boligen og det koster kr. 100 000,-
 • Alle pengene du sitter igjen med etter salget skal brukes på ny bolig.

Beregning av egenkapital i gammel bolig

+ Salgssum av gammel bolig3 000 000,-
- Restlån i gammel bolig 2 400 000,-
- Meglerhonorar 100 000,-
= Egenkapital bundet i gammel bolig 500 000,-


Dette viser at du vil få et mellomfinansieringslån på kr. 500 000,- som tilsvarer den egenkapitalen du har bundet i gammel bolig.

Forutsetninger II

 • Du har kjøpt en enebolig for kr. 4 000 000,-
 • Det påløper kjøpsomkostninger på kr. 100 000,- som følge av dette kjøpet slik at totalkostnaden for eneboligen blir kr. 4 100 000,-
 • I tillegg til egenkapitalen i gammel bolig skal du bruke kr. 300 000,- av oppsparte midler som står på Sparekonto/BSU-konto
 • Ditt nye langsiktige boliglån blir på kr. 3 300 000,-

Lånesituasjon i mellomfinansieringsperioden

Restlån med pant i gammel bolig2 400 000,-
Mellomfinansieringslån med pant i ny og gammel bolig   500 000,-
Nytt langsiktig boliglån med pant i ny bolig 3 300 000,-
Sum totale lån i en begrenset periode 6 200 000,-


Ca. to uker etter at du leverte fra deg nøklene til din gamle bolig vil megleren din betale ned det gamle lånet ditt, samt mellomfinansieringslånet med pengene fra salget. Etter at  lånene er innfridd sitter du kun igjen med ditt nye langsiktige lån på kr. 3 300 000,-.
Kostnader: kr. 100 000,- går til megler ved salg av gammel bolig mens staten tar kr. 100 000,- (2,5 %) i dokumentavgift ved kjøp av den nye eneboligen. 

Har du lyst til å lese mer om alt det praktiske ved et boligbytte kan du lese steg 4 i vår Boligbytteguide.

Rente for mellomfinansiering
Spesifikasjon
Priser oppgis på forespørsel.

Send din søknad nå

Søk om mellomfinansiering