Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Mellomfinansiering ved boligkjøp

Et mellomfinansieringslån er i prinsippet det samme som et kortsiktig nedbetalingslån. Ved salg av gammel bolig skal mellomfinansieringsdelen innfris, mens det resterende løper videre som et langsiktig lån med pant i den nye boligen.

Dine fordeler med mellomfinansiering

  • Lånet er normalt avdragsfritt til gammel bolig er solgt
  • Egenkapital bundet opp i nåværende bolig kan benyttes til kjøp av ny bolig
  • Du kan velge å betale renter i låneperioden
Rente for mellomfinansiering
Spesifikasjon
Priser oppgis på forespørsel.

Send din søknad nå

Søk om mellomfinansiering