Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Hva skjer praktisk i forbindelse med selve boligbyttet?

Dette er steg 4 (det siste) i Boligbytteguiden.

Praktiske og juridiske gjøremål i flytteprosessen

Når boligen er kjøpt, er det flere praktiske og juridiske ting som må på plass.

Sjekkliste:

  • Sett i gang salg av egen bolig
  • Avtal overtakelsesdatoer og signering på kjøpskontrakter for ny og gammel bolig
  • Sørg for at din kontaktperson i banken får oversendt signerte kjøpskontrakter
  • Signer på lån i banken i god tid før overtakelse
  • Ordne med flytting av forsikringer og eventuelt tegning av nye nødvendige forsikringer
  • Lag en oversikt over hvor mye penger du trenger til nye møbler, maling og lignende
  • Ta høyde for potensielle uforutsette utgifter i perioden som kommer

 

Signering av lån

Når man kjøper og selger bolig vil de aller fleste ha 3 lån i en begrenset periode.

Det er viktig at du signerer på nye lån i banken i god tid før du tar over den nye boligen, helst minst en uke før overtakelse. Banken trenger tilstrekkelig med tid til å betale pengene som skal overføres i forbindelse med kjøpet av din nye bolig. Ha et bevisst forhold til din kortsiktige lånesituasjon framover. De fleste vil nå i en periode ha 3 lån: 

  1. det gamle lånet som hefter ved din gamle bolig
  2. det nye langsiktige lånet som hefter ved din nye bolig 
  3. et mellomfinansieringslån som hefter ved både din gamle og din nye bolig i en begrenset periode 

Når pengene fra salget av gammel bolig kommer inn, som oftest rundt 14 dager etter overtakelsesdato, vil ditt gamle lån og mellomfinansieringslånet bli slettet. Hvis du mot formoding har solgt for et mindre beløp enn det du trodde du skulle få for gammel bolig, kan det hende at mellomfinansieringslånet ikke blir slettet fullt ut. Men når alt er ordnet, vil du vanligvis kun sitte igjen med det nye langsiktige lånet. 

Les mer om mellomfinansieringslån 

Vi hjelper deg gjennom prosessen

Det er viktig å ta raskt kontakt med banken og ha en god dialog i denne prosessen. Det er både du og banken tjent med.

Snakk gjerne med din rådgiver angående avdragsfrihet i en periode framover på lånene. På mellomfinansieringslånet betaler du ikke avdrag, men på ordinære boliglån er det vanligst med avdragsbetaling. Hvis ikke rådgiver allerede har ordnet det, er det smart å be om avdragsfrihet på alle lånene du har i den perioden du sitter med 3 lån. Da vil de totale låneutgiftene kunne oppleves mer håndterbare.

Er du klar til å sende inn søknaden?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering kan du ringe oss på 232 06001.

Søk om lån til bolig

Oversikt over stegene i Boligbytteguiden

Steg 1:
Hva er min egenkapital og hva er min bolig verdt?

Egenkapital er penger du skal bruke på et bolig-
kjøp. Her viser vi et eksempel på beregning av egenkapital.

Gå til steg 1

Steg 2:
Hvor mye kan jeg låne i forhold til min inntekt?

Utover egenkapitalen, er inntekt og ryddig økonomi i stor grad bestemmende for hvor mye du kan låne til bolig.

Gå til steg 2

Steg 3:
Hvordan finne drømmeboligen og vinne budrunden?

Få klarhet i dine bolig-
behov med en sjekkliste og tenk igjennom en budgivningstaktikk på forhånd.

Gå til steg 3

Steg 4:
Hva skjer rent praktisk i forbindelse med boligbyttet?

Her finner du en liste over noen praktiske ting som skal på plass, f.eks. overtakelsesdatoer.

Gå til steg 4