Slik kjøper du Livsforsikring

 • Velg dekningene du ønsker

 • Bestill på nett eller via rådgiver

 • Ikon livsforsikring

  Fyll ut helseerklæring

 • Søknaden behandles

Hvem bør ha denne forsikringen?

Kan du dekke nødvendig behandling dersom du skulle bli syk? Forsikringen Alvorlig Sykdom kan bety mye for livskvaliteten i en sykdomsperiode, blant annet ved å gi deg større økonomisk spillerom og flere muligheter til behandling. Forsikringen Alvorlig Sykdom gir utbetaling ved 21 utvalgte sykdommer og skader.

Forsikring ved Alvorlig Sykdom - hva er fordelene? 

 • Du får råd til flere eller raskere alternativ for medisinsk hjelp
 • Familien får større økonomisk spillerom til å ta fri for å være sammen med den som er syk 
 • Utbetalingen kan brukes til rehabilitering, eller en ekstra ferie sammen med de du er glad i
 • ...eller til det du selv vil
 • Utbetalingen er skattefri
 • Gir utbetaling ved 21 alvorlige sykdommer og skader

Legehjelp fra Dr. Dropin

Som livforsikringskunde i Nordea Liv har du gratis og ubegrenset tilgang på videokonsultasjon med allmennlege hos Dr.Dropin. Dette gjelder også for egne barn. I tillegg får du fem gratis samtaler med psykolog på video, og rabatt på fysiske tjenester som fysioterapeut og kiropraktor.

Hvem passer forsikringen for?

Forsikringen Alvorlig Sykdom passer for deg som ønsker å redusere økonomiske bekymringer hvis du blir alvorlig syk eller skadet. Forsikringen kan bidra til å gi deg større økonomisk frihet, samtidig som du tilpasser deg en ny livssituasjon.

Fakta om forsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes av personer fra 18 til og med 54 år, og gjelder frem til fylte 67 år
 • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp til den forsikrede som har fått stilt endelig diagnose og som må gjennom omfattende behandling eller rehabilitering, og/eller får varige mén som følge av sykdommene som er nevnt under
 • Alvorlig Sykdom dekker følgende 21 sykdommer og skader:

  • Hjerteinfarkt
  • Gjennomført åpen hjerteoperasjon
  • Hjerneslag
  • Sinusvenetrombose
  • Alvorlig kreftsykdom 
  • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
  • MS (Multippel Sklerose)
  • Alvorlig systemisk bindevevssykdom
  • Organtransplantasjon
  • Nyresvikt
  • Parkinsons sykdom før fylte 60 år
  • Alzheimers sykdom før fylte 60 år
  • ALS (Amyotrofisk lateralsclerose)
  • Progressiv bulbærparese
  • Primær lateralsclerose
  • SMA (Progressiv spinal muskelatrofi)
  • Blindhet
  • Døvhet
  • Tverrsnittlammelse
  • Tap av ben eller arm
  • Alvorlig brannskade
 • Forsikringen formidles på vegne av Nordea Liv

Fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, se fullstendige vilkår og produktinformasjon (IPID):

Se behovet ditt for livsforsikring Åpnes i nytt vindu

Se hvilke dekninger vi anbefaler for deg - og til hvilken pris. NB! Livsforsikringskalkulatoren skal autoriseres av Finansnæringens autorisasjonsordninger. Autorisasjonen skal gi en trygghet for at løsningen ikke bare oppfyller lovkrav, men også finansnæringens bransjenorm God Skikk.

Les mer om autorisasjonen Åpnes i nytt vindu

Sjekk ut Nordea Liv Pluss! Åpnes i nytt vindu

Fordi du har livsforsikring hos oss, har du tilgang til fordelsportalen Nordea Liv Pluss. Gjennom portalen gir vi deg oversikt over livsforsikringen din og eventuelt andre produkter du har i Nordea Liv.

Les mer Åpnes i nytt vindu

Har du spørsmål om livsforsikring?

Se ofte stilte spørsmål og svar Åpnes i nytt vindu

Her kan du lese mer om de ulike dekningene

Forsikring ved død

Hva skjer med boliglånet hvis en av familiens inntekter blir borte som følge av et dødsfall? Denne forsikringen kan sikre at de som sitter igjen kan bli boende i boligen.

Les mer om dekningen

Forsikring ved uførhet

Hvordan påvirkes økonomien din hvis du ikke lenger kan jobbe? Med forsikring ved uførhet vil du få månedlige utbetalinger som kan bidra til å opprettholde inntekten din.

Les mer om dekningen