Ungt par sitter i sofa

Forsikring ved alvorlig sykdom

Rammes du av en alvorlig sykdom blir livet ditt plutselig snudd opp ned. Da vil en engangsutbetaling gjøre en vanskelig situasjonen enklere.

Alvorlig Sykdom er en av tre forsikringsdekninger under Livsforsikring. Med en utbetaling fra denne forsikringen får du verdifullt økonomisk spillerom. Dette kan bety mye for livskvaliteten i sykdomsperioden, og gi deg flere muligheter til behandling. Forsikringen Alvorlig Sykdom gjelder ved 21 utvalgte sykdommer. 

Dine fordeler med forsikringen Alvorlig Sykdom

 • Du får råd til flere eller raskere alternativ for medisinsk hjelp
 • Familien får økonomisk mulighet til å ta fri for å være sammen med den som er syk 
 • Du får råd til ønsket rehabilitering, eller å kunne dra på en ekstra ferie sammen med familien
 • ...eller bruk utbetalingen til det du vil
 • Du velger selv hvilket beløp som skal utbetales
 • Utbetalingen er skattefri
 • Gir utbetaling ved 21 alvorlige sykdommer og skader

Hvem passer forsikringen for?

Forsikringen Alvorlig Sykdom passer for deg som vil unngå økonomiske bekymringer hvis du blir alvorlig syk, og som ønsker handlefrihet til det som er viktig for deg i den nye situasjonen. 

Priseksempel

Moren til Mathias (34) har nylig vært alvorlig syk. Dette gjorde Mathias mer bevisst på at det hadde vært godt med mulighet for en større engangsutbetaling dersom han skulle bli rammet av alvorlig sykdom. I dag tjener han kr 650 000. Se tre utbetalingsforslag for Mathias under.

Utbetaler noe
kr 250 000Pris kr 49 per måned
Utbetaler litt mer
kr 500 000Pris kr 98 per måned
Utbetaler mer
kr 750 000Pris kr 147 per måned

Prisene som vises tar utgangspunkt i Mathias sin alder og helse. Disse vil derfor variere litt fra person til person. I tillegg kommer et etableringsgebyr på kr 300 og en månedlig administrasjonskostnad på kr 34.

Kjøper du forsikring, trenger vi også informasjon om din helse. Vi gjør oppmerksom på at endelig pris kan endres noe basert på helseopplysninger du gir.

Fakta om forsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes av personer fra 18 til og med 54 år, og gjelder frem til fylte 67 år
 • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp til den forsikrede som har fått stilt endelig diagnose og som må gjennom omfattende behandling eller rehabilitering, og/eller får varige mén som følge av sykdommene som er nevnt under. 
 • Alvorlig Sykdom dekker følgende 21 sykdommer og skader:

  • Hjerteinfarkt
  • Gjennomført åpen hjerteoperasjon
  • Hjerneslag
  • Sinusvenetrombose
  • Alvorlig kreftsykdom 
  • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
  • MS (Multippel Sklerose)
  • Alvorlig systemisk bindevevssykdom
  • Organtransplantasjon
  • Nyresvikt
  • Parkinsons sykdom før fylte 60 år
  • Alzheimers sykdom før fylte 60 år
  • ALS (Amyotrofisk lateralsclerose)
  • Progressiv bulbærparese
  • Primær lateralsclerose
  • SMA (Progressiv spinal muskelatrofi)
  • Blindhet
  • Døvhet
  • Tverrsnittlammelse
  • Tap av ben eller arm
  • Alvorlig brannskade

Forsikringen formidles på vegne av Nordea Liv.

Fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, se fullstendige vilkår og produktinformasjon (IPID):

Sjekk pris og kjøp Livsforsikring

Du kan ordne Livsforsikringen her og nå!

Beregn pris og kjøp Livsforsikring Åpnes i nytt vindu

Andre dekninger under Livsforsikring

Forsikring ved død

Hva skjer med boliglånet hvis en av familiens inntekter blir borte som følge av et dødsfall? Denne forsikringen kan sikre at de som sitter igjen kan bli boende i en ellers vanskelig tid.

Les mer om Dødsfall

Forsikring ved uførhet

Visste du at halvparten kommer til å forlate arbeidslivet før fylte 67 år på grunn av uførhet? Hva skjer med inntekten din dersom du ikke kan jobbe lenger?

Les mer om Uførhet