Da alt ble snudd på hodet

Det hele startet en oktoberkveld i 2021 da Terje Haslund (45) var på jobb ute på oljeplattformen. Utpå ettermiddagen kom en melding fra broren om at noe hadde skjedd med samboeren hans Tine, som da var 49 år. Hun var blitt innlagt på sykehus med akutt hjertestans. Det var umiddelbart blitt satt i gang livreddende førstehjelp med påfølgende sykehusinnleggelse og operasjon.

Da et helikopter omsider fikk Terje inn til fastlandet og han fikk kontakt med yngstedatteren, kunne hun bare fortelle at mamma ikke hadde klart seg og var død. Terje fikk senere vite at Tine hadde vært i telefonen med en venninne da hun hadde sagt at hun ikke var i form. Venninnen hadde mistet kontakten med Tine og hørt noen lyder i bakgrunnen. Hun skjønte det måtte være noe galt og kontaktet en felles venn som bodde i området. Han løp bort og fant henne bevisstløs på gulvet.

Det har nå gått noen år siden dette skjedde. Med den tragiske hendelsen litt på avstand, er Terje opptatt av å rette oppmerksomheten mot hvor viktig det er at spesielt familier setter seg inn i hvilke forsikringer de har, enten privat eller gjennom arbeidsgiveren. For hans del var det en privat livsforsikring som ble avgjørende for den økonomiske situasjonen i etterkant av det som skjedde. 

Kundehistorie - Terje - knotor 640x360

Terje var på jobb offshore da han fikk telefonen som skulle endre livet hans.

Tenkte fremover – sikret økonomien

Da Terje og samboeren fikk felles barn, skrev de samboerkontrakt og kjøpte privat livsforsikring i Nordea Liv med dekninger for dødsfall og alvorlig sykdom. Tanken var at familiens økonomi skulle være sikret hvis noe skjedd med en av dem. - I lys av det som senere skulle skje, var det et lykketreff at vi gjorde dette valget, forteller Terje. - Uten livsforsikringen kunne situasjon blitt virkelig ille, spesielt hvis jeg fortsatt hadde hatt små barn. Som eneforsørger er det også en praktisk utfordring i å jobbe offshore, så da hadde også arbeidssituasjonen blitt et problem.

Usikkerhet rundt forsikringene gjennom jobben

Det skulle vise seg at gruppelivforsikringen med dekning for ektefelle og samboer som Terje hadde hatt gjennom jobben, var blitt fjernet. Dette ble han ikke klar over før samboerens død inntraff, og han måtte sette seg inn hvilke forsikringer familien faktisk hadde.

- Da gruppelivforsikringen ble fjernet under de dårlige tidene i oljebransjen, var det lite kommunikasjon rundt dette, forteller Terje. - Etter min samboers bortgang kontaktet jeg HR-avdelingen for å få avklart hvilke forsikringer jeg hadde, og da virket det som heller ikke de hadde full oversikt. Det var først etter en sjekk med forsikringsleverandøren at jeg kunne få et klart svar. 

Kundehistorie - Terje - på rigg 640x360

- Min erfaring er at det ikke er så lett å finne ut av hvilke forsikringer man har gjennom jobben, sier Terje.

Den private forsikringen ble redningen

Terjes samboer jobbet i en privat barnehage og var forsikret gjennom KLP. Sammen med utbetalingen fra livsforsikringen i Nordea Liv, kunne Terje og barna å beholde huset uten altfor stor gjeld. - Uten den private forsikringen hadde dette trolig ikke gått, sier Terje. - Med kun én inntekt hadde det blitt en utfordring å betjene lånet på et nybygget hus. 

Forsikringsutbetalingene gjorde det mulig for Terje å nedbetale halve boliggjelden. I tillegg ble det etter dødsfallet gjennomført et privat skifte der jeg betalte ut både felles barn (15) og samboerens datter (23) fra et tidligere forhold. Livsforsikringen gjorde dette mulig.

- Jeg er i dag veldig glad for at økonomiske problemer som følge av det som skjedde ikke var noe som kom på toppen av sorgen vi gjennomgikk i den vanskelige tiden etter dødsfallet, sier Terje.

Informerte kollegene

Etter det som skjedde har Terje brukt mye tid på å dele erfaringene sine med kollegaene, og informere om hvor viktig det er å være forsikret. Han ønsker ikke at arbeidskameratene skal oppleve noe tilsvarende, og har oppfordret alle til å sjekke forsikringene sine og se hvilke dekninger de faktisk har. Han har også tatt opp med arbeidsgiveren at det bør informeres tydeligere om hvilke forsikringer som nå tilbys, og hvilke som ble fjernet. - Det er en vanlig oppfatning blant folk at de tror de har flere og bedre forsikringer gjennom jobben enn det de faktisk har, sier Terje.

Sjekk hvilke forsikringer dere har – også gjennom jobben

Terje er tydelig i sin oppfordring til andre med felles økonomi og gjeld, og ikke minst når barn er med i bildet: - Alvorlig sykdom eller dødsfall kan komme veldig brått, og det er lurt å på forhånd tenke gjennom hvilken økonomisk situasjon man vil stå i hvis plutselig en av inntektene blir vesentlig redusert eller bortfaller helt. Sjekk med arbeidsgiver og eventuell fagforening hvilke forsikringer du har og hva disse dekker. Det kan ofte være litt komplisert å finne ut av detaljene i slike gruppelivforsikringer, så les derfor forsikringsbeviset og -vilkårene nøye. Hør gjerne med personal- eller HR-avdelingen på jobben, eller kontakt arbeidsgiverens forsikringsselskap direkte, oppfordrer Terje.

Bør kunne nedbetale boliglånet - og husk særkullsbarn

- Hvis du tror at dekningene gjennom jobbens eventuelle forsikringer ikke vil være tilstrekkelige for familien din, bør du vurdere å supplere med en privat livsforsikring. En tommelfingerregel er at de gjenlevende etter et dødsfall skal kunne kvitte seg med boliglånet ved hjelp av forsikringen. En livsforsikring med uføredekning vil kunne kompensere for redusert inntekt. Du må også ha økonomisk mulighet til å utbetale eventuelle særkullsbarn i et arveoppgjør. Husk også at du bør gå gjennom livsforsikringsavtalen jevnlig for å sikre at dekningene til enhver tid er i samsvar med behovet. Kanskje har man fått et barn til eller kjøpt en dyrere bolig og fått høyere lån, avslutter Terje.

Kundehistorie - Terje - konfirmasjon 640x360

- Sørg for at du har livsforsikringer som kan slette boliglånet, er Terjes oppfordring.

Forsikring ved alvorlig sykdom Åpnes i nytt vindu

Rammes du av en alvorlig sykdom blir livet ditt plutselig snudd opp ned. Da vil en engangsutbetaling gjøre en vanskelig situasjonen enklere.

Les mer om Alvorlig sykdom Åpnes i nytt vindu

Forsikring ved død Åpnes i nytt vindu

Hva skjer med boliglånet hvis en av familiens inntekter blir borte som følge av et dødsfall? Denne forsikringen kan sikre at de som sitter igjen kan bli boende i en ellers vanskelig tid.

Les mer om Dødsfall Åpnes i nytt vindu

Forsikring ved uførhet Åpnes i nytt vindu

Visste du at halvparten kommer til å forlate arbeidslivet før fylte 67 år på grunn av uførhet? Hva skjer med inntekten din dersom du ikke kan jobbe lenger?

Les mer om Uførhet Åpnes i nytt vindu

Livsforsikring - noe for deg?

Se en kort film med pensjonseksperten vår Liven Sandell. Hun forklarer og viser på en enkel måte hvordan livsforsikring kan gi deg og familien din økonomisk trygghet. 

Se film!

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Hva er behovet ditt for livsforsikring?

Les mer her!