Ung kvinne med mobil i stue

Forsikring ved uførhet

Visste du at halvparten kommer til å forlate arbeidslivet før fylte 67 år på grunn av uførhet? Hva skjer med inntekten din dersom du ikke kan jobbe lenger?

Uførhet er en av tre forsikringsdekninger under Livsforsikring. Hvis du som følge av uførhet ikke lenger kan jobbe, blir månedsinntekten din sterkt redusert. Dette gjelder selv med støtte fra NAV og arbeidsgiver. Mange står i beste fall igjen med 70 % av inntekten, og de som tjener mest blir hardest rammet. Med denne forsikringen kan du opprettholde en månedsinntekt du kan leve av.

Dine fordeler med forsikringen Uførepensjon

  • Bidrar til at inntektstapet ved uførhet ikke blir så stort
  • Månedlige utbetalinger
  • Utbetales så lenge du er ufør frem til du er 67 år

Hvem bør ha denne forsikringen?

Forsikringen passer for deg som vil sikre deg mot et betydelig inntekstap dersom du blir ufør. Har du høyere inntekt enn gjennomsnittet, vil inntektstapet bli enda større. Da kan denne forsikringen være ekstra viktig.

Priseksempel

Ida er 30 år og jobber som pedagogisk leder i en privat barnehage i Fredrikstad. Hun har ikke uførepensjon gjennom arbeidsgiver. Ida har fått anbefalt tre forsikringsforslag.

Utbetaler noekr 1 500 per månedPris kr 100 per måned
Utbetaler litt merkr 3 000 per månedPris kr 200 per måned
Utbetaler mer kr 5 500 per måned Pris kr 367 per måned

Prisene som vises tar utgangspunkt i Idas alder, yrke, lønn og helse. Disse vil derfor variere litt fra person til person. I tillegg kommer et etableringsgebyr på kr 300 og en administrasjonskostnad på kr 34.

Kjøper du forsikring, trenger vi også informasjon om din helse. Vi gjør oppmerksom på at endelig pris kan endres noe basert på helseopplysninger du gir.

Hva får jeg fra NAV og arbeidsgiver?

Ved uførhet dekker NAV inntil 66 % av inntekten din, men kun opp til en årslønn på ca. kr 640 000 (6 G). Jobber du i det offentlige eller en stor bedrift, kan du i tillegg ha en uførepensjon herfra. Støtten fra NAV og arbeidsgiver utgjør sjeldent mer enn 70 % av inntekten. Tjener du mer enn NAV sin begrensning, vil inntektstapet bli enda større.

Utbetaling av uførepensjon

Månedlige utbetalinger fra forsikringen starter etter at du har vært minst 50 % sykemeldt i 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør. Utbetalingene varer så lenge du er arbeidsufør, frem til du fyller 67 år.

Sjekk pris og kjøp Livsforsikring

Du kan ordne Livsforsikringen her og nå!

Beregn pris og kjøp Livsforsikring Åpnes i nytt vindu

Her kan du lese mer om de ulike dekningene

Forsikring ved død

Hva skjer med boliglånet hvis en av familiens inntekter blir borte som følge av et dødsfall? Denne forsikringen kan sikre at de som sitter igjen kan bli boende i boligen.

Les mer om dekningen

Forsikring ved alvorlig sykdom

Rammes du av en alvorlig sykdom blir livet ditt plutselig snudd opp ned. Da vil en engangsutbetaling gjøre en vanskelig situasjonen enklere.

Les mer om dekningen