Slik kjøper du Livsforsikring

 • Velg dekningene du ønsker

 • Bestill på nett eller via rådgiver

 • Ikon livsforsikring

  Fyll ut helseerklæring

 • Søknaden behandles

Hvis du som følge av uførhet ikke lenger kan jobbe, vil månedsinntekten din bli sterkt redusert - selv med utbetaling fra NAV og arbeidsgiver. Mange står i beste fall igjen med 70 % av nåværende inntekt. De som har høyere lønn vil dessuten få en større reduksjon, da det er en begrensning på hvor mye du kan få utbetalt av NAV. Forsikring ved Uførhet bidrar til å opprettholde en månedsinntekt du kan leve av.

Forsikring ved Uførhet - hva er fordelene? 

 • Bidrar til at inntektstapet ved uførhet blir mindre
 • Månedlige utbetalinger
 • Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding. Det er ikke krav til at man er erklært varig ufør 
 • Utbetales så lenge du er ufør, frem til fylte 67 år

Legehjelp fra Dr. Dropin

Som livforsikringskunde i Nordea Liv har du gratis og ubegrenset tilgang på videokonsultasjon med allmennlege hos Dr.Dropin. Dette gjelder også for egne barn. I tillegg får du fem gratis samtaler med psykolog på video, og rabatt på fysiske tjenester som fysioterapeut og kiropraktor.

Hva får jeg av NAV og arbeidsgiver?

Ved uførhet dekker NAV inntil 66 % av inntekten din, men kun opp til 6 G (som i 2024 tilsvarer kr. 744.168). Jobber du i det offentlige eller en stor bedrift, kan du i tillegg ha forsikring ved uførhet herfra. Utbetalingen fra NAV og arbeidsgiver utgjør sjeldent mer enn 70 % av inntekten. Tjener du mer enn NAV sin begrensning, vil inntektstapet bli enda større.

Hvem bør ha denne forsikringen?

Forsikringen passer for deg som vil sikre deg mot et betydelig inntekstap dersom du blir ufør. Har du høyere inntekt enn gjennomsnittet, vil inntektstapet bli enda større. Da kan denne forsikringen være ekstra viktig.

Utbetaling av forsikring ved uførhet

Månedlige utbetalinger fra forsikringen starter etter at du har vært minst 50 % sykemeldt i 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør. Utbetalingene varer så lenge du er arbeidsufør, frem til du fyller 67 år.

Fakta om forsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes av personer fra 26 år til og med 54 år, og varer frem til fylte 67 år. Er du mellom 18 og 26 år og har boliglån, kan du også etablere forsikringen
 • Månedlige utbetalinger ved uførhet
 • Forsikringen formidles på vegne av Nordea Liv

For mer informasjon om hva forsikringen dekker, se fullstendige vilkår og faktaark:

Se behovet ditt for livsforsikring Åpnes i nytt vindu

Se hvilke dekninger vi anbefaler for deg - og til hvilken pris. NB! Livsforsikringskalkulatoren skal autoriseres av Finansnæringens autorisasjonsordninger. Autorisasjonen skal gi en trygghet for at løsningen ikke bare oppfyller lovkrav, men også finansnæringens bransjenorm God Skikk.

Les mer om autorisasjonen Åpnes i nytt vindu

Sjekk ut Nordea Liv Pluss! Åpnes i nytt vindu

Fordi du har livsforsikring hos oss, har du tilgang til fordelsportalen Nordea Liv Pluss. Gjennom portalen gir vi deg oversikt over livsforsikringen din og eventuelt andre produkter du har i Nordea Liv.

Les mer Åpnes i nytt vindu

Se kort film om Nordea Liv Pluss

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Har du spørsmål om livsforsikring?

Se ofte stilte spørsmål og svar Åpnes i nytt vindu

Her kan du lese mer om de ulike dekningene

Forsikring ved død

Hva skjer med boliglånet hvis en av familiens inntekter blir borte som følge av et dødsfall? Denne forsikringen kan sikre at de som sitter igjen kan bli boende i boligen.

Les mer om dekningen

Forsikring ved alvorlig sykdom

Rammes du av en alvorlig sykdom blir livet ditt plutselig snudd opp ned. Da vil en engangsutbetaling gjøre en vanskelig situasjonen enklere.

Les mer om dekningen