Krav til boliglån

UtlånsforskriftenÅpnes i nytt vindu er en lov som gir regler for hvor mye en bank kan låne ut til sine kunder basert på bestemmelser som:

  • Størrelse på egenkapital for boliglån
  • Boliglån i forhold til inntekt
  • Kundens betalingsevne
  • Avdragsbetaling

Endring i utlånsforskriften fra 1. januar 2023:  

Krav til egenkapital

Hovedregelen er at du må ha 15,00 % egenkapital når du skal kjøpe bolig, men det finnes unntak hvis du er under 34 år. Da er det mulighet for å låne mer enn 85 % av kjøpesummen, så fremt du har betjeningsevne og at banken får tilleggssikkerhet i for eksempel foreldres bolig, en med låntaker på boliglånet eller noen som kan stille for deg som kausjonist.     

Les mer om egenkapitalkrav for boliglån

Inntekt

Som hovedregel kan du ikke låne mer enn fem ganger årsinntekt. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån. 

Betjeningsevne

Utlånsforskriften krever at banken beregner betjeningsevne basert på kundens inntekt og utgifter. 

For å få boliglån må du tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng fra dagens nivå eller minimum en rente på 7 %. 

Ved fastrentelån må du også tåle tre prosentpoeng økning fra den dagen rentebindingsperioden utløper.  

Avdragsbetaling

Hvis du har et lån på 60,00 % eller mer av boligens verdi, må du ifølge reglene årlig nedbetale 2,5 % av innvilget lån, eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid. 

Ved spesielle behov som gjelder midlertidige omstendigheter er det mulig å få avdragsutsettelse.

Er du klar for å sende inn søknad?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån. Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver.

Søk om lån til bolig