Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Boliglånsforskriften 2018 – nye regler for boliglån

Her viser vi de seneste og gjeldende reglene fra Boliglånsforskriften. Disse regulerer når og til hvem banker, med virksomhet i Norge, kan låne ut til. Nye regler for boliglån ble satt 1. juli 2018, og vil gjelde frem til 31. desember 2019. De generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo er fremdeles i den nye forskriften.

Krav til boliglån

Boliglånsforskriften stiller krav til:

  • Størrelse på egenkapital for boliglån
  • Boliglån i forhold til inntekt
  • Kundens betalingsevne
  • Avdragsbetaling

Bankene har lov til å innvilge lån til kunder som ikke oppfyller alle kravene som boliglånsforskriften krever. Vi har en såkalt fleksibilitetskvote, der vi kan bruke skjønn. Denne kvoten er på 10,00 % av alle utlån hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er på 8,00 %. Nordea, i likhet med mange andre banker, velger i denne kvoten å prioritere unge og førstegangskjøpere.

Størrelse på egenkapital

For primærbolig krever boliglånsforskriften at låntaker har en egenkapital på 15,00 % av hva boligen koster. Dette gjelder i hele landet, også i Oslo. I Oslo er det strengere regler for lån til sekundærbolig og her må du ut med hele 40,00 % i egenkapital. For resten av landet er egenkapitalkravet for sekundærbolig den samme som for primærbolig, 15,00 %. Sekundærbolig er bolig nr. 2, 3, 4 osv.
Les mer om egenkapitalkrav for boliglån

Lån i forhold til inntekt

Reglene for boliglån regulerer hvor mye bankene kan låne ut i forhold til kundens årsinntekt. Taket er satt ved fem ganger årsinntekt, det vil si kundens personinntekt. Dette betyr ikke at det er vanlig å låne ut så mye som fem ganger inntekt, og er ikke noe du kan forvente å få.

Kundens betjeningsevne

I følge Boliglånsforskriften skal banken beregne betjeningsevne basert på kundens inntekt og utgifter. Bankene må også beregne at kundene skal kunne betjene boliglånet om renten stiger med fem prosentpoeng. Ved fastrentelån skal det beregnes at kunden kan håndtere en økning på fem prosentpoeng, etter at rentebindingsperioden er utløpt. 

Avdragsbetaling

Hvis du har et lån på 60,00 % eller mer av boligens verdi, må du ifølge reglene årlig nedbetale 2,5 % av innvilget lån, eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid. Det er likevel mulig å få avdragsutsettelse ved spesielle behov dersom det gjelder midlertidige omstendigheter.

Hvilke regler for boliglån er nye?

Reglene for boliglån som er beskrevet ovenfor er ikke nye, men er en videreføring av den tidligere boliglånsforskriften. Finansdepartementet anser fortsatt at det er et behov for å regulere innvilgelse av lån, for å sikre økonomien, boligprisene og låntakerne. Noe vi derimot kan se i den nye boliglånsforskriften, er en oppmyking av noen regler.  

Nytt i Boliglånsforskriften i 2018:

  • Til inntekt kan bankene inkludere dokumenterte og stabile skattefrie inntekter
  • I beregning av gjeldsgrad inkluderes midler på BSU-konto som egenkapital
  • Det forklares tydeligere at reglene også gjelder utlån med pant i fritidsbolig
  • Ved andre kreditter for å frigjøre kapital, får bankene gjøre unntak fra kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsbetaling

Er du klar til å sende inn søknaden?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån.

Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver innen 24 timer.

Søk om lån til bolig