Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Hva er billigst av et annuitetslån og et serielån?

Annuitet- eller serielån?

Når du skal låne til egen bolig kan du velge mellom annuitetslån og serielån. Selv om et serielån er rimeligere i det lange løp, velger de fleste annuitetslån. Med et annuitetslån er kostnadene lavere enn med et serielån de første årene, noe som passer bra i en etableringsfase.

Grunnen til at lånekostnadene er lavere de første årene med et annuitetslån er at du betaler det samme terminbeløpet til lånet er nedbetalt. Terminbeløpet består av avdrag og rentekostnader. Avdrag er den delen av terminbeløpet som går til nedbetaling av lånet. Som regel betaler man månedlig avdrag. Renten er prisen man betaler for å låne av banken. Med serielån derimot, er avdragene like store mens rentekostnadene blir stadig lavere ettersom lånet minker. Dette betyr at terminbeløpene er høyere i starten men blir mindre for hver termininnbetaling.

Om du skal velge annuitetslån eller serielån avhenger av din økonomiske situasjon når du tar opp lånet. Er du i etableringsfasen kan det være et godt alternativ å holde lånekostnadene lave de først årene. Kan du tåle litt høyere utgifter, kan du velge serielån.

Er du klar til å sende inn søknaden?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering kan du ringe oss på 232 06001

Søk om lån til bolig