Når det er på tide å ta opp lån velger de fleste å ta et annuitetslån, men hvorfor er det slik? Det er flere grunner til dette, men hovedgrunnen er at mange ikke har anledning til å nedbetale større beløp fra start, og dermed velger annuitetslån.

Forskjellen mellom annuitetslån og serielån

Serielån er et lån med variabelt terminbeløp, der avdragsdelen er konstant, mens rentedelen synker i takt med at restgjelden reduseres. 

Ved et annuitetslån betaler du ett konstant terminbeløp gjennom hele nedbetalingstiden. Avdragsdelen er lav i begynnelsen og vokser for hver betalingstermin gjennom hele perioden, forutsatt at ikke renten endrer seg i lånets løpetid.

Annuitetslån

  • Konstant terminbeløp
  • Lave avdragsbeløp i begynnelsen, som stadig vokser gjennom hele nedbetalingstiden
  • Rentekostnadene synker for hver måned, men ikke like raskt som ved serielån
  • Størrelsen på terminbeløpet påvirkes av endringer i rentesatsen, med mindre du har fastrente
  • Høyere rentekostnader totalt sammenlignet med serielån

Serielån

  • Større terminbeløp i starten, men vil stadig reduseres mot slutten 
  • Faste avdragsbeløp gjennom hele nedbetalingstiden
  • Raskt synkende rentekostnader
  • Størrelsen på terminbeløpet påvirkes av endringer i rentesatsen, med mindre du har fastrente 
  • Lavere rentekostnader totalt sammenlignet med annuitetslån

Annuitetslån

Annuitetslån

Et eksempel på hvordan rente- og avdragsandelen kan endres over tid i et annuitetslån.

Serielån

Serielån

Et eksempel på hvordan rente- og avdragsandelen kan endres over tid i et serielån.

Annuitetslån eller serielån - Hva passer best for deg?

Hvilket lån som passer akkurat deg avhenger av hvilken situasjon du er i og hva du prioriterer. Er du ute etter billigst mulig lån, eller et lån som ikke har så høye terminkostnader fra starten? Skal du låne maksimalt etter din betjeningsevne, eller relativt lite?

Generelt kan et serielån passe hvis du ikke vil ha noen problemer med å betale høyere terminbeløp i starten av nedbetalingsperioden. Hvis du i tillegg tror at du i slutten av nedbetalingstiden kommer til å ha en lavere inntekt, er serielånet enda mer optimalt.

Annuitetslånet er lurt å velge hvis du skal låne relativt mye i forhold til din betjeningsevne og når du tror at din inntekt ikke kommer til å reduseres med tiden. Det passer deg som ikke har råd til så høye terminbeløp i starten som et serielån krever. Personer i startfasen av sin karriere og som gjerne har fått barn og ønsker en større bolig, er eksempel på en målgruppe hvor annuitetslån ofte passer bra.

Ønsker du å bytte låneform?

Har du boliglån med flytende rente, kan du søke om å endre låneform fra annuitetslån til serielån, eller omvendt.

Søk om bytte av låneform

Er du klar for å sende inn søknad?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån. Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver.

Søk om lån til bolig