Serielån - et riktig valg for deg?

Skal du ta opp et lån, men er usikker på om et serielån eller annuitetslån er best for deg? Sett deg inn i detaljene rundt hva et serielån er og når det er lurt å velge dette, slik at du kan avgjøre om det er det riktige for deg.

Serielån er en låneform som kanskje har blitt litt overskygget av det populære annuitetslånet. Grunnen til dette er nok at mange liker den tryggheten som et forutsigbart annuitetslån gir. Med hva er da fordelene med et serielån og kan dette være et godt alternativ?

Serielån definisjon

Serielån er et lån med variabelt terminbeløp, der avdragsdelen er konstant, mens renteandelen synker i takt med at restgjelden reduseres. Nedenfor kan du se en illustrasjon av hvordan et serielån virker:

Fordelingen mellom renter og avdrag over tid

Serielån

Denne tabellen viser omtrentlig hvordan rente- og avdragsandelen endres over tid i et serielån.

Hva er serielån?

Med en stadig synkende renteandel og en fast avdragsdel får du et terminbeløp som er høyere i starten av nedbetalingsperioden og lavere i slutten. Gjennom å betale mye i avdrag i begynnelsen får du lavere rentekostnader totalt sett, sammenlignet med et annuitetslån. Med et serielån bør du være bevisst på at terminbeløpene vil endres hvis rentesatsen endres, om du ikke har fastrente.

Serielån i korte trekk

  • Faste avdragsbeløp gjennom hele nedbetalingstiden
  • Større terminbeløp i starten, men mindre mot slutten 
  • Stadig synkende rentekostnader
  • Størrelsen på terminbeløpet påvirkes av endringer i rentesatsen, hvis du ikke har fastrente
  • Lavere rentekostnader totalt sammenlignet med annuitetslån

Eksempel på serielån

For å gi deg en oppfatning av hvor mye terminbeløpet og renteandelen endres under nedbetalingstiden ved et serielån, kan du nedenfor se et eksempel med eksakte tall. I eksemplet har vi tatt utgangspunkt i pris og rentesats for et boliglånÅpnes i nytt vindu hos Nordea på 3 000 000 kr med 2,30 % i nominell rente, der etableringsgebyret er 2 500 kr og termingebyret 65 kr. Alle oppgitte tall er den totale summen for aktuelt år, altså f.eks. terminbeløpet eller avdraget for alle 12 måneder.

ÅrTerminbeløpRenter og gebyrerAvdragRestgjeld
02 000 000
1144 94844 940100 0081 899 992
5135 74435 736100 008
1 499 960
10124 24824 240100 008
999 920
15112 74312 735100 008
499 880
20101 0841 23699 8480

Når bør du velge et serielån?

Et serielån passer deg som har god økonomi de nærmeste årene, men som risikerer å få mindre inntekt mot slutten av nedbetalingstiden. Om du for eksempel ser for deg at du går ut i pensjon om 15 år og velger en nedbetalingstid på 20 år, eller om du har andre fremtidsplaner som vil endre økonomiens stabilitet. 

I situasjoner der du låner langt mindre enn hva din låneevne tillater kan et serielån også være et godt valg, ettersom det innebærer mindre rentekostnader totalt enn ved et annuitetslånÅpnes i nytt vindu

Hvis du velger et serielån med flytende rente bør du være sikker på at din økonomi kan håndtere en eventuell renteøkning, fordi endringer i renten kan påvirke månedskostnadene i et serielån. Velger du fastrente  unngår du denne risikoen, men får i stedet en høyere rente nå. 

Om du befinner deg i motsatt situasjon med en litt mer anstrengt økonomi nå, men med fremtidige karriereutsikter som vil føre til en bedre inntekt, bør du kanskje heller velge et annuitetslån enn et serielån.

Annuitetslån eller serielån - hva bør jeg velge?Åpnes i nytt vindu