Annuitetslån er den vanligste låneformen for privatpersoner i Norge. Forutsigbarheten med å vite akkurat hva man skal betale hver måned gjennom hele nedbetalingstiden, er noe mange ønsker. Men hva innebærer egentlig et annuitetslån?

Annuitetslån definisjon

Et annuitetslån er en låneform som innebærer at låntaker ved hvert terminforfall betaler et terminbeløp bestående av både renter og avdrag, og at dette beløpet er konstant gjennom hele nedbetalingsperioden.

Hva er annuitetslån?

I et annuitetslån er avdragsandelen lav i starten, men vokser stadig gjennom hele nedbetalingstiden, mens renteandelen går fra å være stor i starten til å bli relativt liten. Det totale terminbeløpet forblir konstant under hele perioden, noe som gjør din økonomi mer forutsigbar. 

Eventuelle endringer i rentesatsen påvirker terminbeløpet, men nedbetalingstiden blir den samme.

Fordelingen mellom renter og avdrag i et annuitetslån

Annuitetslån

Denne tabellen viser omtrentlig hvordan rente- og avdragsandelen endres over tid i et annuitetslån.

Hva innebærer denne type lån for deg i praksis?

  • Lave avdragsbeløp i begynnelsen av nedbetalingstiden og høye mot slutten
  • En forutsigbar lånekostnad gir en mer stabil og trygg økonomi
  • Renteendringer påvirker ikke størrelsen på det totale terminbeløpet direkte, men vil i stedet innebære en forskyving mellom renter og avdrag, noe som gjør nedbetalingstiden lenger
  • Høyere rentekostnader totalt sammenlignet med serielån, hvis du ikke velger å gjøre flere ekstra nedbetalinger utenfor avbetalingsplanen

Når bør du velge et annuitetslån?

Et annuitetslån passer deg om du tror at din økonomi ikke kan håndtere veldig høye terminbeløp i starten og du trenger en forutsigbar terminkostnad som heller ikke påvirkes særlig av endringer i renten. Hvis rentesatsen stiger vil effekten i stedet bli en forskyving mellom renter og avdrag, noe som gjør nedbetalingstiden lenger.

Hvis du for eksempel ser for deg en karriereutvikling der du får bedre inntekt lengre frem enn det du har nå er et annuitetslån trolig det beste valget for deg.  Men motsatt da? 

Hvis du er i slutten av din karriere og inntekten din er på topp nå, men du vet at du skal pensjonere deg om noen år? Eller at din fremtidige inntekt av andre grunner blir lavere eller upålitelig? Da er kanskje et serielån bedre for deg enn et annuitetslån, fordi det trolig passer din økonomi bedre å betale mer avdrag i starten og mindre i slutten av nedbetalingstiden. 

Hvis lønnen din er på sitt høyeste nå, men du likevel prioriterer et stabilt og forutsigbart lån, kan annuitetslånet fortsatt være en god løsning for deg. Dette er litt avhengig av hva som passer din livsstil og personlighet.

Låneeksempel som viser avdrag og renter

Her ser du hvordan avdrags- og renteandelen endres i løpet av nedbetalingstiden for et annuitetslån. Eksemplene gjelder henholdsvis et forbrukslån og boliglån hos oss.

Annuitetslån på forbrukslån

I eksemplet har vi tatt utgangspunkt i et forbrukslån hos Nordea på 50 000 kr med 9,90 % i nominell rente, der etableringskostnaden er 1000 kr og terminkostnaden 65 kr. Nedbetalingstiden er 5 år og i tabellen vises totale beløp for hvert år.

ÅrTerminbeløpRenter og gebyrerAvdragRestgjeld
013 499
50 000
113 4995 368
8 13141 869
213 4994 525
8 97432 895
313 4993 595
9 90322 992
413 4992 569
10 93012 062
513 4991 43712 0620

Annuitetslån på boliglån

Her har vi tatt utgangspunkt i et boliglån på 2 000 000 kr, med en nominell rentesats på 2,30 %, etableringskostnad på 2 500 kr og terminkostnad på 65 kr. Nedbetalingstiden er 15 år og i tabellen vises totale beløp for utvalgte år.

ÅrTerminbeløpRenter og gebyrerAvdragRestgjeld
0

2 000 000
1105 26445 365
59 8991 940 101
5105 264
39 59965 6651 686 257
10105 264
31 604 
73 6601 334 312
15105 264
22 636
82 628939 522
20105 264
12 575
92 689496 660
25105 264
1 292103 8530

Beregning av annuitetslån med kalkulator

Hvis du har lyst å beregne hva månedskostnadene og den effektive renten blir i et annuitetslån til bolig, bil eller forbruk hos oss i Nordea kan du bruke en av våre lånekalkulatorer.