Bør jeg velge fast eller flytende rente?

Valg av fast eller flytende rente

Hvorvidt du bør velge fast eller flytende rente er avhengig av forskjellige faktorer. Dersom du har behov for forutsigbarnhet, kan det være en god idé å velge fast rente. Hvis du har et større behov for fleksibilitet i nedbetalingen, vil det være et bedre alternativ å velge flytende rente. 

Sammenligning av fastrente og flytende rente

Hva innebærer det å ha fastrente, det mange kaller å binde renten, og hvordan skiller fastrente seg fra flytende rente for deg som kunde? Her kan du se en sammenligning av hva lån med fast eller flytende rente innebærer: 

Lån med flytende rente

  • Renten følger styringsrenten/markedet
  • Fleksibilitet i forhold til endringer i avtalen
  • Kan innebære perioder med høyere rente enn når avtalen startet
  • Du kan nyte godt av perioder med lavere rente
  • Historisk sett mer lønnsom enn fastrente

Lån med fastrente

  • Renten er fast i 3, 5 eller 10 år
  • Endringer i avtalen kan medføre ekstra kostnader ved overkurs, men gi deg penger ved underkurs
  • Gir deg en forutsigbar lånekostnad
  • Du går glipp av perioder med lavere rente
  • En forsikring mot rentehopp

Kombinasjon av fast og flytende rente

Det finnes også et tredje alternativ, der du ikke er nødt til å velge mellom fast eller flytende rente. Istedet kan du kombinere både flytende rente og fastrente. Dette gir deg noen av fordelene fra begge renteformene.

Fast eller flytende rente? Forutsigbarhet eller fleksibilitet?

Ønsker du forutsigbarhet kan et fastrentelån være et godt alternativ. Da vet du alltid hva du må betale hver termin, og hva den totale kostnaden på lånet blir. Du kan godt si at et fastrentelån er en forsikring mot at renten skal endre seg. Rentesatsen på et fastrentelån bestemmes når du inngår en avtale om rentebindingsperioden, og varer ut avtaleperioden som vanligvis er 3, 5 eller 10 år.  

Finn ut mer om lån med fast rente

Med flytende rente vil rentesatsen variere, du vil nyte godt av det hvis renten skulle falle, og motsatt selvsagt hvis renten skulle øke. Flytende rente gir deg fleksibilitet da du kan gjøre endringer, flytte lånet hvis du skal bytte bolig, nedbetale ekstraordinært eller søke om avdragsfrihet i særskilte tilfeller. Slike endringer på et fastrentelån kan medføre over- og underkursberegning. 

Finn ut mer om lån med flytende rente

Vil du slippe noen av ulempene med å binde renten?

Du kan også kombinere fast og flytende rente. Du kan ha fastrente på deler av lånet og flytende rente på resten. Det viktigste er uansett at du tenker over hvordan du vil ha det i hverdagen. Vil du ha tryggheten med forutsigbare låneutgifter, eller vil du ha muligheten til å dra nytte av endringer i rentemarkedet? Med andre ord, vil du ha fast eller flytende rente?

Ønsker du å binde renten?

Er du eksisterende kunde i Nordea og har boliglån med flytende rente kan du søke om å binde renten i 3, 5 eller 10 år. 

Tilbudet gjelder lån på min. kr 250.000 sikret med pant i bolig, fritidseiendom eller annen sikkerhet.

Søk om fastrente

Er du klar for å sende inn søknad?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån. Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver.

Søk om lån til bolig