Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Boliglån med fastrente

Når du velger boliglån med fastrente, har du samme lånekostnad hver måned i rentebindingsperioden, uavhengig av hvordan renten utvikler seg. Hos Nordea kan du avtale å ha fastrente på boliglånet i tre, fem eller 10 år.

Fastrente på boliglån passer for deg som:

  • Ønsker forutsigbare total- og månedskostnader
  • Forventer en renteøkning i markedet 
  • Ønsker å kombinere fast- og flytende rente 

Binde renten på deler av lånet

Hvis du vil beskytte deg selv i tilfelle av en renteoppgang, men samtidig bevare noe av den fleksibiliteten flytende rente gir, kan du avtale at en del av boliglånet (minimum kr 250.000) skal ha fast rente i en periode. Den andre delen av lånet kan da fortsette å ha flytende rente. Når avtaleperioden er utløpt, kan du enten inngå ny avtale eller gå over til flytende rente for hele lånet.

Avdragsfrihet på fastrentelån

Avdragsfrihet må avtales med Nordea før etableringen av lånet og det innvilges kun i særskilte tilfeller, jfr Boliglånsforsikriften. Avdragsfrihet etter at lånet allerede er etablert kan gis i særskilte tilfeller, uten at det koster mer enn endringsgebyr. Det vil si, det utløser ikke over- eller underkurs. De særskilte kriteriene som må oppfylles for å innvilge avdragsfrihet er for eksempel arbeidsledighet, sykdom, skilsmisse eller samlivsbrudd.  

Hva koster et boliglån med fast rente?

Det er flere ting som påvirker totalkostnaden på et boliglån med fastrente og hvis du ønsker å sammenligne ulike lån er det lurt å se på den effektive renten.

Den totale kostnaden på boliglånet påvirkes av: 

  • Hvor stort lånet er
  • Hvor lang løpetid lånet har
  • Hvor ofte du nedbetaler lånet
  • Størrelsen på renten
  • Hvis du gjør endringer i lånestrukturen som medfører kostnader

Ønsker du å binde renten?

Er du eksisterende kunde i Nordea og har boliglån med flytende rente kan du søke om å binde renten i 3, 5 eller 10 år. 

Tilbudet gjelder lån på min. kr 250.000 sikret med pant i bolig, fritidseiendom eller annen sikkerhet.

Søk om fastrente

Priser for Boliglån UNG

Boliglån med fast rente for kunder 18-34 år (Boliglån UNG)

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet. 

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)2,37 % p.a.2,38 % p.a.2,58 % p.a.
Eff. rente 2)2,46 % p.a.2,47 % p.a.2,68 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 3 års binding 2,46 %, kr 2.000.000,- o/25 år.
Totalt: kr 2 672 088,00

Priser for Premium-kunder
Priser for øvrige kunder
Andre betingelser og kostnader

Send inn din søknad nå

Søk om lån til bolig