Boliglån med fast rente

Når du velger Fastrente har du samme lånekostnad hver måned i rentebindingsperioden Illustrasjon med forklaring av boliglån med fast rente uansett renteutviklingen i markedet. Du kan velge rentebinding i 3, 5 og 10 år.

Lån med fast rente passer for deg som

  • vil ha sikkerhet mot renteoppgang
  • forventer en renteøkning i markedet 
  • ønsker å kombinere fast- og flytende rente 

Fastrenteavtalen

Fastrenteavtalen er bindene for den perioden du inngår avtalen. Sier du opp lånet før tiden eller du ønsker å nedbetale ekstra på lånet, vil det utløse et rentetap (overkurs) eller en rentegevinst (underkurs).

Avdragsfrihet, endring av løpetid og terminbeløp ol. kan avtales ved etablering av lånet.

For å gardere deg mot risikoen for en eventuell renteoppgang, kan du avtale at deler av lånet skal ha fast rente i en periode. Når avtaleperioden er utløpt kan du enten inngå ny avtale eller gå over til flytende rente.

Priser for Boliglån UNG
Fast rente for kunder 18-34 år innenfor 85,00 % av markedsverdi (Boliglån UNG)
Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)2,40 % p.a.2,65 % p.a.3,20 % p.a.
Eff. rente 2)2,49 % p.a.2,75 % p.a.3,31 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 3 års binding 2,49 %, kr 2.000.000,- o/25 år.
Totalt: kr 2 681 076,00

Priser for Premium-kunder
Priser for øvrige kunder
Andre betingelser og kostnader

Send inn din søknad nå

Søk om lån til bolig