Dine fordeler med fastrente:

  • Forutsigbarhet ved at lånekostnaden er den samme gjennom hele fastrenteperioden 
  • Trygghet ved at du er sikret mot renteoppganger i markedet  
  • Kan kombineres med flytende rente dersom du ønsker fleksibilitet

Hva er boliglån med fastrente og hvordan fungerer det?

Et boliglån med fastrente gir deg forutsigbarhet i lånekostnadene. Ved å binde renta for eksempel i fem år, vet du nøyaktig hvor mye du skal betale til banken de neste 60 månedene. Hos oss kan du avtale å ha fastrente på boliglånet i 3, 5 eller 10 år.  

Med en fastrenteavtale binder du deg til å nedbetale lånet i fastsatte avdrag hver måned så lenge bindingstiden varer. Dersom du ønsker å nedbetale ekstra eller innfri lånet før bindingsperioden er over, brytes avtalen og det blir beregnet over- eller underkurs på lånet. 

Når fastrenteperioden er over endres renten på lånet automatisk til flytende rente. Ønsker du fortsatt fastrente kan du inngå en ny fastrenteavtale på hele eller deler av lånet. Historien viser at det over tid ofte er noe dyrere å ha fastrente på lånet sammenlignet med flytende rente, men med fastrente har du en forsikring mot renteoppgang som du ikke får med flytende rente. 

Bytt til fastrente på 1-2-3

Har du et lån med flytende rente på min. kr 250 000 hos oss kan du enkelt søke om å binde renten på lånet ditt.

  1. Fyll ut søknadsskjema for å søke om fastrente på boliglån med flytende rente
  2. Gi samtykke til at vi kan innhente dine lønns- og skatteopplysninger i siste steg i søknaden.
  3. Vi behandler søknader fortløpende og tar kontakt med deg dersom vi har spørsmål eller trenger å diskutere noe med deg.  

Kan jeg binde renten på deler av lånet?

Ja, det er mulig å dele opp lånet i en fast og en flytende rentedel. Du må minst ha fastrente på 250.000 kroner av lånet ditt. Å kombinere fast og flytende rente kan være aktuelt hvis du vil sikre deg mot renteoppgang, samtidig som du ønsker noe av fleksibiliteten flytende rente gir. 

Hva er over- og underkurs?

Over- og underkurs kan oppstå dersom du gjør endringer på fastrentelånet ditt før avtaleperioden er over. Slike endringer kan for eksempel være å innfri lånet, betale inn ekstra på lånet eller endre nedbetalingstiden.  

Overkurs oppstår dersom rentesatsen for nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, denne differansen utgjør et rentetap for banken. I denne sammenligningen ser vi på renten på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende rentebindingstiden på lånet ditt. Dersom du bryter fastrenteavtalen, ved å avslutte lånet før avtaleperioden er over, gjør ekstra innbetalinger på lånet eller endrer nedbetalingsplanen, må du betale rentetapet. 

Underkurs oppstår i motsatt tilfelle, altså når rentesatsen for nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån. Denne differansen utgjør en rentegevinst for banken. Dersom du bryter fastrenteavtalen må du dekke bankens rentetap. På den annen side får du rentegevinsten så lenge lånet ikke er i karanteneperioden på 12 mnd.

Merk at både rentetap/overkurs og rentegevinst er skattepliktig.    

Kan jeg få avdragsfrihet på boliglån med fastrente?

Du kan søke om å få avdragsfrihet på et lån med fastrente som er innenfor 60% av boligens verdi, men avdragsfrihet innvilges kun i særskilte tilfeller. Slike tilfeller kan for eksempel være arbeidsledighet, sykdom, skilsmisse eller samlivsbrudd - jfr. reglene i Boliglånsforskriften.

Kan jeg avslutte eller innfri fastrentelånet før fastrenteperioden er over? 

Ja, du kan velge å avslutte eller innfri et fastrentelån før avtaleperioden er over, men du kan da risikere å få ekstra kostnader. Dersom lånet nedbetales – ekstraordinært – helt eller delvis i en rentebindingsperiode, kan det oppstå et rentetap (også kalt overkurs) eller en rentegevinst (underkurs) for banken. Kunden må dekke bankens rentetap, eller får rentegevinsten så lenge lånet ikke er i karanteneperioden på 12 mnd.

Må jeg innfri fastrentelånet dersom jeg kjøper ny bolig?  

Du trenger ikke innfri fastrentelånet ditt forutsatt at den nye boligen ikke er mindre verdt enn den gamle. Vi bytter bare ut den gamle boligen som sikkerhet for lånet og erstatter den med den nye boligen.  

Priser for Boliglån UNG
Priser for Premium-kunder og fagforbunds-medlemmer
Priser øvrig
Andre betingelser og kostnader

Boliglån med fast rente for kunder 18-33 år (Boliglån UNG)

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet. 

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)5,09 % p.a.4,84 % p.a.4,69 % p.a.
Eff. rente 2)5,29 % p.a.5,02 % p.a.4,87 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 5 års binding 5,02 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 3 474 536,00

Boliglån med fastrente for Premium-kunder og fagforbundsmedlemmer

Fastrenteprisene i tabellen under gjelder for Premium-kunder og medlemmer av Econa, NITO, Unio, YS eller NAL.

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)5,09 % p.a.4,84 % p.a.4,69 % p.a.
Eff. rente 2)5,29 % p.a.5,02 % p.a.4,87 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 5 års binding 5,02 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 3 474 536,00

Boliglån med fast rente - øvrige priser

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)5,14 % p.a.4,89 % p.a.4,74 % p.a.
Eff. rente 2)5,34 % p.a.5,08 % p.a.4,92 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 5 års binding 5,08 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 3 491 895,00

Andre kostnader

SpesifikasjonPris/rente
Etablering
Grønt boliglånkr 0,00
Alle boliglånFra kr 3 500,00
Økning av nåværende lån (refinansiering)Fra kr 3 500,00 
Mellomfinansiering (inkludert etablering av boliglån)Fra kr 5 000,00 
Tilleggskostnader
Realkausjon*Fra kr 1 000,00 
Per tilleggssikkerhet (f.eks. fritidseiendom)Fra kr 500,00 
Terminkostnad
Terminkostnad/månedspris Boligkreditt**kr 70,00
Terminkostnad/månedspris for øvrige lånkr 65,00
Endring
Endre belastningskonto, forfallsdato, ekstraordinær nedbetaling kr 0,00
Enkle endringer (f.eks. avdragsfrihet, redusere løpetid, bytte mellom annuitetslån og serielån)
kr 500,00
Omfattende endringer (f.eks. fastrente, endring av sikkerheter/kausjonister)kr 750,00
Offentlig tinglysningskostnad
Pant i fast eiendomkr 500,00
Forsinket betaling
Forsinkelsesrente12,50 % p.a.
Betalingspåminnelsekr 35,00 
Inkassovarselkr 35,00 
Betalingsoppfordringkr 105,00 

*) Kun én omkostning per lån

**) Gjelder også Boligkreditt uansett om den er i bruk eller ikke

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

 

Andre betingelser

  • Fastrente tilbys på lån på min. kr 250.000 sikret med pant i bolig, fritidseiendom eller annen sikkerhet.

Send inn din søknad

Søk nå og få et uforpliktende tilbud.

Søk om lån til bolig