Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Boliglån med fastrente

Når du velger boliglån med fastrente har du samme lånekostnad hver måned gjennom hele fastrenteperioden, uavhengig av hvordan renten i markedet utvikler seg.

Dine fordeler med fastrente:

  • Forutsigbarhet ved at lånekostnaden er den samme gjennom hele fastrenteperioden 
  • Trygghet ved at du er sikret mot renteoppganger i markedet  
  • Kan kombineres med flytende rente dersom du ønsker fleksibilitet

Hva er boliglån med fastrente og hvordan fungerer det?

Et boliglån med fastrente gir deg forutsigbarhet i lånekostnadene. Ved å binde renta for eksempel i fem år, vet du nøyaktig hvor mye du skal betale til banken de neste 60 månedene. Hos oss kan du avtale å ha fastrente på boliglånet i 3, 5 eller 10 år.  

Med en fastrenteavtale binder du deg til å nedbetale lånet i fastsatte avdrag hver måned så lenge bindingstiden varer. Dersom du ønsker å nedbetale ekstra eller innfri lånet før bindingsperioden er over, brytes avtalen og det blir beregnet over- eller underkurs på lånet. 

Når fastrenteperioden er over endres renten på lånet automatisk til flytende rente. Ønsker du fortsatt fastrente kan du inngå en ny fastrenteavtale på hele eller deler av lånet. Historien viser at det over tid ofte er noe dyrere å ha fastrente på lånet sammenlignet med flytende rente, men med fastrente har du en forsikring mot renteoppgang som du ikke får med flytende rente. 

Bytt til fastrente på 1-2-3

Har du et lån med flytende rente på min. kr 250 000 hos oss kan du enkelt søke om å binde renten på lånet ditt.

  1. Fyll ut søknadsskjema for å søke om fastrente på boliglån med flytende rente
  2. Gi samtykke til at vi kan innhente dine lønns- og skatteopplysninger i siste steg i søknaden.
  3. Vi behandler søknader fortløpende og tar kontakt med deg dersom vi har spørsmål eller trenger å diskutere noe med deg.  

Kan jeg binde renten på deler av lånet?

Ja, det er mulig å dele opp lånet i en fast og en flytende rentedel. Du må minst ha fastrente på 250.000 kroner av lånet ditt. Å kombinere fast og flytende rente kan være aktuelt hvis du vil sikre deg mot renteoppgang, samtidig som du ønsker noe av fleksibiliteten flytende rente gir. 

Hva er over- og underkurs?

Over- og underkurs kan oppstå dersom du gjør endringer på fastrentelånet ditt før avtaleperioden er over. Slike endringer kan for eksempel være å innfri lånet, betale inn ekstra på lånet eller endre nedbetalingstiden.  

Overkurs oppstår dersom fastrenten vi tilbyr til nye kunder er lavere enn den du betaler på ditt fastrentelån. Denne differansen utgjør et rentetap for banken. Du må betale rentetapet dersom du avslutter lånet før avtaleperioden er over, gjør ekstra innbetalinger på lånet eller endrer nedbetalingsplanen. 

Underkurs er en rentegevinst som oppstår dersom fastrenten du betaler er lavere enn den vi tilbyr nye kunder. Denne differansen utgjør en rentegevinst som du får godskrevet ved at den legges til som fratrekk i restgjelden din.  

Kan jeg få avdragsfrihet på boliglån med fastrente?

Du kan søke om å få avdragsfrihet på et lån med fastrente som er innenfor 60% av boligens verdi, men avdragsfrihet innvilges kun i særskilte tilfeller. Slike tilfeller kan for eksempel være arbeidsledighet, sykdom, skilsmisse eller samlivsbrudd - jfr. reglene i Boliglånsforskriften.

Kan jeg avslutte eller innfri fastrentelånet før fastrenteperioden er over? 

Ja, du kan velge å avslutte eller innfri et fastrentelån før avtaleperioden er over, men du kan få ekstra kostnader.

Må jeg innfri fastrentelånet dersom jeg kjøper ny bolig?  

Du trenger ikke innfri fastrentelånet ditt forutsatt at den nye boligen ikke er mindre verdt enn den gamle. Vi bytter bare ut den gamle boligen som sikkerhet for lånet og erstatter den med den nye boligen.  

Priser for Boliglån UNG

Boliglån med fast rente for kunder 18-34 år (Boliglån UNG)

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet. 

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)2,02 % p.a.2,42 % p.a.2,89 % p.a.
Eff. rente 2)2,12 % p.a.2,52 % p.a.3,00 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 5 års binding 2,52 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 2 689 591,00

Priser for Premium-kunder
Priser for øvrige kunder
Andre betingelser og kostnader

Send inn din søknad nå

Søk om lån til bolig